Program zasadnutia RVR dňa 14. 1. 2019

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 14. 1. 2019 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 1122/SKL/2018 zo dňa 12. 9. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z.
ÚK: IN TV, s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/181, TD/13

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1285/SO/2018                                                  
(na vysielanie programu Malý Mikuláš zo dňa 20. 10. 2018)
Vysielateľ: RTVS                                                     číslo licencie: na základe  zákona, TD/2

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1296/SO/2018                                                  
(na vysielanie programu Všetko čo mám rád zo dňa 12. 10. 2018)
Vysielateľ: MAC TV                                                                        číslo licencie: T/39, TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1325/SO/2018.                                                 
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 29. 10. 2018)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                                                 číslo licencie: TD/14

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1363/SO/2018                                                  
(na vysielanie programu Braňo Závodský naživo zo dňa 9. 11. 2018)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.                                                            číslo licencie: R/112, RD/27

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1264/SO/2018                                                  
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 16. 10. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1328/SO/2018                                                  
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 30. 10. 2018)
Vysielateľ: RTVS                                                     číslo licencie: na základe zákona, TD/2

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1326/SO/2018                                                  
(na vysielanie zo dňa 30. 10. 2018)
Vysielateľ: Hlohovská televízia, s.r.o.                                              číslo licencie: TD/102

10/ SK č.: 1121/SKO/2018 zo dňa 12. 9. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 852/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: FIFA MS 2018 Španielsko -Rusko/1. 7. 2018 /Dvojka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                                                     číslo licencie: TD/2

NEVEREJNÉ

11/ SK č.: 1451/SKL/2018 zo dňa 28. 11. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: K T R, s.r.o., Imeľ                                                                                

12/ SK č.: 1464/SKL/2018 zo dňa 29. 11. 2018
Žiadosť o zmenu licencií na televízne  vysielanie
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41, TD/1

13/ SK č.: 1506/SKL/2018 zo dňa 13. 12. 2018
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                                         číslo licencie: R/84, R/133, RD/24

14/ SK č.: 1503/SKL/2018 zo dňa 12. 12. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: VARES, s.r.o.                                                                             číslo licencie: TKR/107

15/ Rôzne
 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak