Program zasadnutia RVR, dňa 09.01.2007

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  09.1.2007 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 923-LO/D-2454/2006 zo dňa 19.12.2006
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS/satelitu
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o., Teplý Vrch
ÚP: 10:00 hod.         

3/ Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Obec Víťaz, okr. Prešov    

4/ 1.    Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
2.     Sťažnosť č. 2354/2-2007 spoločnosti NAUTIK TV spol. s r.o., Bratislava
Prevádzkovatelia retransmisie: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
Trnavatel, spol. s r.o., Trnava

5/ Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom

6/ SK: 899-LO/D-2269/2006 zo dňa 27.11.2006
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/190
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava

7/ Informácia o prevode obchodných podielov akcionárov držiteľa licencie č. R/49
Vysielateľ: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
ÚP: 10:20 hod.

8/ SK: 921-LO/D-2383 /2006 zo dňa 11.12.2006
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 – zmena právnych skutočností
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava

9/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1946/172-2006                    
(na vysielanie programu Reflex z dňa 25.9.2006)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1946/172-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie:  T/41

10/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2122/195-2006                    
(na vysielanie STV, TV Markíza, JOJ a TA3 zo dňa 19.10.2006)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2122/195-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie, TV Markíza, TV JOJ a TA3                        
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
     MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie:  T/41
          C.E.N. s.r.o., Gagarinova 12 Bratislava                        T/125
     MAC TV s.r.o., Bratislava                                 T/39                 

11/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1968/181-2006                 
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10.10.2006)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1968/181-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné            číslo licencie: T/41

12/ SK č.: 789-PgO/O-2040/2006 zo dňa 30.08.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1522/132-2006 smerujúcej voči vysielaniu STV
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Správy STV / 16.06.2006)
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia         číslo licencie:


13/ Rôzne:

1.    Žiadosť o komentár k zákonnej úprave problému zverejňovania plného mena osoby v televíznom vysielaní.

Rozdelenie ústnych pojednávaní:

1.    10:00 hod. - MH-INSTINCT s.r.o., Teplý Vrch,
2.    10:20 hod. - OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava.

Valéria Agócs
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak