Program zasadnutia RVR, dňa 08.04.2008


N á v r h p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 08.04.2008 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z.
Prevádzkovateľ retransmisie: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok

3/ SK: 87-LO/D-1261/2008 zo dňa 17.03.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retrnasmisie č. TKR/189
ÚK: TS, s.r.o., Veľký Meder

4/ SK: 88-LO/D-1298/2008 zo dňa 19.03.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/97 na rozhlasové vysielanie
ÚK: ČH HORNETS, s.r.o., Košice

5/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie zo zákona
Prevádzkovateľ retransmisie: TES Media s.r.o., Žilina

6/ SK: 83-LO/D-1154/2008 zo dňa 10.03.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/273
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca

7/ SK: 84-LO/D-1155/2008 zo dňa 10.03.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/101
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca

8/ SK: 86-LO/D-936/2008 zo dňa 26.02.2008
vo veci oznámenia o zmenu údajov uvedených v licencii č. T/152
ÚK: CREATV, s.r.o., Košice

9/ SK: 56-LO/D-672/2008 zo dňa 11.02.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v registrácii retransmisie č. TKR/281
ÚK: Izidor Heizer, Horné Mýto

10/ SK: 97-LO/D-1317/2008 zo dňa 20.03.2008
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa
licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava
Ľudovít Jakubove
Ing. Milan Fabian
E & J, s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:40 hod.

11/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 432/21-2008 a č. 867/78-2008
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Kablovka-čas minulý z dňa 22.1.2008)
Správa o šetrení sťažností č. 432/21-2008 a č. 867/78-2008 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej
televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
12/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.511/34-2008
(na vysielanie programu Správy STV, príspevku Neúspešný pokus o prijatie do ZŠ z dňa 20.1.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 511/34-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

13/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 585/31-2008
(na vysielanie programu Bláznivá strela 2 a ½ : Vôňa strachu z dňa 2.2.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 585/31-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 297/17-2008
(na vysielanie programu Varí vám to z dňa 7.1., 8.1., 9.1., 10.1., 11.1.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 297/17-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 88/2-2008
(na vysielanie programu V dráhe strely z dňa 2.1.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 88/2-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 387/24-2008
(na vysielanie programov Z prvej ruky – Portréty z dňa 28. 12. 2007, Zrkadlenie z dňa 29. 12. 2007 a
Pozvete nás ďalej? z dňa 2. 1. 2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 387/24-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 403/23-2008
(na vysielanie príspevku NEBEZPEČNÉ BOJOVÉ ŠPORTY v programe Črepiny z dňa 21.1.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 403/23-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 151/10-2008
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 25.11.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 151/10-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 253/13-2008
(na vysielanie upútaviek na programy CSI: Miami, Kriminálka San Francisco, Sheena, May Day,
Hurikán, Telo na telo z 8.1.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 8/2008/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice
(monitorované dni: 22. a 29.1.2008)
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice číslo licencie:

21/ Kontrolný monitoring
Správa č.7/08/TV o monitorovaní vysielania TV Považie
(monitorovaný deň: 4.1., 8.1.2008)
Vysielateľ: Elektro Centrum TV, spol. s r.o., P.Bystrica číslo licencie:T/156

22/ Kontrolný monitoring
Správa č.5/08/TV o monitorovaní vysielania Informačný mesačník SBD III Košice
(monitorovaný deň: 15.2., 22.2.2008)
Vysielateľ: SBD III. Košice číslo licencie: T/36

23/Kontrolný monitoring
Správa č./08/TV o monitorovaní vysielania TV LocAll
(monitorovaný deň: 6.2. a 13.2.2008)
Vysielateľ: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec číslo licencie: T/127

24/SK č.: 453-PgO/O-5326/2007 zo dňa 04.12.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4365/171-2007
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný blok / 08.10.2007)
ÚK: MAC TV, s.r.o. číslo licencie: T/39
ÚP: 10:00 hod.

25/SK č.: 454-PgO/O-5327/2007 zo dňa 04.12.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4365/171-2007
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný blok / 06.10.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

26/SK č.: 491-PgO/O-5576/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007
(dodržiavanie § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Slávnostné odovzdanie Jánskych plakiet / 20.10.2007 )
ÚK: VEPROS s.r.o. číslo licencie: T/82

27/SK č.: 484-PgO/O-5569/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko,
Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / 01.10.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s. číslo licencie: R/66
ÚP: 10:20 hod.

28/SK č.: 485-PgO/O-5570/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko,
Rádio Expres. Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / 02.10.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s. číslo licencie: R/66
ÚP: 10:20 hod.

29/SK č.: 423-PgO/O-5161/2007 zo dňa 20.11.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3687/136-2007
(dodržiavanie § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: European Mix inc. Album Zone 1, European Mix inc. Album Zone 2,
Švédska Topka, Johny Reecel, Johny Reecel 2, Larry London, John Cavanagh / 29.09.2007,
30.09.2007, 30.09.2007, 01.10.2007, 01.10.2007
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s. číslo licencie: R/86

30/SK č.: 479-PgO/O-5564/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko,
Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Veľké správy Rádia VIVA / 12.10.2007)
ÚK: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70

31/SK č.: 480-PgO/O-5565/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko,
Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / 17.09.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s. číslo licencie: R/66
ÚP: 10:20 hod.

32/SK č.: 478-PgO/O-5563/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko,
Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Veľké správy rádia VIVA / 10.10.2007)
ÚK: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70

33/SK č.: 492-PgO/O-5577/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: videotext / 20.10.2007)
ÚK: VEPROS, s.r.o. číslo licencie: T/82

34/SK č.: 495-PgO/O-5580/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4153/167-2007
(dodržiavanie § 20 ods. 5 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny / 16.09.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

35/SK č.: 477-PgO/O-5562/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko,
rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Veľké správy rádia VIVA / 01.10.2007)
ÚK: Rádio VIVA .s. číslo licencie: R/70

36/SK č.: 476-PgO/O-5561/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko,
Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Veľké správy Rádia VIVA / 26.09.2007)
ÚK: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70

37/SK č.: 475-PgO/O-5560/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko,
Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Veľké správy Rádia VIVA / 21.09.2007)
ÚK: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70

38/SK č.: 481gO/O-5566/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko,
Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / 19.09.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s. číslo licencie: R/66
ÚP: 10:20 hod.

39/SK č.: 488-PgO/O-5573/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko,
Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / 11.10.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s. číslo licencie: R/66
ÚP: 10:20 hod.

40/Rôzne:

Ústne pojednávania:
10:00 hod. – MAC TV, s.r.o., Bratislava
10:20 hod. – D.Expres, a.s., Bratislava
10:40 hod. – Radio ON, s.r.o., Bratislava


Valéria Agócs
predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak