Program zasadnutia RVR, dňa 03.07.2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  03.07. 2007 o 9.00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 162-LO/D-2247/2007 zo dňa 21.05.2007
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa na základe licencie č. T/88
ÚK: KÁBEL MEDIA, s.r.o., Bratislava, Michal Kacej, st., Miroslav Kopečný, Michal Kacej ml., Nikolina Svetozarová
Predkladá: LO         Uvádza: Škultéty
ÚP: 10:00 hod.

3/ SK: 159-LO/D-2216/2007 zo dňa 17.05.2007
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa na základe licencie č. T/165
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica, Gabriela Švecová, Miloš Konečný
Predkladá: LO         Uvádza: Podracká
ÚP: 10:20 hod.

4/ SK: 180-LO/D-2453/2007 zo dňa 31.05.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS, MMDS a satelitu podľa § 49 zákona 308/2000 Z. z.
ÚK: AZTV Group  s. r.o., Banská Bystrica
Predkladá: LO         Uvádza: Mistrík
ÚP: 10:40 hod.

5/ SK: 222-LO/D-2720/2007 zo dňa 13.06.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS podľa § 49 zákona 308/2000 Z. z.
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
Predkladá: LO         Uvádza: Holan
ÚP: 11:00 hod.

6/ SK: 223-LO/D-2666/2007 zo dňa 11.06.2007
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa licencie č. T/199
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava
        VINTON Kft., Budapešť
        Ing. Jozef Stopka, Trnava
        U-MEDIA s.r.o., Bratislava
Prekladá: LO         Uvádza: Štibrányi
ÚP: 11:20 hod.

7/ SK: 177-LO/D-2411/2007  zo dňa 29.05.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Piešťany
ÚK: QUESTHOUSE, a.s. Bratislava 
Predkladá: LO           Uvádza: Abrahám
ÚP: 11:40 hod.

8/ SK: 237-LO/D-2828/2007 zo dňa 21.06.2007
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa na základe licencie č. T/41
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
       CME Media Enterprises B.V.
       CME Slovak Holdings B.V.
Predkladá: LO         Uvádza: Brázdil
ÚP: 12:15 hod.
        
9/ SK: 142-LO/D-R-2155/2007 zo dňa 15.05.2007
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie, systémom MMDS z vysielača Piešťany
ÚK: QUESTHOUSE, a.s., Bratislava 
Predkladá: LO           Uvádza: Abrahám

10/ SK: 115-LO/D-1912/2007 zo dňa 25.04.2007
vo veci oznámenia zmien, týkajúcich sa  licencie č. T/178 na televízne vysielanie v meste Bratislava, mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
ÚK: TV Centrum, s.r.o., Bratislava
Predkladá: LO                   Uvádza: Holan

11/ Sťažnosť č. 1248/61-2007 zo dňa 12.03.2007
Smerujúca proti: Ján Homola Cabel-televizion Homayer, Banská Bystrica
Predmet sťažnosti: Poskytovanie retransmisie so zvukom v monofónnej a nie stereofónnej kvalite  a oznámenie ponuky programových služieb  – opakovaná sťažnosť.
Predkladá: LO                   Uvádza: Abrahám

12/ SK: 221-LO/D – 2647/2007 zo dňa 11.06.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/255 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predkladá: LO         Uvádza: Mistrík

13/ SK: 225-LO/D – 2766/2007 zo dňa 15.06.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/260 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Roman Papšo Computer MIX, Istebné
Predkladá: LO         Uvádza: Podracká

14/ SK: 226-LO/D – 2777/2007 zo dňa 18.06.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/41 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z. z.
ÚK: KATES, s.r.o., Považská Bystrica
Predkladá: LO         Uvádza: Škultéty

15/ SK: 235-LO/D- 2841/2007 zo dňa 22.06.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/223 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona
č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok
Predkladá: LO         Uvádza: Brázdil

16/ SK: 233-LO/D-2170/2007 zo dňa 15.05.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava
Predkladá: LO         Uvádza: Štibrányi

17/ SK: 232-LO/D-2170/2007 zo dňa 15.05.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava
Predkladá: LO         Uvádza: Štibrányi

18/ Sťažnosť č. 2675/109-2007
Predmet sťažnosti: vysielanie cudzojazyčnej reklamy a hlasitosť reklamy
Proti spoločnosti: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predkladá: LO         Uvádza: Abrahám

19/ Sťažnosť č. 2521/105-2007
Predmet sťažnosti: vysielanie cudzojazyčnej reklamy
Proti spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predkladá: LO         Uvádza: Abrahám

20/ SK: 209-LO/O-2397/2007 zo dňa 01.06.2007
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Obec Víťaz, okr. Prešov
Predkladá: LO         Uvádza: Holan

21/ SK: 144-LO/D-2124/2007 zo dňa 11.05.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/39
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Predkladá: LO         Uvádza: Mistrík

22/ SK: 101-LO/D-1694/2007 zo dňa 05.04.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/256
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava
Predkladá: LO         Uvádza: Podracká

23/ SK: 84-LO/D-1442/2007 zo dňa 21.03.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/145
ÚK: Obec Litava, s.r.o., Litava
Predkladá: LO         Uvádza: Škultéty

24/ Informácia o zmene technických parametrov frekvencie 105,4 MHz Banská Bystrica, pridelenej Slovenskému rozhlasu
Predkladá: LO         Uvádza: Brázdil

25/ SK: 157-LO/D-2179/2007 zo dňa 15.05.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/257
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Predkladá: LO         Uvádza: Štibrányi

26/ SK: 971-LO/D-2428/2007 zo dňa 15.12.2006
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa licencie č. T/180 – návrh na zastavenie konania
ÚK: Televízia RUŽA, s.r.o., Ružomberok
        Peter Kravčík, Ružomberok
        Jozef Daniš, Ružomberok
Predkladá: LO         Uvádza: Holan

27/ SK: 133-LO/D-2080/2007 zo dňa 09.05.2007
vo veci oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/254
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
Predkladá: LO         Uvádza: Škultéty

28/ SK: 179-LO/D-2080/2007 zo dňa 09.05.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/182
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
Predkladá: LO         Uvádza: Škultéty

29/ Sťažnosť č. 2571/118-2007
Predmet sťažnosti: telefonické hry vo vysielaní
Proti spoločnosti: NAUTIK TV, s.r.o., Bratislava
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predkladá: LO         Uvádza: Abrahám

30/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. Slovenským rozhlasom v súvislosti so sťažnosťou č. 1185/59-2007
Predkladá: LO         Uvádza: Holan

31/ SK: 224-LO/D-2731/2007 zo dňa 14.06.2007
vo veci oznámenia  zmeny údajov uvedených v žiadosti o  licenciu č. R/63 podľa ust. § 51 ods. 1  zákona č.  308/2000 Z. z.
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, Michalovce
Predkladá: LO         Uvádza: Mistrík

32/ SK: 160-LO/D-2144/2007 zo dňa 14.05.2007
vo veci oznámenia  zmeny údajov uvedených v žiadosti o  licenciu č. R/63 podľa ust. § 51 ods. 1  zákona č.  308/2000 Z. z.
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o. , Šaľa
Predkladá: LO         Uvádza: Podracká

33/ SK: 356-LO/O-R02/2005 zo dňa 27.09.2005
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa zákona
č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o., Chvojnica, MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa, Martin Jursa, Partizánske
Predkladá: LO         Uvádza: Brázdil

34/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie, spoločnosťou T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom.
Predkladá: LO         Uvádza: Štibrányi

35/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie, p. Vladimírom Dupkalom, Handlová.
Predkladá: LO         Uvádza: Holan

36/ SK: 141-LO/D-2046/2007 zo dňa 04.05.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/66
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
Predkladá: LO         Uvádza: Abrahám

37/ SK: 139-LO/D-2063/2007 zo dňa 07.05.2007
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/244
ÚK: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin
Predkladá: LO         Uvádza: Mistrík

38/ Kontrolný monitoring
Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, JOJ a TA3
(monitorované obdobie: 15.3.2007-15.4.2007)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava číslo licencie:T/41
MAC TV s. r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/39
C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125
Predkladá: PgO         Uvádza: Podracká

39/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a 2096/92-2007
(na vysielanie programov MS v hokeji: Rusko – Ukrajina z dňa 29. 4. 2007, MS v hokeji: SR – Nemecko z dňa 30. 4. 2007, MS v hokeji: SR – Bielorusko z dňa 6. 5. 2007)
Správa o šetrení sťažností č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a 2096/92-2007 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Predkladá: PgO         Uvádza: Škultéty

40/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2336/100-2007     
(na vysielanie programu Súboj vášní zo dňa 22.5.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2336/100-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava  číslo licencie:T/41
Predkladá: PgO         Uvádza: Brázdil

41/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1734/79-2007     
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 08.04.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1734/79-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava           číslo licencie: T/41
Predkladá: PgO         Uvádza: Štibrányi

42/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1903/84-2007     
(na vysielanie programu Piatok 13. – špeciál  zo dňa 20.04.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1903/84-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava           číslo licencie: T/41
Predkladá: PgO         Uvádza: Holan
        
43/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1875/82-2007     
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 19.04.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1875/82-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava            číslo licencie: T/41
Predkladá: PgO         Uvádza: Abrahám

44/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1619/78-2007     
(na vysielanie programu Paľba z dňa 19.3.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1619/78-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava            číslo licencie: T/41
Predkladá: PgO         Uvádza: Mistrík

45/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1914/85-2007     
(na vysielanie programu Črepiny zo dňa 23.04.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1914/85-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s. r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39
Predkladá: PgO         Uvádza: Podracká

46/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1921/98-2007     
(na vysielanie programov Sobotné dialógy z dňa 31. 3. 2007 a Z prvej ruky z dňa 10. 4. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1921/98-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
Predkladá: PgO         Uvádza: Škultéty

47/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1215/60-2007
(na vysielanie reklamy zo dňa 6.3.2007)
Správa o šetrení sťažností č. 1215/60-2007 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona
Predkladá: PgO           Uvádza: Brázdil

48/Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1621/77-2007    
(na vysielanie programov TV Liptov z dní 11., 12., 18., 19., 25., 26. 03. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1621/77-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Liptov
Vysielateľ: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš        číslo licencie: T/162
Predkladá: PgO         Uvádza: Štibrányi
        
49/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2266/96-2007     
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 12.5.2007,  príspevok Zákon o ÚPN: Odhalené rokovania)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/96-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Predkladá: PgO         Uvádza: Holan

50/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2266/97-2007     
(na vysielanie programu Noviny Plus zo dňa 15.5.2007,  príspevok Diskusia o ÚPN)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/97-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava            číslo licencie:T/39
Predkladá: PgO         Uvádza: Abrahám

51/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1889/83-2007     
(na vysielanie programu C.S.I.: Kriminálka New York zo dňa 18.4.2007 a C.S.I.: Kriminálka Miami III zo dňa 17.4.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1889/83-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava            číslo licencie:T/39
Predkladá: PgO         Uvádza: Mistrík

52/ Kontrolný monitoring
Správa č. 46/07/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice
(monitorované dni: 16.5. a 22.5.2007)
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice          číslo licencie: T/133
Predkladá: PgO         Uvádza: Podracká

53/ Kontrolný monitoring
Správa č. 47/07/TV o monitorovaní vysielania Televízie Ružinov
(monitorovaný deň: 10. a 11.4.2007)
Vysielateľ: TVR a RE, s. r. o., Bratislava           číslo licencie:T/89
Predkladá: PgO         Uvádza: Škultéty

54/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2271/95-2007     
(na vysielanie programu Sféry dôverné z dňa 16.5.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2271/95-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
Predkladá: PgO         Uvádza: Brázdil

55/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2067/91-2007     
(na vysielanie programu Čierny Peter z dňa 24.04.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2067/91-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o., Bratislava                číslo licencie: T/125
Predkladá: PgO         Uvádza: Štibrányi

56/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1947/87-2007     
(na vysielanie programu Reflex z dňa 24.4.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1947/87-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava            číslo licencie: T/41
Predkladá: PgO         Uvádza: Holan

57/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1923/86-2007     
(na vysielanie programu Správy z dňa 16.4.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1923/86-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
Predkladá: PgO         Uvádza: Abrahám

58/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2335/101-2007     
(na vysielanie programu Farár Braun z dňa 21.5.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2335/101-2007smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Predkladá: PgO         Uvádza: Mistrík

59/SK č.: 75-PgO/O-1256/2007 zo dňa 06.03.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy/10.06.2006 a 11.06.2006)
ÚK: C.E.N.  s r.o.       číslo licencie: T/125
Predkladá: PKO        Uvádza: Podracká

60/SK č.: 72-PgO/O-1253/2007 zo dňa 06.03.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Správy / 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.06.2006
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125
Predkladá: PKO        Uvádza: Škultéty

61/SK č.: 43-PgO/O-764/2007 zo dňa 06.02.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2471/213-2006
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona  č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny / 17.12.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie:T/39
Predkladá: PKO        Uvádza: Brázdil

62/SK č.: 76-PgO/O-1257/2007 zo dňa 06.03.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie
(dodržiavanie § 16 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: nezabezpečenie povinnosti poskytnúť Rade na vyžiadanie záznamy vysielania v zodpovedajúcej kvalite / 17.06.2006
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125
Predkladá: PKO        Uvádza: Štibrányi

63/SK č.: 73-PgO/O-1254/2007 zo dňa 06.03.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie
(dodržiavanie § 30 ods.2 písm. a) a d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Šport / 10.06.2006 a 16.06.2006)
ÚK: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie :T/125
Predkladá: PKO        Uvádza: Holan

64/SK č.: 74-PgO/O-1255/2007 zo dňa 06.03.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie
(dodržiavanie § 30 ods.2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Poludňajší žurnál / 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 19.06.2006)
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125
Predkladá: PKO        Uvádza: Abrahám

65/SK č.: 55-PgO/O-966/2007 zo dňa 20.02.2007
Doplnenie: Štatistika odvysielaného podielu programov európskej produkcie vo vysielaní STV, TV Markíza a JOJ
(dodržiavanie § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: porušenie povinnosti vyhradiť väčšinový podiel svojho vysielacieho času európskym dielam / december 2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41                            
Predkladá: PKO           Uvádza: Mistrík
ÚP: 12:00 hod.                                                                                 
      
66/SK č.: 56-PgO/O-967/2007 zo dňa 20.02.2007
Doplnenie: Štatistika odvysielaného podielu programov európskej produkcie vo vysielaní STV, TV Markíza a JOJ
(dodržiavanie § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: porušenie povinnosti vyhradiť väčšinový podiel svojho vysielacieho času európskym dielam / december 2006)
ÚK: MAC TV s r.o.          číslo licencie: T/39
Predkladá: PKO        Uvádza: Podracká

67/SK č.: 86-PgO/O-1523/2007 zo dňa 20.03.2007
Doplnenie: Správa č. 21/07/TV o monitorovaní programovej služby Infokanál semerovskej televízie
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: porušenie povinnosti trvalo označovať programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) / 04.02.2007
ÚK: Imrich HRABOVSKÝ, Semerovo            číslo licencie: T/158
Predkladá: PKO        Uvádza: Škultéty

68/SK č.: 57-PgO/O-968/2007 zo dňa 20.02.2007
Doplnenie: Štatistika odvysielaného podielu programov európskej produkcie vo vysielaní STV, TV Markíza a JOJ
(dodržiavanie § 23 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: porušenie povinnosti vyhradiť väčšinový podiel svojho vysielacieho času európskym dielam / november 2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/ 39
Predkladá: PKO        Uvádza: Brázdil

69/SK č.: 34-PgO/O-654/2007 zo dňa 23.01.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1283/112-2006 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Reflex / 19.10.2006)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41
Predkladá: PKO        Uvádza: Štibrányi

70/SK č.: 53-PgO/O-964/2007 zo dňa 20.02.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2346/207-2006
(dodržiavanie § 16 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Štiavnický magazín / 30.11.2006 a 01.12.2006)
ÚK: PO – MA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/169
Predkladá: PKO        Uvádza: Holan

71/SK č.: 54-PgO/O-965/2007 zo dňa 20.02.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2346/207-2006
(dodržiavanie § 16 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok v rámci reklamného bloku informujúcom o benefičnom hokejovom zápase / 30.11.2006 a 01.12.2006)
ÚK: PO – MA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/169
Predkladá: PKO        Uvádza: Abrahám

72/SK č.: 32-PgO/O-650/2007 zo dňa 23.01.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2232/203-2006
(dodržiavanie § 16 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reportáž Hedviga / Reportéri / 23.10.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                              
Predkladá: PKO        Uvádza: Mistrík

73/SK č.: 91-PgO/O-532/2005 zo dňa 22.03.2005
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažností č. 164/10-2005, 168/14-2005, 259/22-2005 a 315/39-2005
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 6  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: odvysielanie loga „Slovensko hľadá Superstar“ počas vysielania programov / 05.01.2005,  06.01.2006 a 27.01.2005)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Predkladá: PKO        Uvádza: Škultéty

74/SK č.: 91-PgO/O-1528/2007 zo dňa 20.03.2007
Doplnenie:  Správy o šetrení sťažností č. 21/5-2007, 307/16-2007, 492/18-2007
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Irak: posledné minúty Saddáma Husajna / Správy TA3 / 30.12.2006)
ÚK: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: T/125
Predkladá: PKO        Uvádza: Podracká

75/SK č.: 89-PgO/O-1526/2007 zo dňa 20.03.2007
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažností č. 21/5-2007, 307/16-2007, 492/18-2007
(dodržiavanie § 20 ods.3 až 5  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok –Svetové dianie 2006-súhrn/Správy STV/31.12.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Predkladá: PKO        Uvádza: Brázdil

76/SK č.: 90-PgO/O-1527/2007 zo dňa 20.03.2007
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažností č. 21/5-2007, 307/16-2007, 492/18-2007
(dodržiavanie § 20 ods.3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Diktátora popravili / Televízne noviny / 30.12.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41
Predkladá: PKO        Uvádza: Štibrányi

77/SK č.: 379-PgO/O-1971/2005 zo dňa 08.11.2005
Doplnenie:  Správa č. 106/05/TV z monitorovania TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods.5  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Big Brother – Face to Face / 21.10.2005)
ÚK: MARKIZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41
Predkladá: PKO        Uvádza: Holan

78/SK č.: 33-PgO/O-652/2007 zo dňa 23.01.2007
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažnosti č. 2233/204-2006
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reportáž Hedviga II. / Reportéri / 13.11.2006 )
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Predkladá: PKO        Uvádza: Mistrík

79/SK č.: 92-PgO/O-1529/2007 zo dňa 20.03.2007
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažnosti č. 492/18-2007
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: nedodanie súvislého záznamu vysielania / 30.12.2006 )
ÚK: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: T/125
Predkladá: PKO        Uvádza: Abrahám

80/SK č.: 71-PgO/O-1252/2007 zo dňa 06.03.2007
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažnosti č. 2479/4-2007
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Podozrivý : Polícia / Reportéri / 18.12.2006 )
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Predkladá: PKO        Uvádza: Podracká

81/SK č.: 78-PgO/O-1259/2007 zo dňa 06.03.2007
Doplnenie:  Správa č. 3/07/Ro o monitorovaní programu Rádiožurnál
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál / 06.02.2007 )
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
Predkladá: PKO        Uvádza: Brázdil

82/SK č.: 222-LO/O-1078/2005 zo dňa 21.06.2005
vo veci možného odňatia licencie č. T/130
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča
Predkladá: LO          Uvádza: Abrahám 

83/Rôzne

Rozdelenie ústnych pojednávaní:
10:00 hod. KÁBEL MEDIA, s.r.o., Bratislava
Michal Kacej st.
Miroslav Kopečný
Michal Kacej ml.
Nikolina Svetozarová
10:20 hod. MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica
                  Gabriela Švecová
                  Miloš Konečný
10:40 hod. AZTV Group  s. r.o., Banská Bystrica
11:00 hod. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
11:20 hod. MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava
               VINTON Kft., Budapešť
                  Ing. Jozef Stopka, Trnava
                  U-MEDIA s.r.o., Bratislava
11:40 hod. QUESTHOUSE, a.s., Bratislava
12:00 hod. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
12:15 hod. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
                  CME Media Enterprises B.V.
                  CME Slovak Holdings B.V.

 

 


Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak