Program zasadnutia RVR dňa 20. 2. 2019

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava
N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 20. 2. 2019 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 117/SL/2019 (pôvodne 416/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Towercom, a. s.                                                                        číslo licencie: TKR/359

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1513/SO/2018                                       
(na vysielanie programu Mravec Z zo dňa 15. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 412/SO/2019                                         
(na vysielanie programu Něco na té Mary je zo dňa 2. 1. 2019)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 405/SO/2019                                                     
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 23. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 406/SO/2019                                                     
(na vysielanie programu Sám doma 2: Stratený v New Yorku zo dňa 24. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 469/SO/2019                                         
(na vysielanie programu Počasie zo dňa 13. 1. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                            číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 498/SO/2019                                         
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 14. 1. 2019)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                            číslo licencie: TD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 408/SO/2019                                         
(na vysielanie programu Tresky plesky zo dňa 26. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                           číslo licencie: TD/2

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1459/SO/2018                                       
(na vysielanie programu Komunálne voľby 2018 Žilina z dní 20. 10. – 27. 10. 2018)
Vysielateľ: Stredoslovenská televízia, s.r.o.                                       číslo licencie: TD/181

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1477/SO/2018                                       
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 5. 11. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                           číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1527/SO/2018                                       
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 17. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                           číslo licencie: TD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 427/SO/2019                                         
(na vysielanie programu Pápež František zo dňa 6. 1. 2019)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                            číslo licencie: TD/7

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1505/SO/2018                                       
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 10. a 16. 12. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/39, TD/15 a TD/109

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 458/M/2019
(monitorované dni: 14.1.2019)
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o                                                     číslo licencie: TD/188

16/ SK č.: 299/SKO/2019 (pôvodne 1319/SKO/2018) zo dňa 24. 10. 2018
Doplnenie: Správa č. 855/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodal rade súvislý záznam  z 18.6.2018 v čase od 16:00 do 20:00 hod/Piešťany TV
ÚK: TV PIEŠŤANY production, s.r.o.                                               číslo licencie: TD/158

17/ SK č.: 327/SKO/2019 (pôvodne 1378/SKO/2018) zo dňa 7. 11. 2018
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb
za 3. štvrťrok 2018
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/mesiac/programová služba: Programy sprevádzané titulkami pre osoby so sluchový postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich/júl, august, september 2018/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                              číslo licencie: TD/14

18/ SK č.: 328/SKO/2019 (pôvodne 1379/SKO/2018) zo dňa 7. 11. 2018
Doplnenie: : Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb
za 3. štvrťrok 2018
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/mesiac/programová služba: Tipos – žrebovanie, Info pre tipujúcich/3. 9. 2018/Analýzy a trendy/20. 9. 2018/V politike/23. 09. 2018/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                              číslo licencie: TD/14
                                      
19/ SK č.: 298/SKO/2019 (pôvodne 1318/SKO/2018) zo dňa 24. 10. 2018
Doplnenie: Správa č.  886/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  (vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Šport, Počasie/25. 06. 2018/TV Nové zámky
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.                                                  číslo licencie: TD/24

20/ SK č.: 324/SKO/2019 (pôvodne 1375/SKO/2018) zo dňa 7. 11. 2018
Doplnenie: Správa č.  857/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  (vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN /16. 6. 2018/ SEVERKA
ÚK: Slov Media Group s.r.o.                                                             číslo licencie: TD/106
                           
NEVEREJNÉ

21/ SK č.: 364/SKL/2019 (pôvodne 1474/SKL/2018) zo dňa 4. 12. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: MEGA MAX MEDIA,  s.r.o.                                                     

22/ SK č.: 509/SKL/2019  zo dňa 21. 1. 2019
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne  televízne vysielanie
ÚK: SLUŽBYT,  s.r.o., Svidník                                                        

23/ SK č.: 433/SKL/2019 zo dňa 8. 1. 2019
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: KREOS, s.r.o.                                                                             číslo licencie: TD/180

24/ SK č.: 519/SKL/2019 zo dňa 21. 1. 2019
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.                                                                       číslo licencie: TD/151

25/ SK č.: 607/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019
Oznámenie o zmene  licencií na televízne vysielanie
ÚK: TV PEZINOK, s.r.o.                                                                   číslo licencie: T/99, TD/97

26/ SK č.: 538/SKL/2019 zo dňa 28. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: BDTS s.r.o.                                                                                 číslo licencie: TKR/337

27/ SK č.: 441/SKL/2019 zo dňa 9. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: I. HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o.                                                 číslo licencie: TKR/316

28/ SK č.: 565/SKL/2019 zo dňa 31. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-T,  s.r.o.                                                                    číslo licencie: TKR/324

29/ SK č.: 558/SKL/2019 zo dňa 30. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA   s.r.o.                                                  číslo licencie: TKR/224

30/ SK č.: 571/SKL/2019 zo dňa 31. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV – SKV  s.r.o., Snina                                                              číslo licencie: TKR/243

31/ SK č.: 579/SKL/2019 zo dňa 31. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: O2 Slovakia,  s.r.o.                                                                     číslo licencie: TKR/357

32/ SK č.: 580/SKL/2019 zo dňa 1. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: e-Net,  s.r.o.                                                                                číslo licencie: TKR/346

33/ SK č.: 570/SKL/2019 zo dňa 31. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava                                                             číslo licencie: TKR/348

34/ SK č.: 588/SKL/2019 zo dňa 1. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o.                                                  číslo licencie: TKR/342

35/ SK č.: 586/SKL/2019 zo dňa 1. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik                                 číslo licencie: TKR/113

36/ SK č.: 601/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Správcovské bytové družstvo Fiľakovo                                     číslo licencie: TKR/131

37/ SK č.: 602/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o.                                                                  číslo licencie: TKR/196

38/ SK č.: 606/SKL/2019 zo dňa 4. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice                                    číslo licencie: TKR/213

39/ SK č.: 619/SKL/2019 zo dňa 6. 2. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELKTROSERVIS                                          číslo licencie: TKR/209

40/ SK č.: 616/SKL/2019 zo dňa 6. 2. 2019
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.                                              číslo licencie: TKR/187

41/ Oznámenie o prevádzkovaní služby televiziaok.sk , facebook televízia OK
Oznámenie č. 450/AMS/2019
Prevádzkovateľ: Centrum pre pomoc v núdzi

42/ Oznámenie o prevádzkovaní služby Dobré rádio
Oznámenie č. 487/AMS/2019
Prevádzkovateľ: DOFIRO, s.r.o.

43/ Rôzne


   PhDr. Marta Danielová
   predsedníčka Rady                                                                                                
   pre vysielanie a retransmisiu

 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak