Program zasadnutia RVR dňa 7. 5. 2019

Návrh programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 7. 5. 2019 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 929/SL/2019)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                                                                    číslo licencie: R/91

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 791/SO/2019                                                      
(na vysielanie zo dňa 3. 3. 2019/hlasitosť)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                               číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 788/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Čo ja viem zo dňa 1. 3. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 723/SO/2019                                          
(na vysielanie programu Mišo a Táňa zo dňa 18. 2. 2019)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.                                                               číslo licencie: R/112, RD/27

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 798/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Súdna sieň (Čie to bude?) zo dňa 4. 3. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s. r .o.                                                               číslo licencie: T/39; TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 741/SO/2019                                          
(na vysielanie zo dní 1. – 4. 2., 8. – 11. 2. a 15. – 18. 2. 2019)
Vysielateľ: Kinet Inštal s.r.o.                                                             číslo licencie: TD/195

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 799/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Lucky Room zo dňa 5. 3. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s. r .o.                                                               číslo licencie: T/39; TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 765/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 24. 2. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: TD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 701/SO/2019                                          
(na vysielanie programu Správy BTV zo dňa 8. 2. 2019)
Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.                                     číslo licencie: TD/100

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 849/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 15. 3. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: RD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 830/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Voľby prezidenta SR 2019 - diskusia zo dňa 13. 3. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: TD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 853/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Voľby prezidenta SR 2019 - diskusia zo dňa 12. 3. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: TD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 822/SO2019                                           
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 9. 3. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                           číslo licencie: RD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 675/SO/2019                                                      
(na vysielanie skladby Solo zo dňa 12. 2. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: RD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 717/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Duel zo dňa 14. a 15. 2. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: TD/1

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 720/SO/2019                                                      
(na vysielanie reklamného šotu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 zo dňa 16. 2. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s. r .o.                                                               číslo licencie: T/39; TD/15

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 698/SO/2019                                                      
(na vysielanie reklamného šotu Theraflu a Theraflu Forte zo dňa 13. 2. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41, TD/17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 718/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 14. 2. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: TD/1

20/ SK č.: 551/SKO/2019 zo dňa 23. 1. 2019
            684/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1448/SO/2018, Sťažnosť č. 1308/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 181/2014 o volebnej kampani, § 32 ods. 9, § 16 ods. 3 písm. l), § 63a ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z. z)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Púchovský magazín, Noviny/Oprava chodníkov a rozšírenie parkovísk/9. 11. 2018/Považie, Noviny, Púchovský magazín/Ako sa v skutočnosti pomáha ľuďom/nedodal rade záznam vysielania z 12. 10. 2018/poskytovanie AVMS: http://tvpovazie.sk/12. 10. 2018/Považie
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o.                                                          číslo licencie: TD/198

21/ SK č.: 688/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1435/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurál/3. 11. 2018/Rádio Slovensko
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                          číslo licencie: RD/1   

22/ SK č.: 52-PLO/O-440/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2011
(vo veci možného porušenia  § 18a písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: TD/16

23/ SK č.: 770/SKO/2019 zo dňa 20. 2. 2019
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 412/SO/2019)    
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Niečo na tej Mary je/ 2. 1. 2019/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39, TD/15

24/ SK č.: 373/SKO/2019 (pôvodne  1485/SKO/2018) zo dňa 5. 12. 2018
           680/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č.1135 /SO/2018, Sťažnosť č. 1469/SO/2018)      
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Spojky/23. 9. 2018/Rádio Slovensko; Nu Spirit FM/
2. 12. 2018/Rádio_FM
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                          číslo licencie: RD/1, RD/4
                                                                               

NEVEREJNÉ

25/ SK č.: 912/SKL/2019 zo dňa 28. 3. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.                                    číslo licencie: TKR/91

26/ SK č.: 872/SKL/2019 zo dňa 21. 3. 2019
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného
podielu držiteľa licencií č.R/117 a RD/25
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.                                                      číslo licencie: R/117, RD/25
        JUDr. Peter Ďurček
        P-D-R-V s.r.o.

27/ SK č.: 935/SKL/2019 zo dňa 1. 4. 2019
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného
podielu držiteľa licencie č.R/99
ÚK: Radio ON  s.r.o.                                                                         číslo licencie: R/99
        IKT MEDIA, s.r.o.
        CD HOLDING s.r.o.
 
28/ SK č.: 936/SKL/2019  zo dňa 1. 4. 2019
Oznámenie  o zmene  licencie na rozhlasové  vysielanie
ÚK: Radio ON s.r.o.                                                                          číslo licencie: R/99

29/ Rôzne  

ÚP:
10:00 Radio ON  s.r.o., IKT MEDIA, s.r.o., CD HOLDING s.r.o. (935/SKL/2019, 936/SKL/2019)
 

PhDr. Marta Danielová
Predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak