Program zasadnutia RVR, dňa 04.12.2007

N á v r h p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 04.12. 2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 386-LO/D-4764/2007 zo dňa 29.10.2007
vo veci zmeny licencie č. R/90 na rozhlasové vysielanie
ÚK: T.W.Radio, s.r.o., Bratislava

3/ SK: 385-LO/D-4763/2007 zo dňa 29.10.2007
vo veci zmeny licencie č. R/97 na rozhlasové vysielanie
ÚK: ČH HORNETS s.r.o., Košice

4/ SK: 372-LO/D-4463/2007 zo dňa 12.10.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/9
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

5/ SK: 371-LO/D-4523/2007 zo dňa 12.10.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/121
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

6/ SK: 407-LO/D-4898/2007 zo dňa 05.11.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/175
ÚK: SBD Sobrance

7/ SK: 384-LO/D-4820/2007 zo dňa 02.11.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/169
ÚK: BP Trebišov, s.r.o., Trebišov

8/ SK: 433-LO/O-4722/2007 zo dňa 31.10.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica

9/ SK: 428-LO/O-4887/2007 zo dňa 09.11.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: TV COM, spol. s r.o., Svätý Jur

10/ SK: 432-LO/O-4892/2007 zo dňa 08.11.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava

11/ SK: 431-LO/O-4890/2007 zo dňa 08.11.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: AVC spol. s r.o., Bratislava

12/ SK: 429-LO/O-4889/2007 zo dňa 14.11.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: BMU, s.r.o., Zuberec

13 SK: 430-LO/O-4891/2007 zo dňa 09.11.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza

14/ SK: 290-LO/D-3668/2007 zo dňa 04.12.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/90
ÚK: Perfect a.s., Dunajská Streda

15/ SK: 380-LO/D-4709/2007 zo dňa 26.10.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/79
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica

16/ SK: 369-LO/D-4503/2007 zo dňa 09.10.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin

17/ SK: 381-LO/O-4677/2007 zo dňa 26.10.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP: 10:00 hod.

18/ SK: 427-LO/D-4439/2007 zo dňa 11.10.2007
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/95
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca

19/ SK: 287 -LO/D-3471/2007 zo dňa 31.07.2007
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/78 podľa § 52 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Mestská televízia Trnava s.r.o., Trnava

20/ SK: 420-LO/D – 4773/2007 zo dňa 30.10.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/158 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš

21/ SK: 370-LO/D-4467/2007 zo dňa 12.10.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/86 podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o., Dolný Kubín

22/ SK: 376-LO/D-4602/2007 zo dňa 24.10.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS a MMDS podľa § 49 zákona 308/2000 Z. z.
ÚK: KID a.s., Poprad
ÚP: 10:15 hod.

23/ SK: 435-LO/D-5188/2007 zo dňa 26.11.2007
vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 101,3 MHz Košice
ÚK: Slovenský rozhlas

24/ SK: 436-LO/D-5188/2007 zo dňa 26.11.2007
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 101,2 MHz Košice
ÚK: Slovenský rozhlas

25/ SK: 437-LO/D-5189/2007 zo dňa 26.11.2007
vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 96,1 MHz Košice
ÚK: Slovenský rozhlas

26/ SK: 438-LO/D-5189/2007 zo dňa 26.11.2007
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 96,2 MHz Košice
ÚK: Slovenský rozhlas

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 11/2007/Ro o monitorovaní Rádia FAJN
(monitorované dni: 3.9., 4.9., 5.92007)
Vysielateľ: SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., Žilina číslo licencie: R/85

28/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4452/175-2007
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 9.10.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4452/175-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

29/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4365/171-2007
(na vysielanie reklamných šotov na zdravotné poisťovne z dňa 6. 10. 2007 a 8. 10. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4365/171-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza a TV JOJ
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
MAC TV s.r.o číslo licencie: T/39

30/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4964/190-2007
(na vysielanie programu Reportéri, príspevku Iura novit curia z dňa 6.11.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4964/190-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

31/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4257/172-2007
(na vysielanie programu Skladajme písmenká zo dňa 28.9.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4257/172-2007 smerujúcej proti vysielaniu Nautik TV
Vysielateľ: Nautik TV spol. s r.o. číslo licencie: T/160

32/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4008/161-2007
(na vysielanie INFOEXPRES z dňa 13.8.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4008/161-2007 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava číslo licencie: R/66

33/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3997/160-2007
(na vysielanie INFOEXPRES z dní 7.8. a 8.8.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3997/160-2007 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava číslo licencie: R/66

34/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4007/159-2007
(na vysielanie programu Noviny z dňa 6.9.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4007/159-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

35/ Kontrolný monitoring
Správa č.79/07/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR.
(monitorovaný deň: 7.9., 14.9.2007)
Vysielateľ: Quartex Group, s.r.o., Holíč číslo licencie: T/108

36/ Kontrolný monitoring
Správa č.84/07/TV o monitorovaní vysielania eM-TV
(monitorovaný deň: 15.10. a 22.10.2007)
Vysielateľ: Progres Malacky s.r.o. číslo licencie: T/120

37/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4496/176-2007
(na vysielanie programu Črepiny z dňa 17.9.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4496/176-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

38/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4153/168-2007
(na vysielanie programu Môj najmilší hit z dňa 7.9.2007, 14.9.2007 a 21.9.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4153/168-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

39/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4466/178-2007
(na vysielanie programu Srdcové záležitosti z dňa 23.9.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4466/178-2007smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

40/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4079/163-2007
(na vysielanie reklamného spotu na týždenník Plus 7 dní z dňa 15. 9. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4079/163-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona

41/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3.štvrťrok 2007
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
MAC TV s.r.o číslo licencie: T/39

42/ SK č.: 332-PgO/O-3971/2007 zo dňa 11.09.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2967/119-2007 smerujúcej voči TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Výpalné metódy vymáhač. firmy / 26.6.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

43/ SK č.: 331-PgO/O-3970/2007 zo dňa 11.09.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2967/119-2007 smerujúcej voči TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevky Absurdné vymáhanie poplatkov / 25.06.2007 )
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

44/ SK č.: 364-PgO/O-4417/2007 zo dňa 09.10.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3503/126-2007 smerujúcej voči TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Polícia zhabala servery / 27.06.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

45/ SK č.: 314-PgO/O-3824/2007 zo dňa 28.08.2007
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES
(dodržiavanie § 32 ods.12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Predpoludnie; Raňajky s Petrou; Večer / 17.03.2007; 18.03.2007; 19.03.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s. číslo licencie: R/66

46/ SK č.: 315-PgO/O-3825/2007 zo dňa 28.08.2007
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES
(dodržiavanie § 32 ods.12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Predpoludnie / 19.03.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s. číslo licencie: R/66

47/ SK č.: 329-PgO/O-3968/2007 zo dňa 11.09.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2737/110-2007, 2791/112-2007, 2810/115-2007 a 3553/127-2007 smerujúcej voči TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Črepiny / 11.06.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

48/ SK č.: 250-PgO/O-3146/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1875/82-2007 smerujúcej voči TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Televízne noviny / príspevok Nechutné video / 19.04.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

49/ SK č.: 251-PgO/O-3147/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1914/85-2007 smerujúcej voči TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Črepiny / príspevok Sexuálne orgie žiakov základnej školy z Liptovského Mikuláša / 23.04.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

50/ SK č.: 313-PgO/O-3823/2007 zo dňa 28.08.2007
Doplnenie: Správa č. 26/07/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 33 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný spot na liek Betadine / 26.06.2007)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

51/ SK č.: 365-PgO/O-4418/2007 zo dňa 09.10.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3503/126-2007 smerujúcej voči TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Polícia zhabala servery / 28.06.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

52/Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod. – Slovenský rozhlas
10:15 hod. – KID a.s., Poprad


Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak