Program zasadnutia RVR dňa 17. 4. 2019

Návrh  programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 17. 4. 2019 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 712/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                                                        číslo licencie: R/106

3/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 710/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.                                                                   číslo licencie: R/123

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 546/SO/2019                                                       
(na vysielanie zo dňa 27. 1. 2019/hlasitosť)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.                             číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 547/SO/2019                                                       
(na vysielanie zo dňa 27. 1. 2019/hlasitosť)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39, TD/15 

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 699/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Najlepšie počasie zo dňa 11. 2. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39, TD/15 

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 590/SO/2019, 594/SO/2019, 613/SO/2019                                                       
(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 1. 2. 2019, Na telo s Michalom Kovačičom zo dňa 3. 2. 2019 a Sajfa šou zo dňa 4. 2. 2019)
Vysielateľ RTVS, vysielateľ na základe zákona                                            číslo licencie: RD/1
                  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.                                                    T/41, TD/17
                  RADIO, a.s.                                                                                                       R/116

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 719/SO/2019                                                      
(na vysielanie zo dňa 14. 2. 2019)
Vysielateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.                                číslo licencie: TD/115

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 639/SO/2019                                                      
(na vysielanie reklamy na Poštovú banku zo dňa 4. 2. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.                             číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 786/SO/2019                                                      
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 28. 2. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.                             číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 548/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 27. 1. 2019)
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.                                                                    číslo licencie: TD/14

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 615/SO/2019                                          
(na vysielanie programu Záchranári zo dňa 4. 2. a 5. 2. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39, TD/15 

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 614/SO/2019                                          
(na vysielanie programu Policajti v akcii zo dňa 4. 2. a 5. 2. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39, TD/15 

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 700/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu V siedmom nebi zo dňa 3. 2. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39, TD/15 

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 593 a 905/SO/2019                                                        
(na vysielanie programu Občan za dverami  zo dňa 3. 2. 2019)
Vysielateľ: RTVS                                                                              číslo licencie: TD/1

16/ Kontrolný monitoring
Správa č 459/M/2019
(monitorované dni:11. 1. 2019)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.                                            číslo licencie: T/86 

17/ SK č.: 403/SKO/2019 zo dňa 19. 12. 2018
Doplnenie: Správa č. 1127/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 15. 9. 2018 v čase od 15:30 hod do 20:30 hod/Spartak TV
ÚK: Spartak TV, s.r.o.                                                                       číslo licencie: TD/8

18/ SK č.: 686/SKO/2019 zo dňa 6. 2. 2019
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1402/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Plastiková nevesta (2 časti)/ 17. 11. 2018/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: TD/109

19/ SK č.: 398/SKO/2019  zo dňa 19. 12. 2018
                 550/SKO/2019  zo dňa 23. 1. 2019
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1199/SO/2018, Sťažnosť č. 1352/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c), § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 20. 10. až 22. 10. 2018, 9. 11. 2018/Politická  diskusia kandidátov na primátora, TV Poprad Správy/TV Poprad
ÚK: TV Poprad, s.r.o.                                                                        číslo licencie: TD/48

20/ SK č.: 692/SKO/2019  zo dňa 6. 2. 2019
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2018
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/programová služba: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za október, november, december 2018/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                číslo licencie: TD/14

21/ SK č.: 552/SKO/2019  zo dňa 23. 1. 2019
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1362/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rodinné prípady/9. 11. 2018 o cca 10:58 hod /TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA -  SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41, TD/17
 

NEVEREJNÉ

22/ SK č.: 938/SKL/2018  zo dňa 5. 4. 2019
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne  televízne vysielanie
ÚK: Obec Haniska                                                                             

23/ SK č.: 871/SKL/2019  zo dňa 21. 3. 2019
Oznámenie  o zmene  licencie na digitálne  televízne vysielanie
ÚK: Global TV s.r.o.                                                                          číslo licencie : TD/147           

24/ SK č.: 885/SKL/2019  zo dňa 25. 3. 2019
Oznámenie  o zmene  licencie na digitálne  televízne vysielanie
ÚK: TV MISTRAL,  s.r.o., Michalovce                                              číslo licencie : TD/90  

25/ SK č.: 494/SKL/2019 zo dňa 18. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Kinet Inštal s.r.o.                                                                         číslo licencie: TKR/345

26/ SK č.: 495/SKL/2019 zo dňa 18. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ELECTRIS spol. s r.o.                                                                 číslo licencie: TKR/7

27/ SK č.: 559/SKL/2019 zo dňa 30. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.                                                                      číslo licencie: TKR/143

28/ SK č.: 525/SKL/2019 zo dňa 23. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SATRO s.r.o.                                                                              číslo licencie: TKR/9

29/ SK č.: 526/SKL/2019 zo dňa 23. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SATRO s.r.o.                                                                              číslo licencie: TKR/121

30/ SK č.: 665/SKL/2019 zo dňa 12. 2. 2019
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného
podielu držiteľa licencií č. TD/124 a TD/163
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                                                             číslo licencie: TD/124,TD/163
        Ján Cséfalvay
        Mgr. Robert Turanský
        Ing. Peter Borovička  

31/ Oznámenie o prevádzkovaní služby  www.mariaradio.sk
Oznámenie č. 767/AMS/2019
Prevádzkovateľ: Rádio Mária Slovakia o. z.

32/ Rôzne
 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak