Program zasadnutia RVR dňa 19. 12. 2018

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 19. 12. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 1283/SKI/2018 zo dňa 19. 10. 2018
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                                                         číslo licencie: R/101, RD/23

3/ SK č.: 1290/SKI/2018 zo dňa 24. 10. 2018
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Radio ON s.r.o.                                                                          číslo licencie: R/99
 
4/ SK č.: 1441/SKI/2018 zo dňa 19. 11. 2018
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.                                                     číslo licencie: R/117
 
5/ SK č.: 1337/SKI/2018 zo dňa 8. 11. 2018
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                                                    číslo licencie: RD/5
 
6/ SK č.: 1338/SKI/2018 zo dňa 8. 11. 2018
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                                                    číslo licencie: RD/3
 
7/ SK č.: 1354/SKI/2018 zo dňa 12. 11. 2018
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                                                    číslo licencie: RD/13
 
8/ SK č.: 1481/SKI/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                                                        číslo licencie: R/106
 
9/ SK č.: 1482/SKI/2018 zo dňa 10. 12. 2018
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                                                                 číslo licencie: R/110
 
10/ SK č.: 1492/SKI/2018 zo dňa 11. 12. 2018
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                                                                   číslo licencie: R/88
 
11/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 1368/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                                                                   číslo licencie: R/91
 
12/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 1268/SL/2018, 1198/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                                                       číslo licencie: R/106


13/ SK č.: 914/SKL/2018 zo dňa 4. 7. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 755/SL/2018)     
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nevyužívanie frekvencie 89,0 MHz Dolný Kubín)
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.                                                                  číslo licencie: R/123
 
14/ SK č.: 1119/SKL/2018 zo dňa 12. 9. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 887/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nevyužívanie frekvencie 98,1 MHz Zvolen)          
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                                                       číslo licencie: R/106
 
15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1226/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu Postrach Denis zo dňa 8. a 9. 9. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                             číslo licencie: T/41, TD/17
 
16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1224/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu Zúčtovanie v malom Tokiu zo dňa 11. a 14. 10. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                             číslo licencie: TD/47
 
17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1228/SO/2018                                        
(na vysielanie programu Hriešny tanec z dní 8. a 9. 9. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/41, TD/17
 
18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1225/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu Jumanji zo dňa 8. a 9. 9. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47
 
19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1367/SO/2018                                        
(na vysielanie programu Sám so strýkom Buckom zo dňa 28. 10. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/41, TD/17
 
20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1227/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu Popoluška v teniskách zo dňa 8. 9. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                             číslo licencie: T/41, TD/17
 
21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1221/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu Policajná akadémia zo dňa 22., 23., 24. 9. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47
 
22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1222/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu Policajná akadémia 2 zo dňa 29. a 30. 9. a 1. 10. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47
 
23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1223/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu Policajná akadémia 3 zo dňa 6., 7. a 8. 10. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47
 
24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1181/SO/2018                                        
(na vysielanie programu Štúdio TA3 zo dňa 30. 9. 2018)
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.                                                                    číslo licencie: TD/14
 
25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1199/SO/2018                                        
(na vysielanie programu Politická diskusia kandidátov na primátora zo dňa 20. 10. 2018 – 22. 10. 2018)
Vysielateľ: TV Poprad, s.r.o.                                                              číslo licencie: TD/48
 
26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1182/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 7. 10. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                             číslo licencie: T/41, TD/17
 
27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1147/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19. 8. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                             číslo licencie: T/41, TD/17
 
28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1297/SO/2018                                        
(na vysielanie programu Farma - Duel zo dňa 19. 10. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/41, TD/17
 
29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1220/SO/2018                                                    
(na vysielanie zo dňa 14. 10. 2018/hlasitosť)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                             číslo licencie: T/41, TD/17
 
30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1380/SO/2018                                        
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 8. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/41, TD/17
 
31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1170/SO/2018                                        
(na vysielanie programu Noc na Pentagone (www.plustv.sk), zaznamenané dňa 23. 11. 2018)
Vysielateľ: News and Media Holding a.s.                                         
 
32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1142/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 30. 9. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: TD/109
 
33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1192/SO/2018                                                    
(na vysielanie programu Televeštiareň zo dňa 8. 10. 2018)
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.                                                 číslo licencie: TD/10
 
34/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1193/SO/2018                                                    
(na vysielanie upútavky na Akty X zo dňa 9. 10. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: TD/109
 
35/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1136/SO/2018, 1137/SO/2018, 1138/SO/2018                                                 
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 30. 8. 2018, Reflex zo dňa 13. 9. 2018, Televízne noviny zo dňa 13. 9. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                             číslo licencie: T/41, TD/17
 
36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1160/M/2018
(monitorované dni: 1. 10. 2018)
Vysielateľ: Radio ON, s.r.o.                                                               číslo licencie: R/99
 
37/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1127/M/2018
(monitorované dni: 15. 9. 2018)
Vysielateľ: Spartak TV, s.r.o.                                                             číslo licencie: TD/8
 
38/ SK č.: 832/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 569/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Dobrodružstvá bielej koaly /14. 4 .2018 /JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39, TD/15
 
39/ SK č.: 1120/SKO/2018 zo dňa 12. 9. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 863/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Silná zostava/25. 6. 2018/Dvojka
ÚK: RTVS                                                                                         číslo licencie: TD/2,
 
40/ SK č.: 1077/SKO/2018 zo dňa 28. 8. 2018
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb obsahujúca vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2018
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/mesiac/programová služba: apríl, jún 2018/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                              číslo licencie: TD/14
 
41/ SK č.: 1178/SKO/2018 zo dňa 26.9. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 955/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Profesionáli/25. 7. 2018/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/219, TD/16
 
42/ SK č. : 919/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 631/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: reklama na nápoj Black Fox/29. 4. 2018/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41, TD/17
                                              
NEVEREJNÉ
 
43/ SK č.: 1476/SKL/2018 zo dňa 5. 12. 2018
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: EUROPA 2, a.s.                                                                          číslo licencie: R/105, RD/22
 
44/ SK č.: 1312/SKL/2018 zo dňa 29. 10. 2018
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.                                              číslo licencie: TKR/316
 
45/ SK č.: 1397/SKL/2018 zo dňa 16. 11. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Službyt, s.r.o.                                                                             číslo licencie: TKR/174
 
46/ SK č.: 1478/SKL/2018 zo dňa 6. 12. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ján Gregor                                                                                  číslo licencie: TKR/134
 
47/ SK č.: 1377/SKL/2018 zo dňa 27. 11. 2018
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného
podielu držiteľa licencie č. TD/197
ÚK: ASTEON Trade, s.r.o.                                                                číslo licencie: TD/197
        McGrath & Arthur s.r.o.
        Ing. Michal Mišík                      
 
48/ SK č.: 1360/SKL/2018 zo dňa 12. 11. 2018
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného
podielu držiteľa licencie č. TD/147
ÚK: G.I.G. road rescue s.r.o.                                                             číslo licencie: TD/147
        G.I.G. Slovakia o.z. 
        IN media o.z.                                        
 
49/ Oznámenie o prevádzkovaní služieb DIGI GO a MAGIO GO
Oznámenie č. 1112/AMS/2018
Vysielateľ: DIGI Slovakia, s.r.o.                               
 
50/ Oznámenie o prevádzkovaní služby TV Mlynská
Oznámenie č. 1383/AMS/2018
Vysielateľ: ZŠ Mlynská, Senec          
 
51/ Rôzne
 
     
            PhDr. Marta Danielová
               predsedníčka Rady
         pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak