Program zasadnutia RVR, dňa 23.10.2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  23.10. 2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Prevádzkovateľ retransmisie: KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica

3/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Prevádzkovateľ bez registrácie:  Obec Ihľany

4/ SK: 341-LO/O-4015/2007 zo dňa 11.09.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 60 ods. 1  zák. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/232
ÚK:  OBEC SAT,  s.r.o., Kochanovce

5/ SK: 337-LO/O-4046/2007 zo dňa 18.09.2007
vo veci zmeny licencie č. T/39 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK:  MAC TV s.r.o., Bratislava

6/ Oznámenie o vysielaní Slovenského rozhlasu do zahraničia (zima 2007/2008)

7/ Oznámenie Slovenského rozhlasu o zmene využitia vysielača 99,7 MHz Trebišov

8/ SK: 347-LO/D-4120/2007 zo dňa 21.09.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov v licencii č. T/152
ÚK: CREATV, s.r.o., Košice

9/ SK: 236-LO/D-2820/2007 zo dňa 21.06.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č. TKR/178
ÚK: NITRANET, s.r.o., Nitra

10/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Proti: VTR-Komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava, TKR/86

11/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Proti: TV COM, spol. s r.o., Svätý Jur, TKR/122

12/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Proti: KTR Bytča, s.r.o., Bytča, TKR/182

13/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Proti: BMU s.r.o., Zuberec, TKR/216

14/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Proti: AVC spol. s r.o., Bratislava, TKR/238

15/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Proti: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza, TKR/101

16/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Proti: PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava, TKR/256

17/ SK: 302-LO/D-3758/2007 zo dňa 16.08.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a právnych skutočností spoločnosti podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s., Ružomberok

18/ Sťažnosť č. 4505/177-2007 zo dňa 15.10.2007
Sťažnosť fyzickej osoby voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/254 – UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3774/147-2007     
(na vysielanie programu NOVINY  z dňa 29.08.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3774/147-2007  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                               číslo licencie:T/39

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 68/07/TV o monitorovaní vysielania TELEVÍZIE PREŠOV
(monitorované dni: 5. a 7.9.2007 )
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov    číslo licencie: T/193

21/ Kontrolný monitoring
Správa č.75/07/TV o monitorovaní vysielania TV Marika
(monitorovaný deň: 24.8. a 27.8.2007)
Vysielateľ: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica   číslo licencie: T/165

22/ Kontrolný monitoring
Správa č.10/07/Ro o monitorovaní vysielania Rádia 7
(monitorovaný deň: 12.8., 13.8.2007)
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.      číslo licencie:R/90

23/Kontrolný monitoring
Správa č.72/07/TV o monitorovaní vysielania INFO KANÁL PLIEŠOVCE
(monitorovaný deň: 12., 14. a 16.9.2007)
Vysielateľ: INFO KANÁL PLIEŠOVCE, spol. s r.o., Pliešovce číslo licencie: T/95

24/Kontrolný monitoring
Správa č.70/07/TV o monitorovaní vysielania Štúrovskej televízie (ŠTV)
(monitorovaný deň: 19.9.2007)
Vysielateľ: Július Pereszlényi, Štúrovo    číslo licencie: T/163

25/Kontrolný monitoring
Správa č.73/07/TV o monitorovaní vysielania  ŠUŇAVA OTV
(monitorovaný deň: 23.9.2007)
Vysielateľ: ŠUŇAVA OTV, spol. s r.o., Šuňava   číslo licencie: T/135

26/Kontrolný monitoring
Správa č.76/07/TV o monitorovaní vysielania  Káblovej televízie Bánov (KTB)
(monitorované dni: 29.8.2007 a 05.09.2007)
Vysielateľ: Káblová televízia – Bánov (KTB), s.r.o., Bánov číslo licencie: T/145

27/Kontrolný monitoring
Správa č.77/07/TV o monitorovaní vysielania  Obecného televízneho vysielania (TV ŠTRBA)
(monitorovaný deň: 16.9.2007)
Vysielateľ: TV ŠTRBA, s.r.o., Štrba      číslo licencie: T/142

28// Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3851/153-2007     
(na vysielanie programu Trnavský magazín zo dňa 23.08.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3851/153-2007 smerujúcej proti vysielaniu Mestskej televízie
Trnava
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.    číslo licencie: T/78

29/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4096/164-2007     
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 14.9.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4096/164-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

30/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3495/130-2007     
(na vysielanie programu – upútavky na večerný Žurnál z dňa 13.07.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3495/130-2007 smerujúcej proti vysielaniu Rádia VIVA
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava    číslo licencie: R/70

31/SK č.: 241-PgO/O-2863/2007 zo dňa 19.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1788/81-2007 smerujúcej voči STV
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Reportéri / príspevok Podozrivá republika /15.04.2007 a 17.04.2007)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                    
ÚP: 10.00 hod.

32/SK č.: 366-PgO/O-4419/2007 zo dňa 09.10.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1788/81-2007 smerujúcej voči STV
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Reportéri / 15.04.2007 )
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
ÚP: 10.00 hod.

33/SK č.: 247-PgO/O-3142/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a 2096/92-2007 smerujúcich voči STV
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona  č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: MS v hokej: SR - Nemecko / 30.04.2007)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

34/SK č.: 246-PgO/O-3140/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a č. 2096/92-2007
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: MS v hokej: Rusko – Ukrajina / 29.04.2007
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                        

35/SK č.: 248-PgO/O-3144/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2336/100-2007
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Súboj vášní / 22.05.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41                      

36/SK č.: 258-PgO/O-3157/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1889/83-2007
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program C.S.I.: Kriminálka New York / 18.04.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39

37/SK č.: 255-PgO/O-3153/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1621/77-2007 smerujúcej proti TV Liptov
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania / 11.03., 18.03., 25.03.2007)
ÚK: TV Liptov, s.r.o.                                          číslo licencie: T/162

38/SK č.: 256-PgO/O-3154/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/97-2007 smerujúcej voči STV
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Správy STV / príspevok Zákon o ÚPN: Odhalené rokovania  / 12.05.2007
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                            

39/SK č.: 167-PgO/O-2399/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1312/64-2007 a č. 1353/6-2007
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Dobrý deň, Slovensko / príspevok o podnikaní zdravotných poisťovní / 08.03.2007)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona                            

40/SK č.: 259-PgO/O-3158/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2067/91-2007 smerujúcej proti TA3
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: nedodanie záznamu vysielania programu Čierny Peter / 24.04.2007
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125                           

41/SK č.: 257-PgO/O-3156/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/97-2007
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny PLUS / príspevok Diskusia o ÚPN / 15.05.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39                           

42/SK č.: 249-PgO/O-3145/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa č. 1734/79-2007
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Televízne noviny / príspevok Šou sa začína /08.04.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41                           

43/SK č.: 316-PgO/O-3826/2007 zo dňa 28.08.2007
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Hemendex  / 19.03.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie:R/66                            

44/SK č.: 317-PgO/O-3827/2007 zo dňa 28.08.2007
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Večer / 16.03.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66                           

45/Rôzne

Rozdelenie ústnych pojednávaní:

10:00 hod. - Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
                                                                                      
                                                                                    
          
Valéria Agócs
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak