Program zasadnutia RVR, dňa 25.09.2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa  25.09. 2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
            
2/ SK: 271-LO/O-2804/2007 zo dňa 21.06.2007
vo veci možného porušenia § 51 ods.1 zákona č. 308/200 Z.z. držiteľom  licencie č. T/178 na televízne vysielanie
ÚK: TV Centrum,  s.r.o., Bratislava

3/ Oznámenie o zániku registrácie č. TKR/234 zo zákona
( § 62 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Ing. Jozef Gancarčík, Ihľany
     
4/ SK: 272-LO/D-3468/2007 zo dňa 31.07. 2007
vo veci predĺženia platnosti licencie č. T/162 podľa § 52 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z.
ÚK: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš

5/ SK: č. 291-LO/D-3666/2007  zo dňa 16.08.2007
vo veci zmeny registráciu retransmisie  č. TKR/9 z dôvodu vykonaných zmien v ponuke programových služieb 
ÚK: Satro, s.r.o., Bratislava
 
6/  SK: č. 292-LO/D-3666/2007  zo dňa 16.08.2007
vo veci zmeny registráciu retransmisie  č. TKR/121 z dôvodu vykonaných zmien v ponuke programových služieb 
ÚK: Satro, s.r.o., Bratislava

7/  SK: č. 279-LO/D-3612/2007  zo dňa 13.08.2007
vo veci zmeny žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: TES MEDIA, s.r.o., Žilina

8/  SK: č. 324-LO/D-3716/2007  zo dňa 23.08.2007
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie
ÚK: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Stará Ľubovňa

9/ SK: č. 336-LO/D-4039/2007  zo dňa 17.09.2007
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie
ÚK: AZTV Group, s.r.o., Banská Bystrica
ÚP: 10:00 h

10/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3622/133-2007     
(na vysielanie programu Noviny z dňa 11.8.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3622/133-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39
11/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 3112/122-2007 
(na vysielanie upútavky na film Klavírista zo dňa 6.7.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3112/122-2007   smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 60/07/TV o monitorovaní vysielania MsTV Moldava – Szepsi VTV, STUDIO 7S
(monitorované dni: 9. a 16.7.2007)
Vysielateľ: BodvaTel, s.r.o., Moldava nad Bodvou  číslo licencie: T/131

13/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2919/120-2007     
(na vysielanie programu Čierny Peter zo dňa 19.06.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2919/120-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/125

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3168/123-2007     
(na vysielanie programu Páli vám to zo dňa 09. 7. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3168/123-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.     číslo licencie: T/39

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3600/131-2007     
(na vysielanie programu Noviny (príspevok Saudek fotil skupinový akt) z dňa 05.8.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3600/131-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.     číslo licencie: T/39

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3495/29-2007     
(na vysielanie programu Cesty nádeje z dňa 28.6.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č.3495/29-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

17/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2.štvrťrok 2007
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
                 MAC TV, s.r.o.     číslo licencie: T/39
                 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41

18/ SK č.: 211-PgO/O-2713/2007 zo dňa 05.06.2007
Doplnenie: Správa č. 14/07/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Lidový soud / 15.02.2007)
ÚK: TV CENTRUM s.r.o.                                číslo licencie: T/178

19/ SK č.: 215-PgO/O-2717/2007 zo dňa 05.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1391/69-2007
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Vilomeniny / 05.03.2007
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

20/ SK č.: 214-PgO/O-2716/2007 zo dňa 05.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1398/67-2007
(dodržiavanie § 35 ods. 1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona  č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Terminátor 3: Vzbura strojov / 18.03.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39

21/ SK č.: 150-PgO/O-2196/2007 zo dňa 09.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 756/31-2007
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: použitie záznamu z Majstrovstiev sveta v biatlone v publicistickom programe Šport / 10.02.2007 a 11.02.2007
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                           číslo licencie: T/125

22/ SK č.: 148-PgO/O-2194/2007 zo dňa 09.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 771/32-2007
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: použitie záznamu z Majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní v programe Šport / 11.02.2007)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                               číslo licencie: T/125                            

23/ SK č.: 213-PgO/O-2715/2007 zo dňa 05.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1313/63-2007
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Smrtonosná zbraň 2 / 11.03.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

24/ SK č.: 173-PgO/O-2405/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 923/43-2007
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Sladkých 17 v zodpovedajúcej kvalite  / 17.02.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39

25/ SK č.: 174-PgO/O-2406/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 923/43-2007
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Road Trip / 17.02.2007
ÚK: MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: T/39                            


26/ SK č.: 104-PgO/O-1817/2007 zo dňa 03.04.2007
Doplnenie: Správa č. 8/2007/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reportáž Poprava v programe Paľba  / 11.12.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41                            
27/ SK č.: 212-PgO/O-2714/2007 zo dňa 05.06.2007
Doplnenie: Správa č. 14/07/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: nedodanie záznamov vysielania  / od 23:50 hod. zo dňa 15.02.2007 do 10:10 hod. zo dňa 16.02.2007)
ÚK: TV CENTRUM s.r.o.                               číslo licencie: T/178                           

28/ SK č.: 175-PgO/O-2407/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 953/46-2007 smerujúcej voči televízii JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Už len Bea / 24.02.2007)
ÚK: MAC TV s r.o.                   číslo licencie: T/39                            

29/ SK č.: 217-PgO/O-2719/2007 zo dňa 05.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1399/68-2007
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Music One / 17.03.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o.      číslo licencie: T/41                            

30/ SK č.: 121-PgO/O-2006/2007 zo dňa 24.04.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 484/19-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  program Na Telo / 21.01.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41                            

31/ SK č.: 216-PgO/O-2718/2007 zo dňa 05.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1538/76-2007
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklama na program Celebrity Camp / 21.04.2007 )
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39                            

32/ Rôzne

Rozdelenie ústnych pojednávaní:
1/ AZTV Group, s.r.o., Banská Bystrica                                10:00 hod.
2/ Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Stará Ľubovňa 10:20 hod.

Valéria Agócs
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak