Program zasadnutia RVR dňa 20. 3. 2019

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 20. 3. 2019 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 442/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                                                                 číslo licencie: R/110

3/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 629/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: INICIATÍVA  s.r.o.                                                                    číslo licencie: R/131

4/ SK č.: 226/SKL/2019 (pôvodne 1174/SKL/2018) zo dňa 26. 9. 2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                                                        číslo licencie: R/106

5/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 426/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                                                        číslo licencie: R/106

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 641/SO/2019                                          
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 7. 2. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                           číslo licencie: RD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 411/SO/2019                                          
(na vysielanie reklamy Dermacol pre mužov zo dňa 30. a 31. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 428/SO/2019                                          
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 6. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                            číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 514/SO/2019                                          
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 19. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                            číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 573/SO/2019                                          
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 30. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                            číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 435/SO/2019                                          
(na vysielanie programu Záchranári zo dňa 6. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 431/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Divočina zo dňa 6. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 409/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 29. 11. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 518/SO/2019                                          
(na vysielanie programu Správy RTVS a Správy RTVS, v slovenskom posunkovom jazyku zo dňa
20. a 21. 1. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                           číslo licencie: TD/1, TD/2

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 483/SO/2019                                          
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                           číslo licencie: TD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 515/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 20. 1. 2019)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                                                    číslo licencie: TD/14

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 592/SO/2019                                                      
(na vysielanie upútavky na program V siedmom nebi zo dňa 2. 2. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: T/219, TD/16

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 448/SO/2019                                                      
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 31. 12. 2018; 6. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39, TD/15, TD/109

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 513/SO/2019                                                      
(na vysielanie komunikátu označujúceho sponzora Rádio Jemné zo dňa 17. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 557/SO/2019                                          
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 2. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                           číslo licencie: TD/1

21/ SK č.: 355/SKO/2019 (pôvodne  1456/SKO/2018) zo dňa 21. 11. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1145/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Bez obalu/23. 9. 2018 /Rádio Slovensko
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                          číslo licencie: RD/1

22/ SK č.: 400/SKO/2019 zo dňa 19. 12. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1170/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Noc na Pentagone /23. 11. 2018/AVMSwww.plustv.sk
ÚK: News and Media Holding a.s.

23/ SK č.: 323/SKO/2019 (pôvodne 1374/SKO/2018) zo dňa 7. 11. 2018
                402/SKO/2019 zo dňa 19.12.2018     
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1060/SO/2018, č. 1136/SO/2018, 1137/SO/2018, 1138/SO/2018 )     
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: upútavka na program Televízne noviny/ Televízne noviny/Reflex/28. 8., 30.8., 13.9.2018 /TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA -  SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41, TD/17

24/ SK č.: 354/SKO/2019  (pôvodne  1455/SKO/2018)  zo dňa 21. 11. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1151/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 20  ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mafstory/29.9.2018/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/219, TD/16           

NEVEREJNÉ

25/ SK č.: 300/SKL/2019 (pôvodne 1320/SKL/2018) zo dňa 24. 10. 2018
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Šírava, s.r.o.                                                                               číslo licencie: R/134

26/ SK č.: 697/SKL/2019  zo dňa 13. 2. 2019
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne  televízne vysielanie
ÚK: Slov Media Group s.r.o., Bratislava                                           

27/ SK č.: 567/SKL/2019  zo dňa 31. 1. 2019
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne  televízne vysielanie
ÚK: Kinet Inštal s.r.o., Prievidza                                                       

28/ SK č.: 568/SKL/2019  zo dňa 31. 1. 2019
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: City TV,  s.r.o.                                                                            číslo licencie: TD/143

29/ SK č.: 553/SKL/2019  zo dňa 29. 1. 2019
Žiadosť o predĺženie platnosti  licencie na rozhlasové  vysielanie
ÚK: FRONTINUS  s.r.o.                                                                    číslo licencie : R/115

30/ SK č.: 609/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Regio TV, s.r.o.                                                                          číslo licencie: TKR/314

31/ SK č.: 556/SKL/2019 zo dňa 31. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: 3o media, s.r.o., Habovka                                                          číslo licencie: TKR/293

32/ SK č.: 582/SKL/2019 zo dňa 1. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: STASTEL,  s.r.o.                                                                        číslo licencie: TKR/253

33/ SK č.: 762/SKL/2019 zo dňa 26. 2. 2019
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: KTR s.r.o.                                                                                   číslo licencie: TKR/225

34/ SK č.: 763/SKL/2019 zo dňa 26. 2. 2019
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: Nelson Services,  s.r.o.                                                               číslo licencie: TKR/335

35/ SK č.: 311/SKL/2019 (pôvodne  1350/SKL/2018) zo dňa 9. 11. 2018
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote             číslo licencie: TKR/100

36/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.stredoslovenska.tv
Oznámenie č. 597/AMS/2019
Prevádzkovateľ: Stredoslovenská televízia, s.r.o.

37/ Rôzne


ÚP: 10:00       Šírava, s.r.o.    300/SKL/2019


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak