Program zasadnutia RVR dňa 3. 4. 2019

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 3. 4. 2019 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 353/SKL/2019 (pôvodne 1454/SKL/2018) zo dňa 21. 11. 2018
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DIGITEL, s.r.o.                                                                         

3/ SK č.: 372/SKL/2019 (pôvodne 1484/SKL/2018) zo dňa 5. 12. 2018
Sťažnosť č. 1091/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.                                                          číslo licencie: TKR/316

4/ SK č. : 183/SKL/2019 (pôvodne 929/SKL/2018) zo dňa 4.7. 2018
(vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote                        číslo licencie: TKR/100

5/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 522/SL/2019 a  č. 555/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                                                        číslo licencie: R/106

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 481/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Hypnoshow zo dňa 9. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                              číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 541/SO/2019                                          
(na vysielanie reklamy alza.sk zo dňa 25. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s. r .o                                                                číslo licencie: T/39; TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 556/SO/2019                                          
(na vysielanie reklamy alza.sk zo dňa 29. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s. r .o                                                                číslo licencie: T/39; TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 746/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Smrtiaci smeč zo dňa 20. 2. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                              číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 640/SO/2019                                          
(na vysielanie programu Sajfa šou zo dňa 6. 2. 2019)
Vysielateľ: RADIO, a.s.                                                                                číslo licencie: R/116

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 534/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 22. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                              číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 625/SO/2019                                          
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 5. 2. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: RD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 517/SO/2019                                                      
(na vysielanie upútavky na program Fakjú, pán profesor 2 zo dňa 20. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/219, TD/16

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 543/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Halali zo dňa 12. a 27. 1. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: TD/2

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 482/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 3. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: TD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 612/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu The Voice Česko Slovensko zo dňa 3. 2. 2019 (upútavka) a 17. 2. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                              číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 628/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Cestou - necestou zo dňa 2. 2. 2019)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 542/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Pán prsteňov: Spoločenstvo prsteňa zo dňa 26. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                              číslo licencie: T/41, TD/17

19/ SK č.: 374/SKO/2019 (pôvodne  1486/SKO/2018) zo dňa 5. 12. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1144/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Z prvej ruky/25. 9. 2018 /Rádio Slovensko
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                          číslo licencie: RD/1

20/ SK č.: 399/SKO/2019  zo dňa 19. 12. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1147/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Rozsudok v nedohľadne/19. 8. 2018 /TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA -  SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41, TD/17

21/ SK č.: 182/SKO/2019 (pôvodne  928/SKO/2018) zo dňa 4. 7. 2018
Doplnenie: Správa č. 606/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 30. 4. 2018 v čase od 17:00 hod. do 23:00 hod /IN TV
ÚK: IN TV, s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/181, TD/13

22/ SK č.: 356/SKO/2019 (pôvodne 1457/SKO/2018) zo dňa 21. 11. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1095/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ministri/11.9.2018 /JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39, TD/15

23/ SK č.: 375/SKO/2019  (pôvodne  1487/SKO/2018)  zo dňa 5. 12. 2018
Doplnenie: Správa č. 1271/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 32  ods. 9, § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie//komunikáty/deň/programová služba: Nová oddychová zóna/Rekonštrukcia verejných komunikácií v Čadci/KTV-Rozhovory/Jesenné upratovanie v Čadci/Návšteva podpredsedu ŽSK Milana Laurenčíka v Kysuckých pekárňach/16.10.2018, 19.10.2018/Kysucké televízne vysielanie (KTV)
ÚK: OTS, s.r.o.                                                                                  číslo licencie: T/101   

NEVEREJNÉ

24/ SK č.: 300/SKL/2019 (pôvodne 1320/SKL/2018) zo dňa 24. 10. 2018
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Šírava, s.r.o.                                                                               číslo licencie: R/134

25/ SK č.: 696/SKL/2019  zo dňa 14. 2. 2019
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne  televízne vysielanie
ÚK: KABELTELSAT s.r.o., Partizánske                                           

26/ SK č.: 819/SKL/2019  zo dňa 11. 3. 2019
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne  televízne vysielanie
ÚK: Grand Cru Media s.r.o., Bratislava 

27/ SK č.: 742/SKL/2019  zo dňa 21. 2. 2019
Žiadosť o zmenu  licencie na rozhlasové  vysielanie
ÚK: Trnavská produkčná s.r.o.                                                          číslo licencie : R/132 

28/ SK č.: 648/SKL/2019  zo dňa 12. 2. 2019
Žiadosť o zmenu  licencie na digitálne  televízne vysielanie
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                                                             číslo licencie : TD/163          

29/ SK č.: 603/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA,  s.r.o.                                     číslo licencie: TKR/254

30/ SK č.: 812/SKL/2019 zo dňa 11. 3. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: GeCom, s.r.o., Michalovce                                                        číslo licencie: TKR/302

31/ SK č.: 504/SKL/2019 zo dňa 21. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SWAN, a.s.                                                                               číslo licencie: TKR/353

32/ SK č.: 828/SKL/2019 zo dňa 13. 3. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SLUŽBYT, s.r.o.                                                                        číslo licencie: TKR/174

33/ SK č.: 846/SKL/2019 zo dňa 15. 3. 2019
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: MIKOTEL,  s.r.o.                                                                       číslo licencie: TKR/226

34/ SK č.: 810/SKL/2019 zo dňa 8. 3. 2019
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: Kalná KTR,  s.r.o.                                                                      číslo licencie: TKR/230

35/ SK č.: 219/SKL/2019  (pôvodne 1307/SKL/2018) zo dňa 25. 10. 2018
Žiadosť o  udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného
podielu držiteľa licencií č. T/181 a TD/13
ÚK: IN TV, s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/181, TD/13

36/ Oznámenie o prevádzkovaní služby  www.bannertv.sk
Oznámenie č. 598/ITV/2019
Prevádzkovateľ: banner TV s.r.o.

37/ Rôzne 


Ústne pojednávanie:

10:00                        Šírava, s.r.o.                   300/SKL/2019   
 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak