Program zasadnutia RVR, dňa 18. a 19. júna 2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
konať dňa 18. 06. 2007 o 10:00 hod.  a dňa 19. 06. 2007 o 9,30 hod. v sídle Rady

18. júna 2007 začiatok o 10,00 hod.

1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:

1.1. Žiadateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava
      SK: 181-LO/O-R01/2007
      185-LO/O-R05/2007
      186-LO/O-R06/2007
      190-LO/O-R10/2007
      192-LO/O-R12/2007
      200-LO/O-R20/2007
      201-LO/O-R21/2007
      205-LO/O-R25/2007
vo veci pridelenia frekvencií: 95,6 MHz Bardejov, 107,0 MHz Dobšiná, 95,7 MHz Košice, 90,0 MHz Medzilaborce, 99,0 MHz Michalovce, 106,7 MHz Rimavská Sobota, 92,8 MHz Ružomberok, 92,4 MHz Stropkov
      ÚP: 10.00 hod.  

1.2. Žiadateľ: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava
      SK:  182-LO/O-R02/2007
     183-LO/O-R03/2007
      vo veci pridelenia frekvencií: 92,3 MHz Bratislava, 97,2 MHz Bratislava 
      ÚP: 10.20 hod.  

1.3. Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
 SK:  183-LO/O-R03/2007
  187-LO/O-R07/2007
  195-LO/O-R15/2007
  196-LO/O-R16/2007
  204-LO/O-R24/2007
vo veci pridelenia frekvencií: 97,2 MHz Bratislava, 98,6 MHz Košice, 88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom, 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom, 107,7 MHz Stará Ľubovňa
      ÚP: 10.40 hod.  

1.4. Žiadateľ: HEAVY SOFT, spol s .r.o., Poprad                 
      SK: 183-LO/O-R03/2007
      vo veci pridelenia frekvencií: 97,2 MHz Bratislava
      ÚP: 11.00 hod.  

1.5. Žiadateľ: RADIO ON, s. r.o., Bratislava
       SK: 183-LO/O-R03/2007
       vo veci pridelenia frekvencií: 97,2 MHz Bratislava
      ÚP: 11.20 hod.  

 

1.1. Žiadateľ: T. W. Rádio, s.r.o., Bratislava
      SK: 183-LO/O-R03/2007
      vo veci pridelenia frekvencií: 97,2 MHz Bratislava
      ÚP: 11.40 hod.  

1.2. Žiadateľ: INTERSONIC s.r.o., Bratislava
      SK: 183-LO/O-R03/2007
      vo veci pridelenia frekvencií: 97,2 MHz Bratislava
      ÚP: 12.00 hod.  

1.8. Žiadateľ: RÁDIO KISS, s. r.o., Košice
      SK:  183-LO/O-R03/2007
                191-LO/O-R11/2007
       206-LO/O-R26/2007
      vo veci pridelenia frekvencií 97,2 MHz Bratislava, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov
      ÚP: 13.40 hod. 

1.9. Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
      SK:  184-LO/O-R04/2007
       187-LO/O-R07/2007
                188-LO/O-R08/2007
       193-LO/O-R13/2007        
       195-LO/O-R15/2007
       196-LO/O-R16/2007
       202-LO/O-R22/2007
       204-LO/O-R24/2007
vo veci pridelenia frekvencií 106,6 MHz Bratislava, 98,6 MHz Košice, 96,3 MHz Liptovský Mikuláš, 95,2 MHz Nitra, 88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom, 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom, 101,3 MHz Ružomberok, 107,7 MHz Stará Ľubovňa
       ÚP: 14.00 hod. 

1.10. Žiadateľ: Spinoza s.r.o., Partizánske
         SK: 189-LO/O-R09/2007
                194-LO/O-R14/2007

         vo veci pridelenia frekvencií 107,2 MHz Martin, 105,4 MHz Nitra 
         ÚP: 14.20 hod.  

1.11. Žiadateľ: MAXMEDIA s.r.o., Šaľa
         SK: 193-LO/O-R13/2007
         vo veci pridelenia frekvencií 95,2 MHz Nitra 
         ÚP: 14.40 hod.  

1.12. Žiadateľ: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
         SK: 193-LO/O-R13/2007
         vo veci pridelenia frekvencií 95,2 MHz Nitra
         ÚP: 15.00 hod. 

1.13. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
         SK: 197-LO/O-R17/2007
         vo veci pridelenia frekvencií 96,4 MHz Poprad
         ÚP: 15.20 hod. 

1.14. Žiadateľ: RADIO, a.s., Bratislava
         SK: 198-LO/O-R18/2007
         vo veci pridelenia frekvencie 106,3 MHz Považská Bystrica
         ÚP: 15.40 hod. 

1.15. Žiadateľ: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov
         SK: 199-LO/O-R19/2007
         vo veci pridelenia frekvencie 91,4 MHz Prešov
         ÚP: 16.00 hod.   

1.16. Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
         SK: 203-LO/O-R23/2007
         207-LO/O-R27/2007
         vo veci pridelenia frekvencie 99,8 MHz Stará Ľubovňa, 95,6 MHz Topoľčany
         ÚP: 16.00 hod.   

2. ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava
    SK: 874-LO/D-2207/2006 zo dňa 16.11.2006
 vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 97,2 MHz Bratislava
 ÚP: 16.40 hod.       


***************************************************************************

19. júna 2007, začiatok o 9.30 hod. v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie 
SK: 181-LO/O-R01/2007
vo veci pridelenia frekvencie 95,6 MHz Bardejov
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

3/ Výberové konanie 
SK: 182-LO/O-R02/2007
vo veci pridelenia frekvencie 92,3 Mhz Bratislava
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava

4/ SK: 874-LO/D-2207/2006 zo dňa 16.11.2006
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 97,2 MHz Bratislava
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava

5/ Výberové konanie
SK: 183-LO/O-R03/2007
vo veci pridelenia frekvencie 97,2 MHz Bratislava
ÚK:  GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
 HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad
 Radio ON, s.r.o., Bratislava
 T.W.Rádio s.r.o., Bratislava
 INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava
 RÁDIO KISS, s.r.o., Košice
 SITY MEDIA s.r.o., Bratislava

6/ Výberové konanie
SK: 184-LO/O-R04/2007
vo veci pridelenia frekvencie 106,6 MHz Bratislava
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

7/ Výberové konanie 
SK: 185-LO/O-R05/2007
vo veci pridelenia frekvencie 107,0 MHz Dobšiná
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

8/ Výberové konanie 
SK: 186-LO/O-R06/2007
vo veci pridelenia frekvencie 95,7 MHz Košice
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

9/ Výberové konanie 
SK: 187-LO/O-R07/2007
vo veci pridelenia frekvencie 98,6 MHz  Košice
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
  GES Slovakia, s.r.o., Bratislava

10/ Výberové konanie
SK: 188-LO/O-R08/2007
vo veci pridelenia frekvencie 96,3 MHz Liptovský Mikuláš
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

11/ Výberové konanie
SK: 189-LO/O-R09/2007
vo veci pridelenia frekvencie 107,2 MHz Martin
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske

12/ Výberové konanie
SK: 190-LO/O-R10/2007
vo veci pridelenia frekvencie 90,0 MHz Medzilaborce
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

13/ Výberové konanie
SK: 191-LO/O-R11/2007
vo veci pridelenia frekvencie 97,8 MHz Medzilaborce
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice

14/ Výberové konanie
SK: 192-LO/O-R12/2007
vo veci pridelenia frekvencie 99,0 MHz Michalovce
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

15/ Výberové konanie
SK: 193-LO/O-R13/2007
vo veci pridelenia frekvencie 95,2 MHz Nitra
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
  MAXMEDIA s.r.o., Šaľa
  OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava

16/ Výberové konanie
SK: 194-LO/O-R14/2007
vo veci pridelenia frekvencie 105,4 MHz Nitra
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske       

17/ Výberové konania
SK: 195-LO/O-R15/2007
vo veci pridelenia frekvencie 88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
       TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

18/ Výberové konanie
SK: 196-LO/O-R16/2007
vo veci pridelenia frekvencie 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
  TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

19/ Výberové konanie
SK: 197-LO/O-R17/2007
vo veci pridelenia frekvencie 96,4 MHz Poprad
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava

20/ Výberové konanie
SK: 198-LO/O-R18/2007
vo veci pridelenia frekvencie 106,3 MHz Považská Bystrica
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava

21/ Výberové konanie
SK: 199-LO/O-R19/2007
vo veci pridelenia frekvencie 91,4 MHz Prešov
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Bratislava

22/ Výberové konanie
SK: 200-LO/O-R20/2007
vo veci pridelenia frekvencie 106,7 MHz Rimavská Sobota
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

23/ Výberové konanie
SK: 201-LO/O-R21/2007
vo veci pridelenia frekvencie 92,8 MHz Ružomberok
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

24/ Výberové konanie
SK: 202-LO/O-R22/2007
vo veci pridelenia frekvencie 101,3 MHz Ružomberok
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

25/ Výberové konanie
SK: 203-LO/O-R23/2007
vo veci pridelenia frekvencie 99,8 MHz Stará Ľubovňa
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

26/ Výberové konanie
SK: 204-LO/O-R24/2007
vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Stará Ľubovňa
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
   TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

27/ Výberové konanie
SK: 205-LO/O-R25/2007
vo veci pridelenia frekvencie 92,4 MHz Stropkov
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

28/ Výberové konanie
SK: 206-LO/O-R26/2007
vo veci pridelenia frekvencie 97,8 MHz Stropkov
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice


29/ Výberové konanie
SK: 207-LO/O-R27/2007
vo veci pridelenia frekvencie 95,6 MHz Topoľčany
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

30/ Výberové konanie
SK: 208-LO/O-R28/2007
vo veci pridelenia frekvencie 97,4 MHz Topoľčany
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske
            
31/ SK: 138-LO/D-2117/2007 zo dňa  11.05.2007
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/9, prostredníctvom KDS,  z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

32/ SK: 165-LO/D-2340/2007 zo dňa 25.05.2007
vo veci žiadosti o  zmenu  licencie č. T/19 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

33/ SK: 166-LO/D-2353/2007 zo dňa 28.05.2007
vo veci žiadosti o  zmenu  licencie č. T/107 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica

34/ SK: 6-LO/D-210/2007 zo dňa 11.01.2007
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/225 prostredníctvom KDS, z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
ÚK: KTR, s.r.o., Horný Hričov

35/ SK: 210-LO/D-2134/2007 zo dňa 11.05.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/77
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice

36/ SK: 4-LO/D-165/2007 zo dňa 09.01.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/180 – návrh na zastavenie správneho konania
ÚK: Televízia RUŽA, s.r.o., Ružomberok

37/ SK: 178-LO/D-1765/2007 zo dňa 16.04.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/185
ÚK: City TV, s.r.o., Bratislava

38/ SK: 135-LO/D-1982/2007 zo dňa 02.05.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/52
ÚK: TERMOSAT, s.r.o., Rožňava

39/ SK: 99-LO/D-1546/2007 zo dňa 28.03.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava

40/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2097/93-2007     
(na vysielanie programu Otec v sukni  zo dňa 04.05.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č.2097/93-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                        číslo licencie:T/39

]
41/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1496/73-2007     
(na vysielanie programu Mladosť v ťahu z dňa 24.3.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1496/73-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39
 
42/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1549/75-2007     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27.3.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1549/75-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41
        
43/ Kontrolný monitoring
Správa č. 44/2007/TV o monitorovaní vysielania TV Považie
(monitorovaný program z dní 20.3.2007 a 23.3.2007)
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o., Pov.Bystrica číslo licencie: T/156

44/ Kontrolný monitoring
Správa č. 45/07/TV o monitorovaní Bánovského televízneho vysielania
(monitorované dni:26.4. a 3.5.2007)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad B. číslo licencie: T/71

45/ Kontrolný monitoring
Správa č.8/07/Ro o monitorovaní vysielania BETA RÁDIO
(monitorovaný deň: 20.4., 21.4.2007)
Vysielateľ: Rádio Bojnice, s.r.o., Chvojnica              číslo licencie: R/92

46/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1847/80-2007     
(na vysielanie programu Televízne noviny  z dňa 17.04.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1847/80-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41

47/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1788/81-2007    
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Podozrivá republika zo 17.4.2007 a upútavky na daný program z 15.4.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1788/81-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    

48/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1817/208-2005
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Z rúčky do rúčky z 27.6.2005)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1817/208-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    

49/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2259/94-2007     
(na vysielanie z dňa 30.04.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2259/94-2007smerujúcej proti vysielaniu rádia EXPRES
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava     číslo licencie: R/66

50/SK č.: 51-PgO/O-962/2007 zo dňa 20.02.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2302/206-2006
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/26.11.2006)
ÚK: MAC TV  s r.o.       číslo licencie: T/39

51/SK č.: 42-PgO/O-763/2007 zo dňa 06.02.2007
Doplnenie: Správa č. 7/2006/TV o monitorovaní TV Nové Zámky
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neoznačenie programovej služby nezameniteľným obrazovým symbolom (logom)/11.11.2006, 21.11.2006)
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.                číslo licencie: T/116

52/SK č.: 29-PgO/O-646/2007 zo dňa 23.01.2007
Doplnenie: Správa č. 5/2007/TV o monitorovaní televízie Gúta TV
(dodržiavanie § 16 písm. k) zákona  č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: záznam zo zasadania mestského zastupiteľstva/20.09.2006, 18.10.2006)
ÚK: Gúta TV s.r.o.             číslo licencie:T/168

53/SK č.: 85-PgO/O-1552/2007 zo dňa 20.03.2007
Doplnenie: Správa č. 9/2007/TV o monitorovaní programovej služby Infoštúdia mesta Dolný Kubín
(dodržiavanie § 16 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neoznačenie programovej služby nezameniteľným obrazovým symbolom (logom)/04.02.2007)
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.                číslo licencie: T/86

54/SK č.: 502-PgO/O-572/2006 zo dňa 24.01.2006
Doplnenie: Správa č. 8/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods.6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Slovensko hľadá Superstar II/30.12.2005)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona               

55/SK č.: 970-PgO/O-74/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2051/190-2006
(dodržiavanie § 23 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: nevyhradenie väčšinového podielu vysielacieho času európskym dielam/júl – august 2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39

56/SK č.: 473-PgO/O-111/2005 zo dňa 20.12.2005
Doplnenie: Správa č. 104/2005/TV o monitorovaní TV Markíza
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: prekročenie časového rozsahu pre vysielanie reklamy/12.10.2005)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41                            

57/SK č.: 104-PgO/O-608/2005 zo dňa 05.04.2005
Doplnenie: Správa č. 22/2005/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
(dodržiavanie § 19 ods. 1, § 20 ods. 3 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Mojsejovci/13.03.2005)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

58/SK č.: 301-PgO/O-1778/2005 zo dňa 11.10.2005
Doplnenie: Správa č. 77/05/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 5, § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/08.10.2005)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

59/SK č.: 78-PgO/O-1259/2007 zo dňa 06.03.2007
Doplnenie: Správa č. 3/07/Ro o monitorovaní programu Rádiožurnál
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/06.02.2007)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona


60/SK č.: 50-PgO/O-943/2007 zo dňa 20.02.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2267/205-2006 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Lúskanie špeciál/25.11.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona               

61/SK č.: 31-PgO/O-648/2007 zo dňa 23.01.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2217/2002-2006
(dodržiavanie § 20 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Metro/13.11.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona               

62/Rôzne

Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak