Program zasadnutia RVR dňa 6. 3. 2019

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 6. 3. 2019 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 205/SKL/2019 (pôvodne 1117/SKL/2018) zo dňa 12. 9. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 814/SL/2018, Sťažnosť č. 1022/SL/2018, Sťažnosť č. 1023/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), § 17 ods. 1 písm. h)  zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote                         číslo licencie: TKR/100

3/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 673/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                                                              číslo licencie: TKR/257

4/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 709/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                                                                 číslo licencie: TKR/255

5/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 393/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), § 60  ods. 1    zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Kalná KTR, s.r.o.                                                                                  číslo licencie: TKR/230

6/ Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 394/SL/2019
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), § 60  ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Nelson Services, s. r. o.                                                            číslo licencie: TKR/335
 

7/ SK č.: 206/SKL/2019 (pôvodne 1118/SKL/2018) zo dňa 12.9.2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 795/SL/2018, Sťažnosť č. 946/SL/2018, Sťažnosť č. 948/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                                                                    číslo licencie: R/91

8/ SK č.: 371/SKL/2019 (pôvodne 1483/SKL/2018) zo dňa 5. 12. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 1184/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Marek Petráš                                                                              číslo licencie: R/93, RD/28

9/ SK č.: 439/SKI/2019 zo dňa 9. 1. 2019
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: D.EXPRES, k.s.                                                                          číslo licencie: R/112

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 499/SO/2019                                         
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 16. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                                   číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 520/SO/2019 a 521/SO/2019                                       
(na vysielanie programu Na telo s Michalom Kovačičom zo dňa 20. 1. 2019,  Dobré ráno, Slovensko zo dňa 15. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                                   číslo licencie: T/41, TD/17
                   RTVS - vysielateľ na základe zákona                                                  RD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 410/SO/2019                                         
(na vysielanie programu  Harry Potter a Kameň mudrcov - upútavky Elysium zo dňa 29. 12. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                                   číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 516/SO/2019                                         
(na vysielanie programu Flinstonovci 2 zo dňa 20. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                            číslo licencie: T/219, TD/16

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 432/SO/2019                                         
(na vysielanie programu Láska Nebeská zo dňa 23. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: TD/109

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 444/SO/2019                                         
(na vysielanie programu Hviezdna brána zo dňa 9. 1. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                              číslo licencie: TD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1502/SO/2018                                       
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 26. 11. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                                   číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 480/SO/2019                                         
(na vysielanie Kinet TV z dní 28. – 31. 12. 2018 a 4. – 7. 1. 2019)
Vysielateľ: Kinet Inštal s.r.o.                                                           číslo licencie: TD/195

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 533/SO/2019                                         
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21. 1. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                              číslo licencie: TD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 446/SO/2019                                         
(na vysielanie programu Dr. House zo dňa 9. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                                   číslo licencie: TD/7

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 449/SO/2019                                         
(na vysielanie programu Čertoviny zo dňa 1. a 3. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                                   číslo licencie: T/41, TD/17

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 407/SO/2019                                         
(na vysielanie zo dňa 24. 12. 2018)
Vysielateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s r. o.                             číslo licencie: R/84, RD/24

22/ SK č.: 401/SKO/2019  zo dňa 19. 12. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1142/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 18aa  ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Inkognito/30.9.2018/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: TD/109              

23/ SK č.: 296/SKO/2019 (pôvodne 1316/SKO/2018) zo dňa 24. 10. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1051/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reflex/19. 7. 2018 /TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA -  SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41, TD/17

24/ SK č.: 357/SKO/2019 (pôvodne 1458/SKO/2018)  zo dňa 21. 11. 2018
Doplnenie: Správa č. 1280/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (vo veci možného porušenia § 32  ods. 9  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Noviny/Oprava ciest prioritou/ 22. 10. 2018/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39, TD/15              

NEVEREJNÉ:

25/ SK č.: 1518/SKL/2018  zo dňa 19. 12. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne  televízne vysielanie
ÚK: GeCom,  s.r.o., Michalovce                                                       
 
26/ SK č.: 756/SKL/2019 zo dňa 25. 2. 2019
Žiadosť o odňatie  licencie na rozhlasové  vysielanie
ÚK: MAXMEDIA s.r.o.                                                                     číslo licencie: R/114
 
27/ SK č.: 668/SKL/2019 zo dňa 11. 2. 2019
Oznámenie o zmene  licencií na rozhlasové  vysielanie
ÚK: D.EXPRES, k.s.                                                                          číslo licencie: R/113, RD/27

28/ SK č.: 638/SKL/2019  zo dňa 8. 2. 2019
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV MISTRAL,  s.r.o., Michalovce                                              číslo licencie: TD/90

29/ SK č.: 664/SKL/2019  zo dňa 12. 2. 2019
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Levická televízna spoločnosť,  s.r.o.                                                      číslo licencie: TD/98

30/SK č.: 581/SKL/2019 zo dňa 1. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.                            číslo licencie: TKR/300

31/ SK č.: 560/SKL/2019 zo dňa 30. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ANTIK Telecom,  s.r.o.                                                              číslo licencie: TKR/239

32/ SK č.: 626/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV TV, spol. s r.o., Trebišov                                                      číslo licencie: TKR/127

33/ SK č.: 605/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV TV, spol. s r.o., Trebišov                                                      číslo licencie: TKR/204

34/ SK č.: 589/SKL/2019 zo dňa 1. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DSI DATA, a.s.                                                                          číslo licencie: TKR/282

35/ Oznámenie o prevádzkovaní služby tv.zoznam.sk
Oznámenie č. 599/AMS/2019
Prevádzkovateľ: Zoznam, s.r.o.

36/ Oznámenie o prevádzkovaní služby travelchannel.sk
Oznámenie č. 1382/AMS/2018
Prevádzkovateľ: Juraj Trstenský – Travel Channel Slovakia

37/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.vychodoslovenska.tv
Oznámenie č. 596/AMS/2019
Prevádzkovateľ: KREOS, s.r.o.

38/ RôznePhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak