Program zasadnutia RVR, dňa 22.01.2008

N á v r h p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 22.01.2008 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 2-LO/D-19/2008 zo dňa 02.01.2008
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: TV Kunová Teplica, s.r.o., Kunová Teplica

3/ SK: 209-LO/O-2397/2007 zo dňa 01.06.2007
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 2 ods. 1 písm b) a c) zákona č. 308/2000 Z. z. - návrh na zastavenie konania
ÚK: Obec Víťaz

4/ Sťažnosť č. 5494/210-2007 zo dňa 17.12.2007
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť smeruje proti: Stavebné bytové družstvo Šaľa, Šaľa

5/ SK: 444-LO/D-5105/2007 zo dňa 27.11.2007
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/9 – KDS
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

6/ SK: 443-LO/D-5105/2007 zo dňa 27.11.2007
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121 - MMDS
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

7/ Návrh na začatie SK vo veci dohľadu na dodržiavaní povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 17 ods.1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany

8/ Oznámenie Slovenského rozhlasu o zmene využitia vysielača Poprad – Kráľova Hoľa 96,9 MHz

9/ SK: 408-LO/O-4955/2007 zo dňa 07.12.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
ÚK: Družstvo BELSAT, družstvo, Belá nad Cirochou

10/ Dodržiavanie povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: AZTV GROUP, s.r.o., Banská Bystrica

11/ Analýza ustanovenia § 17 zákona č. 308/2000 Z. z. – vyňaté problémy tzv. povinnosti „Must carry“

12/ SK: 284-LO/D-3470/2007 zo dňa 31.07.2007
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/181 podľa § 52 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Trnava
ÚP: 10:00

13/ SK: 441-LO/D-5252/2007 zo dňa 03.12.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/158 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš

14/ SK: 501-LO/D-5518/2007 zo dňa 18.12.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/268 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4847/187-2007
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Príplatok z dňa 30.10.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4847/187-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5096/193-2007
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Príplatok 2 z dňa 13.11.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 5096/193-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona

17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 5373/204-2007
(na vysielanie programu Nevybavené účty z dňa 7.12.2007)
Správa o šetrení sťažností č. 5373/204-2007 smerujúcich proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné číslo licencie: T/41

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4833/184-2007
(na vysielanie programu Noviny PLUS z dňa 31.10.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4833/184-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4899/188-2007
(na vysielanie programu Noviny z dní 5.11.2007 a 6.11.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4899/188-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

20/ Kontrolný monitoring
Správa č.91/07/TV o monitorovaní vysielania STV a JOJ
(monitorovaný deň: 22.10. a 5.11.2007)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5440/207-2007
(na vysielanie programu Noviny z dňa 27.9.2007...)
Správa o šetrení sťažnosti č. 5440/207-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4797/182-2007
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z dňa 27. 10. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4797/182-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4766/181-2007
(na vysielanie programu Literárna revue z dňa 14. 10. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4766/181-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5410/206-2007
(na vysielanie programu Liptovské noviny z dňa 20.11.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 5410/206-2007smerujúcej proti vysielaniu TV Liptov
Vysielateľ: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš číslo licencie: T/162

25/SK č.: 697-PgO/O-1477/2006 zo dňa 06.06.2006
Doplnenie: Správa č. 44/2006/TV z monitorovania vysielania MUSIC BOX a NAŠA
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neoddelená reklama / 30.3.2006)
ÚK: CREA TV s.r.o. číslo licencie: T/152

26/SK č.: 390-PgO/O-1982/2005 zo dňa 08.11.2005
Doplnenie: Správa č. 101/2005/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program „Noc Vyvolených“ / 24.10.2005 )
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

27/SK č.: 422-PgO/O-5160/2007 zo dňa 20.11.2007
Doplnenie: Správa č. 71/2007/TV o monitorovaní Televízie mesta Dolný Kubín
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: programy Magazín; Fórum; Spravodajstvo / 12.09.2007; 14.09.2007)
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o. číslo licencie: T/86

28/SK č.: 356-PgO/O-4247/2007 zo dňa 25.09.2007
Doplnenie: Správa č. 60/2007/TV z monitorovania vysielania MsTV Moldava-Szepsi VTV, STUDIO 7S
(dodržiavanie § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: videotext (Infokanál) / 09.07.2007)
ÚK: BodvaTel s.r.o. číslo licencie: T/131

29/SK č.: 379-PgO/O-4700/2007 zo dňa 23.10.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3774/147-2007 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods.5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Trest za krádež retiazky / 29.8.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

30/SK č.: 330-PgO/O-3969/2007 zo dňa 11.09.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2737/110-2007, 2791/112-2007, 2810/115-2007, 3553/127-2007
(dodržiavanie § 20 ods.3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Črepiny / 23.7.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

31/ Rôzne
Ústne pojednávania
10:00 hod. TV Karpaty, s.r.o., Trnava


Valéria Agócs
Predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak