Tlačová informácia zo zasadnutia RVR v dňoch 19. 11. 2007 a 20.11.2007

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného
v dňoch 19. 11. 2007 a 20.11.2007 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

– rozhodla o pridelení frekvencií 98,2 MHz, Bardejov, 95,4 MHz Dolný Kubín, 92,6 MHz Zvolen spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava;
– rozhodla o udelení licencie na rozhlasové vysielanie a pridelení frekvencie 95,6 MHz, Bratislava spoločnosti Best FM Media spol. s r.o., Bratislava (Rádio Best);
– rozhodla o pridelení frekvencie 89,0 MHz, Zvolen Slovenskému rozhlasu;
– rozhodla o pridelení frekvencí 89,2 MHz, Brezno, 90,6 MHz, Nitra, 89,7 MHz, Zvolen a 91,4 MHz, Žiar nad Hronom spoločnosti ONEMEDIA, s.r.o., Nitra (Rádio One);
– rozhodla o udelení licencie na rozhlasové vysielanie a pridelení frekvencie 102,9 MHz, Topoľčany spoločnosti BP Media, s. r.o., Ludanice (RADIO YES);
– rozhodla o pridelení frekvencie 92,8 MHz, Trenčín Mariánovi Dokupilovi – Doko Media, Dubnica nad Váhom (Rádio GO DeeJay);
– rozhodla o pridelení frekvencie 96,1 MHz, Senica spoločnosti Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica;
– rozhodla o pridelení frekvencií 95,2 MHz, Námestovo, 96,3 MHz Považská Bystrica, spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s. Bratislava;
– rozhodla o udelení licencie na digitálne rozhlasové vysielanie pre 6 programových okruhov Slovenského rozhlasu (Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Patria, Rádio Slovakia International);
– rozhodla o udelení licencie na digitálne televízne vysielanie pre 2 programové okruhy Slovenskej televízie (Jednotka, Dvojka);
– začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3,4 a 5 a § 35 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých a zaraďovanie reklamy) v súvislosti s odvysielaním programu Čo na to Mojsejovci? zo dňa 3.9.2007;
– začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Ján Slota vo forme, príspevku Príspevky na pohreb a príspevku Koniec parlamentných prázdnin v programe Noviny zo dňa 30.8.2007;
– začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b) ZVR (násilie v upútavke) v súvislosti s odvysielaním upútavky na septembrové sobotné programy dňa 3.9.2007;
– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona MAC TV s. r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Výpalné metódy vymah. firmy a príspevku Zdravotné problémy z vymah. firmy v programe Noviny dňa 28.6.2007 ;
– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona MAC TV s. r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Vládu nezaujíma vymah. škandál v programe Noviny dňa 27.6.2007.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak