Súdne rozhodnutie: V siedmom nebi (sankcia 15 000 € za zásah do ľudskej dôstojnosti)

Rada dňa 8. 11. 2016 rozhodnutím č. RP/48/2016 uložila vysielateľovi MAC TV s r.o. sankciu - pokutu vo výške 15 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 13. 4. 2016 o cca 20:39 hod. program V siedmom nebi, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania, a síce prezentovaním informácií o súkromí, striedaní zariadení poskytujúcich ústavnú starostlivosť, traumatických zážitkoch a problematickej psychike sestier Hrotákových, zasiahol do ľudskej dôstojnosti v programe zobrazených účinkujúcich Sašky a Simonky Hrotákových.

Voči predmetnému rozhodnutiu Rady podal vysielateľ v zákonnej lehote žalobu na Krajskom súde v Bratislave. Krajský súd v Bratislave na ústnom pojednávaní dňa 25. 4. 2019 rozhodol o zamietnutí žaloby. Rozhodnutie nie je doposiaľ právoplatné.

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak