Program zasadnutia RVR dňa 23. 1. 2019

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 23. 1. 2019 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 310/SL/2019 (pôvodne  1341/SL/2018) zo dňa 7. 11. 2018
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: NITRANET,  s.r.o.                                                                     číslo licencie: TKR/178

3/ SK č.: 297/SKL/2019 (pôvodne 1317/SKL/2018)  zo dňa 24. 10. 2018
Dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Správa č. 990/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a  ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Púchovská kultúra, s.r.o.                                                                        číslo licencie: TD/199

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1366/SO/2018                                        
(na vysielanie programu Billy Madison zo dňa 11. 11. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                             číslo licencie: TD/47

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1400/SO/2018                                        
(na vysielanie programu Štefánik – Slnko v zatmení zo dňa 21. 10. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona                             číslo licencie: TD/2

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1446/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu Candice Renoirová zo dňa 26. 11. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona                             číslo licencie: TD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1327/SO/2018                                                    
(na vysielanie tenisového zápasu ATPzo dňa 12. 10. 2018)
Vysielateľ: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                                                  číslo licencie: TD/127

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1352/SO/2018                                        
(na vysielanie TV POPRAD (celodenné vysielanie) zo dňa 9. 11. 2018)
Vysielateľ: TV POPRAD, s.r.o.                                                                     číslo licencie: TD/48

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1388/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 11. 11. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona                             číslo licencie: TD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1364/SO/2018                                        
(na vysielanie programu Tvárou v tvár zo dňa 9. 11. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona                             číslo licencie: TD/2

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1508/SO/2018                                        
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 12. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona                             číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1308/SO/2018                            
(na vysielaniezo dňa 12. 10. 2018)
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s r.o.                                                           číslo licencie:  TD/159

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1362/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 9. 11. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                              číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1381/M/2018
(Expremiéri zo dňa 12. 11. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                            číslo licencie: TD/2

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1495/M/2018
(monitorované dni: 22. 10. 2018 – upútavka na program Najväčší Slovák)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                            číslo licencie: TD/1

16/ SK č.: 228/SKO/2019 (pôvodne  1177/SKO/2018) zo dňa 26. 9. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 940/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Noviny TV JOJ/16. 7. 2018 /JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39, TD/15

17/ SK č.: 295/SKO/2019  (pôvodne  1315/SKO/2018) zo dňa 24. 10. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1087/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mafstory/8. 9. 2018/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/219, TD/16

18/ SK č.: 196/SKO/2019 (pôvodne  1075/SKO/2018) zo dňa 28. 8. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 753/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny TV JOJ/Na koho sa usmeje šťastie/30. 5. 2018/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39, TD/15

19/ SK č.: 278/SKO/2019 (pôvodne 1269/SKO/2018) zo dňa 10. 10. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 957/SO/2018, 1007/SO/2018)   
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Bohaté leto/15. 7. 2018, 17. 7. 2018, 16. 8. 2018/JOJ PLUS, JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39, TD/15,
                                                                                                          T/219, TD/16
                               

NEVEREJNÉ

20/ SK č. : 422/SKL/2019 zo dňa 7. 1. 2019
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: FILLECK, s.r.o.                                                                          číslo licencie: TKR/356
 

21/ Rôzne  

  

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak