Program zasadnutia RVR, dňa 22.05.2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  22.05. 2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 112-LO/D-1751/2007 zo dňa 13.04.2007
vo veci oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/131
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Fiľakovo

3/ SK: 111-LO/D-1764/2007 zo dňa 13.04.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/263
ÚK: MICRONET a.s., Bratislava

4/ SK: 4-LO/D-165/2007 zo dňa 09.01.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/180 – návrh na zastavenie konania
ÚK: Televízia RUŽA, s.r.o., Ružomberok

5/ SK: 136-LO/D-1993/2007 zo dňa 03.05.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na krátkodobé rozhlasové terestriálne vysielanie
ÚK: Jaroslav Oravec, Dobšiná
ÚP: 10:00 hod.

6/ SK: 117-LO/D-1952/2007 zo dňa 27.04.2007
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS a internetu
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava

7/ SK: 134-LO/D-1978/2007 zo dňa 02.05.2007
vo veci zrušenia registrácie retransmisie  č. TKR/128, poskytovanej prostredníctvom KDS v obci Plavecký Štvrtok.
ÚK: Ing. Miroslav Švajdlenka, Plavecký Štvrtok

8/ SK: 114-LO/D-1906/2007 zo dňa 25.04.2007
 vo veci  zmeny  registrácie retransmisie č. TKR/138, z dôvodu zmeny ponuky programovej služby
ÚK: KABELOVKA, spol.  s r.o., Plavnica        


9/ SK: 69-LO/D-1196/2007 zo dňa 08.03.2007
 vo veci  žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom systému MMDS
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca     

10/ SK: 95-LO/D-1507/2007 zo dňa 27.03.2007
 vo veci  zmeny  registrácie retransmisie č. TKR/247, z dôvodu zmeny ponuky programovej služby
ÚK: e-Net  s.r.o., Senec                       

11/ SK: 128-LO/D-1801/2007 zo dňa 17.04.2007
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/183  z dôvodu zmeny ponuky programových služieb podľa podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: MANAGER SYSTEMS s.r.o., Trenčín           

12/ SK: 80-LO/D-1370/2007 zo dňa 19.03.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/86 podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania, zmeny podielu programových typov vysielania, zmeny podielu vysielacieho  času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme, zmeny názvu programovej služby a zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o., Dolný Kubín 
                                                                                                   
13/ SK: 127 – LO/D – 1721/2007, zo dňa 11.04.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2001 Z. z. – zmena programovej ponuky
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava      
  
14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1312/64-2007, č.1353/66-2007     
(na vysielanie programu Dobrý deň, Slovensko z dňa 8. 3. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1312/64-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1108/55-2007, č. 1111/56-2007 a č. 1128/58-2007
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1.3.2007)
Správa o šetrení sťažností č. 1108/55-2007, č. 1111/56-2007 a č. 1128/58-2007 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
číslo licencie:T/41

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1000/48-2007, č. 1009/49-2007, č. 1112/53-2007, č. 1110/54-2007, č. 1127/57-2007 a č. 1111/56-2007
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 26.2.2007)
Správa o šetrení sťažností č. 1000/48-2007, č. 1009/49-2007, č. 1112/53-2007, č. 1110/54-2007, č. 1127/57-2007 a č. 1111/56-2007 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
číslo licencie:T/41
        
17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 923/43-2007
(na vysielanie programov : Dobrý striptér  zo dňa 03.02.2007, Sladkých 17  zo dňa 17.02.2007, Road Trip  zo dňa 17.02.2007  )
Správa o šetrení sťažnosti č. 923/43-2007 smerujúcej  proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie:T/39

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 953/46-2007     
(na vysielanie programu Už len Bea zo dňa 24.2.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 953/46-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie:T/39 

19/ Kontrolný monitoring
Správa č.22/07/TV o monitorovaní vysielania  Mestskej televízie Trnava
(monitorovaný deň: 18.,19. a 25.januára 2007)
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o. , Trnava
číslo licencie: T/78

20/ Kontrolný monitoring
Správa č.33/07/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR
(monitorovaný deň: 23.2., 2.3.2007)
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o., Holíč
číslo licencie: T/108

21/ Kontrolný monitoring
Správa č.38/07/TV o monitorovaní vysielania TV LocAll
(monitorované dni: 23. a 30.3.2007)
Vysielateľ: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec
číslo licencie: T/127

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 39/07/TV o monitorovaní vysielania TVP
(monitorované dni: 10. 12. a 13.04.2007)
Vysielateľ: VIEDO TV s.r.o., Prievidza
číslo licencie: T/43

23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1494/71-2007     
(na vysielanie programu Rádiožurnál z dňa 21. 3. 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1494/71-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1448/70-2007     
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Ako prísť o byt zo dňa 20.3.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1448/70-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   

25/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.936/47-2007     
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž  Cesta zarúbaná z dňa 20.2.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 936/47-2007  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

26/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 951/44-2007
(na vysielanie programu 112 Špeciál: Blízko smrti zo dňa 16.2.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 951/44-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
číslo licencie: T/41

27/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1714/90-2007     
(na vysielanie programu Aktuality regiónu)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1714/90-2007 smerujúcej proti vysielaniu TELEVÍZIE POPRAD
Vysielateľ: TV POPRAD, s.r.o., Poprad
číslo licencie:T/123 

28/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1077/52-2007     
(na vysielanie z dní 30.1. a 31.1.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1077/52-2007smerujúcej proti vysielaniu televízie RTV
Vysielateľ: Milan Janovec – RTV, Banská Bystrica
číslo licencie: T/130
     
29/Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
číslo licencie: T/41

MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie:T/39 

Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

30/SK č.: 930-PgO/O-33/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavky na program Kuriér/30.09.2006 a 08.10.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     

31/SK č.: 5-PgO/O-100/2006 zo dňa 10.01.2006
Doplnenie: Správa č. 1/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: prerušenie programu Slovensko hľadá Superstar 2 reklamným blokom/23.12.2005)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

32/SK č.: 942-PgO/O-48/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Terč zabijak/08.10.2006)
ÚK: MAC TV
číslo licencie: T/39

33/SK č.: 963-PgO/O-67/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Twister/30.09.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

34/SK č.: 10-PgO/O-347/2007 zo dňa 09.01.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1946/172-2006
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Sexuálne služby v Prahe/Reflex/25.09.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

35/SK č.: 964-PgO/O-68/2006 zo dňa 05.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Môj sused zabijak 2/30.09.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

36/SK č.: 944-PgO/O-49/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Dokonalá vražda/22.09.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

37/SK č.: 945-PgO/O-50/2006 zo dňa 19.12.2006
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Tieň smrti/22.09.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

38/SK č.: 9-PgO/O-346/2007 zo dňa 09.01.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1946/172-2006
(dodržiavanie § 20 ods.3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Sexuálne služby v Prahe/Reflex/25.09.2006)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

39/SK č.: 303-PgO/O-1779/2005 zo dňa 11.10.2005
Doplnenie: Správa č. 72/2005/TV z monitorovania TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods.3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(dodržiavanie § 20 ods.4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(dodržiavanie § 20 ods.5  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: BIG BROTHER súboj/05.10.2005)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

40/SK č.: 30-PgO/O-647/2007 zo dňa 23.01.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2110/193-2006 
(dodržiavanie § 16 písm.b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/20.08.2006)
ÚK: MAC TV  s r.o.
číslo licencie: T/39

41/ Rôzne

Rozdelenie ústnych pojednávaní:
1. 10:00 hod. – Jaroslav Oravec, Dobšiná

Valéria Agócs
Predsedníčka  Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak