Program zasadnutia RVR dňa 5. 12. 2018

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 5. 12. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 1184/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Marek Petráš                                                                                            číslo licencie: R/93, RD/28

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 1091/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.                                                                   číslo licencie: TKR/316

4/ SK č.: 777/SKL/2018 zo dňa 6. 6. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 463/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                                                                                číslo licencie: R/110

5/ SK č.: 778/SKL/2018 zo dňa 6. 6. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 462/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                                                                                               číslo licencie: R/91

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1088/SO/2018                                                                            
(na vysielanie zo dňa 9. 9. 2018/hlasitosť)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                               číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1135/SO/2018                                                            
(na vysielanie programu Spojky (vulgárna. pieseň) zo dňa 23. 9. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                                       číslo licencie: RD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1113/SO/2018                                                                            
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 14. 9. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                                         číslo licencie: TD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1144/SO/2018                                                            
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 25. 9. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                                        číslo licencie: RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1167/SO/2018                                                                            
(na vysielanie programu V politike zo dňa 30. 9. 2018)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                                                                           číslo licencie: TD/14

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1274/SO/2018                                                                            
(na vysielanie programu Žurnál Rádia Regina zo dňa 28. 9. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                                        číslo licencie: RD/2

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1133/SO/2018                                                                            
(na vysielanie programov Rádiožurnál K veci zo dňa 19. 9. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                                        číslo licencie: RD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1114/SO/2018                                                                            
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 9. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                               číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1168/SO/2018                                                                            
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 2. 10. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                                         číslo licencie: TD/1

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1271/M/2018
(monitorované dni: 16. a 19. 10. 2018)
Vysielateľ: OTS, s.r.o.                                                                                                číslo licencie: T/101

16/ SK č.: 829/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 582/SO/2018)             
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Tango a Cash/28.,30. a 31. 3. 2018/ DAJTO/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                číslo licencie:T/41,TD/17, TD/47

17/ SK č.: 827/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 583/SO/2018)             
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Sám so strýkom Buckom/22.  4. 2018/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                         číslo licencie: T/41, TD/17,

18/ SK č.: 920/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 624/SO/2018)             
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Shrek 2/30.  3. 2018/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                         číslo licencie: T/41, TD/17,

19/ SK č.: 925/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 674/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  §18a písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/mesiac/programová služba: Programy sprevádzané titulkami pre osoby so sluchový postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich/máj 2018/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                                       číslo licencie: TD/14

NEVEREJNÉ

20/ SK č.: 1385/SKL/2018 zo dňa 14. 11. 2018
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: KISS rádio s.r.o.                                                                                                 číslo licencie: R/126

21/ SK č.: 1284/SKL/2018 zo dňa 22. 10. 2018
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                                      číslo licencie:T/41, TD/17

22/ SK č.: 1275/SKL/2018 zo dňa 19. 10. 2018
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o.                                                                                               číslo licencie:R/114

23/ SK č.: 1407/SKL/2018 zo dňa 19. 11. 2018
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                                                                                   číslo licencie: TD/124

24/ SK č.: 1371/SKL/2018 zo dňa 13. 11. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s.                                                                                                 číslo licencie: TKR/348

25/ SK č.: 1336/SKL/2018 zo dňa 8. 11. 2018
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: S – Team, s.r.o.                                                                                             číslo licencie: TKR/215

26/ SK č.: 1378/SKL/2018 zo dňa 13. 11. 2018
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Jozef Mičíni – KÁBLOVÁ TELEVÍZIA                                                           číslo licencie: TKR/188

27/ SK č.: 1406/SKL/2018 zo dňa 19. 11. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: SATRO s.r.o.

28/ Oznámenie o prevádzkovaní služby Rádio Mária
Oznámenie č. 1286/ITV/2018
Vysielateľ: Rádio Mária Slovensko, o. z.                                                                   

29/ Oznámenie o prevádzkovaní služby https://e-net.sk/ ,
https://www.youtube.com/channel/UCOBUEGzaqcsb1K53BTepSiQ?view_as=subscriber
Oznámenie č. 1288/AMS/2018
Vysielateľ: e-Net, s.r.o.                                                                   

 

30/ Rôzne Ústne pojednávanie:
10:00 hod.         C.E.N. s.r.o., Bratislava                                                                       (925/SKO/2018 )

PhDr. Marta Danielová

predsedníčka Rady                                                                                                                               

pre vysielanie a retransmisiu


 

  

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak