Program zasadnutia RVR, dňa 06.11.2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  06.11. 2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 358-LO/D-4286/2007 zo dňa 02.10.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/122
ÚK: TV COM, spol. s r.o., Svätý Jur

3/ SK: 234-LO/D-2854/2007 zo dňa 22.06.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/197
ÚK: EAST MEDIA s.r.o., Trebišov

4/ SK: 193-LO/O-R13/2007
vo veci pridelenia frekvencie 95,2 MHz Nitra
ÚK: MAXMEDIA s.r.o., Šaľa
        TAM ART PRODUCTIONS s.r.o., Bratislava
        OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava

5/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/197
Prevádzkovateľ: Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto

6/ SK: 378-LO/D-4614/2007 zo dňa 24.10.2007
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto

7/ SK: 374-LO/D-4656/2007 zo dňa 19.10.2007
vo veci žiadosti o udelenie  licencie na televízne vysielanie v KDS
ÚK: Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto
ÚP: 10.00

8/ SK: 344-LO/O-4113/2007 zo dňa 08.10.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: KTR, s.r.o., Imeľ
        
9/ SK:   343-LO/O-4112/2007 zo dňa 05.10.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 17 ods.1 písm. a ) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom

10/ SK: 283-LO/D-3391/2007 zo dňa 27.07.2007
vo veci žiadosti o predĺženie licencie na televízne vysielanie podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo
        
11/ SK: 368-LO/D-4333/2007 zo dňa 04.10.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin
        
12/ Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou
        
13/ SK: 367-LO/D-3893/2007 zo dňa 06.09.2007
vo veci žiadosti o predĺženie licencie na televízne vysielanie podľa § 52 zákona č.308/2000 Z.z.
ÚK: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza

14/ SK: 345-LO/D-4032/2007 zo dňa 17.09.2007
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 57 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: DSi data s.r.o., Námestovo

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 55/2007/TV o monitorovaní vysielania TV RUŽA
(monitorované obdobie dňa 20.7.2007 od 9:00 hod. do 22:00 hod.)
Vysielateľ: Televízia RUŽA s.r.o., Podhora 1, 034 01 Ružomberok  číslo licencie: T/180

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č.3752/139-2007, 3753/140-2007, 3754/141-2007, 3755/142-2007, 3756/143-2007, 3757/144-2007, 3761/145, 3773/146-2007, 3775/148-2007, 3776/149-2007  
(na vysielanie programov Televízne noviny a Reflex z dňa 24.8.2007)
Správa o šetrení sťažností č. 3752/139-2007, 3753/140-2007, 3754/141-2007, 3755/142-2007, 3756/143-2007, 3757/144-2007, 3761/145, 3773/146-2007, 3775/148-2007, 3776/149-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r. o.   číslo licencie: T/41
        
17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3849/154-2007     
(na vysielanie programu ČREPINY  zo dňa  03.09.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3849/154-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                           číslo licencie: T/39

18/Sťažnosť č. 3688/137-2007 a sťažnosť č. 3726/138-2007    
(na denné vysielanie rádia OKEY zo dňa  16.08.2007 a spravodajstvo rádia OKEY zo dňa 22.08.2007)
Správa o šetrení sťažností č. 3688/137-2007 a č. 3726/138-2007 smerujúcich proti vysielaniu rádia OKEY
Vysielateľ: OKEY Rádio, a.s.                                            číslo licencie: R/49

19/ Kontrolný monitoring
Správa č.74/07/TV o monitorovaní vysielania Informačného mesčníka SBD III Košice.
(monitorovaný deň: 7.9., 14.9.2007)
Vysielateľ: SBD III Košice      číslo licencie: T/36

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 80/07/TV o monitorovaní vysielania TV Ľubica
(monitorovaný deň: 24.9. a 1.10. 2007)
Vysielateľ: Ing. Jozef Maslík ELTRON    číslo licencie: T/146

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 3976/157-2007 a 3976/158-2007     
(na vysielanie programu STV O 5 minút 12 z dňa 2.9.2007 a programu SRo Z prvej ruky z 10.9.2007)
Správa o šetrení sťažností č. 3976/157-2007 a č. 3976/158-2007 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu                       
Vysielateľ: Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, vysielatelia na základe zákona 
 
22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4122/166-2007      
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 20.8.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č.4122/166-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie                       
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4300/173-2007     
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 1.10.2007.)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4300/173-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    

24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3864/156-2007     
(na vysielanie programu Zničí lykožrút slovenské lesy? z dňa 31.8.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3864/156-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie                       
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

25/SK č.: 252-PgO/O-3148/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1921/98-2007
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Z prvej ruky / 10.04.2007)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona                                                                                    

26/SK č.: 320-PgO/O-3830/2007 zo dňa 28.08.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2356/102-2007 smerujúcej voči STV
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  program Správy STV / príspevok Prvomájové oslavy za zákonník práce / 01.05.2007 )
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

27/SK č.: 253-PgO/O-3150/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1215/60-2007
(dodržiavanie § 34 ods. 3 zákona  č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Policajné oddelenie / 06.03.2007)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

28/SK č.: 354-PgO/O-4244/2007 zo dňa 25.09.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3622/133-2007 smerujúcej voči televízii JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamu vysielania programu Noviny / 11.08.2007
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39

29/SK č.: 327-PgO/O-3966/2007 zo dňa 11.09.2007
Doplnenie: Správa č. 56/2007/TV o monitorovaní MOOOBY TV
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: videoklipy / 12.05.2007 a 14.05.2007)
ÚK: i – COMMERCE, s.r.o.                                                             číslo licencie: T/164                      

30/Rôzne

1/ Správa zo služobnej cesty - 6. stretnutie Skupiny špecialistov na mediálnu  diverzitu (MC-S-MD), Štrasburg, Francúzsko

 


Rozdelenie ústnych pojednávaní:

10:00 hod. Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto                 

 

 

Valéria Agócs
predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak