Program zasadnutia RVR, dňa 08.01.2008

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 08.01. 2008 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/SK: 311-LO/D-3805/2007 zo dňa 03.09.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/243
ÚK: TV - SKV s.r.o., Snina

3/SK: 473-LO/D-5269/2007 zo dňa 03.12.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS
ÚK: KROM-SAT s.r.o., Krompachy
ÚP: 10:00 hod.

4/ Kontrolný monitoring
Správa č. 87/2007/TV o monitorovaní vysielania STUDIO PLUS TV
(monitorované vysielanie z dňa 13.11.2007)
Vysielateľ: František Kováts - STUDIO PLUS TV, Veľký Meder číslo licencie: T/42

5/ Kontrolný monitoring
Správa č.85/2007/TV o monitorovaní programovej služby televízie JOJ
(monitorovaný program Črepiny * z dňa 8.10.2007 a 15.10.2007)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

6/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4860/186-2007
(na vysielanie programu Črepiny * z dňa 22.10.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. Sťažnosť č.4860/186-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie
JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

7/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4601/180-2007
(na vysielanie programu Noviny PLUS z dňa 23.10.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. Sťažnosť č.4601/180-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie
JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

8/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5113/194-2007
(na vysielanie z dňa 29.10.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 5113/194-2007 smerujúcej proti vysielaniu Rádia GO DeeJay
Vysielateľ: Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom číslo licencie: R/89

9/SK č.: 328-PgO/O-3967/2007 zo dňa 11.09.2007
Doplnenie: Správa č. 56/2007/TV o monitorovaní MOOOBY TV
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: nesprávne označenie programov JSO / 12.05.2007 a 14.05.2007)
ÚK: i – COMMERCE, s.r.o. číslo licencie: T/164

10/SK č.: 363-PgO/O-4416/2007 zo dňa 09.10.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3111/121-2007 smerujúcej voči TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. a) a § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Črepiny / Nové desatoro podľa Vatikánu / 25.06.2007 )
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

11/ Rôzne
Ústne pojednávania:
10:00 hod. KROM-SAT s.r.o., Krompachy

Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak