Program zasadnutia RVR, dňa 05.02.2008

N á v r h p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 05.02.2008 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 16-LO/O-121/2008 zo dňa 09.01.2008
vo veci možného zníženia územného rozsahu vysielania z dôvodu nevyužívania frekvencie 89,8 MHz Prešov
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad
ÚP: 10:00 hod.

3/ SK: 15-LO/D-344/2008 zo dňa 21.01.2008
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/174
ÚK: Službyt, s.r.o., Svidník

4/ SK: 293-LO/D-3324/2007 zo dňa 23.07.2007
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160
ÚK: NAUTIK TV, spol. s.r.o., Bratislava

5/ SK: 230-LO/D-2759/2007 zo dňa 18.06.2007
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava

6/ SK: 449-LO/D-5261/2007 zo dňa 03.12.2007
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava

7/ SK: 421-LO/D-5068/2007 zo dňa 16.11.2007
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou

8/ SK: 506-LO/D-5441/2007 zo dňa 13.12.2007
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/54
ÚK: MARTICO, s.r.o., Martin

9/ SK: 325-LO/D-3871/2007 zo dňa 06.09.2007
vo veci žiadosti podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:20 hod.

10/ SK: 326-LO/D-3872/2007 zo dňa 06.09.2007
vo veci žiadosti podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:20 hod.

11/ SK: 388-LO/D-4816/2007 zo dňa 02.11.2007
vo veci žiadosti podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:20 hod.

12/ SK: 415-LO/D-3533/2007 zo dňa 06.08.2007
vo veci žiadosti podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: VÍŤSTAV, s.r.o., Víťaz

13/ SK: 505-LO/D-5396/2007 zo dňa 12.12.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/170
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, Michalovce

14/ SK: 439-LO/D-5142/2007 zo dňa 22.11.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/85
ÚK: Mestské televízne Štúdio s.r.o., Rožňava

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4992/191-2007
(na vysielanie Noviny PLUS z dňa 6.11.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4992/191-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5485/212-2007
(na vysielanie Televízne noviny z dňa 15.12.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. č.5485/212-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41

17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5482/214-2007
(na vysielanie Počasie. Ako bude s Mokrým z dňa 15.12.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 5482/214-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 5286/200-2007, 5287/199-2007, 5288/198-2007, 5289/201-2007
(na vysielanie programu Airbag z dňa 4.12.2007)
Správa o šetrení sťažností č. 5286/200-2007, 5287/199-2007, 5288/198-2007, 5289/201-2007 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5516/216-2007
(na vysielanie Hlavné správy z dňa 12.12.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 5516/216-2007 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N., s.r.o. číslo licencie: T/125

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5178/196-2007
(na vysielanie Popoludnie na Slovensku z dňa 14. 11. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 5178/196-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008
(na vysielanie Počasie z dňa 14.1.2008, Televízne noviny Headlines z dňa 14.1.2008 a 15.1.2008, Televízne noviny Dnes z dňa 14.1.2008 a 15.1.2008) Uvádza: Mistrík

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5115/195-2007
(na vysielanie Televízne noviny z dňa 10.11.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. č. 5115/195-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 01/08/RO o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu, programu Dobrý deň, Slovensko
(monitorované dni: 23. 10. 2007, 7. 11. 2007, 22. 11. 2007)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

24/ SK č.: 422-PgO/O-2098/2005 zo dňa 22.11.2005
Doplnenie: Správa č. 126/2005/TV z monitorovania vysielania televízie JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Vyvolení / 12.10.2005)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

25/ SK č.: 463-PgO/O-5348/2007 zo dňa 04.12.2007
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní rozhlasovej programovej služby Rádia EXPRES
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Hemendex / 19.03.2007 )
ÚK: D.EXPRES, a.s. číslo licencie: R/66

26/ SK č.: 361-PgO/O-4413/2007 zo dňa 09.10.2007
Doplnenie: Správa č. 66/07/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Ľudia na Jednotku / 14.09.2007)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

27/ Rôzne


Ústne pojednávania:
Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 10:00 hod.
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 10:20 hod.Valéria Agócs
predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak