Program zasadnutia RVR dňa 20. a 21. 11. 2018

 

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 20. 11. 2018 a 21. 11. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
 
20. 11. 2018, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady
 
1/ Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania:
 
1.1 Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
 SK: 1240/SKL/2018, 1241/SKL/2018, 1242/SKL/2018, 1243/SKL/2018, 1244/SKL/2018, 1245/SKL/2018, 1246/SKL/2018, 1247/SKL/2018, 1248/SKL/2018, 1249/SKL/2018, 1250/SKL/2018, 1251/SKL/2018, 1252/SKL/2018, 1253/SKL/2018, 1254/SKL/2018, 1255/SKL/2018, 1256/SKL/2018, 1257/SKL/2018, 1258/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 88,8 MHz Nitra, 89,0 MHz Rožňava, 89,1 MHz Lučenec, 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom, 94,8 MHz Košice, 95,1 MHz Považská Bystrica, 95,9 MHz Snina, 97,3 MHz Piešťany, 97,6 MHz Banská Bystrica, 97,6 MHz Bratislava –Devínska, 98,1 MHz Čadca, 98,7 MHz Martin, 98,7 MHz Žilina, 98,8 MHz Ružomberok, 100,3 MHz Bratislava, 100,3 MHz Trenčín, 102,4 MHz Rimavská Sobota, 105,2 MHz Prešov, 107,3 MHz Poprad
ÚP: 10:00 hod.
 
1.2 Žiadateľ: D.EXPRES, k.s., Bratislava
SK: 1230/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 96,3 MHz Stará Turá
ÚP: 10:20 hod.
 
1.3 Žiadateľ: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava
SK: 1234/SKL/2018, 1235/SKL/2018, 1236/SKL/2018, 1237SKL/2018, 1238/SKL/2018, 1239/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie:  89,7 MHz Bratislava, 92,1 MHz Galanta, 92,3 MHz Bratislava 4,
96,0 MHz Bratislava, 98,5 MHz Bratislava, 107,0 MHz Bratislava
ÚP: 10:40 hod.
 
1.4 Žiadateľ: Michael Schwarz, Bratislava
SK: 1229/SKL/2018, 1233/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie:  88,2 MHz Námestovo, 88,2 MHz Žilina
ÚP: 11:00 hod.
 
1.5  Žiadateľ: MIRJAM s.r.o., Komárno
SK:  1240/SKL/2018, 1241/SKL/2018, 1242/SKL/2018,
vo veci pridelenia frekvencie:  88,8 MHz Nitra, 89,0 MHz Rožňava, 89,1 MHz Lučenec
ÚP: 11:20 hod.

Prehľad ústnych pojednávaní dňa 20. 11. 2018 – výberové konanie
 
10:00 hod.      GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
10:20 hod.      D.EXPRES, k.s., Bratislava
10:40 hod.      SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava
11:00 hod.      Michael Schwarz, Bratislava
11:20 hod.     MIRJAM s.r.o., Komárno
 
 
21. 11. 2018, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 
2/ SK č.: 1333/SKL/2018 zo dňa 5.11. 2018
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.      číslo registrácie: R/87, RD/18
 
3/ Výberové konanie
SK č.: 1229/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Námestovo
ÚK:  Michael Schwarz, Bratislava        
 
4/ Výberové konanie
SK č.: 1230/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 96,3 MHz Stará Turá
ÚK: D:EXPRES, k.s., Bratislava     
         
5/ Výberové konanie
SK č.: 1231/SKL/2018
Vo veci pridelenia frekvencie: 93,9 MHz Michalovce
ÚK: Šírava, s.r.o., Michalovce     
 
6/ Výberové konanie
SK č.: 1232/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Žarnovica  
        
7/ Výberové konanie
SK č.: 1233/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Žilina
ÚK: Michael Schwarz, Bratislava     
 
8/ Výberové konanie
SK č.: 1234/SKL/2018, 1235/SKL/2018, 1236/SKL/2018, 1237SKL/2018, 1238/SKL/2018, 1239/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 89,7 MHz Bratislava, 92,1 MHz Galanta, 92,3 MHz Bratislava 4,
96,0 MHz Bratislava, 98,5 MHz Bratislava, 107,0 MHz Bratislava 
ÚK: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava     
 
9/ Výberové konanie
SK č.:1240/SKL/2018, 1241/SKL/2018, 1242/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 88,8 MHz Nitra, 89,0 MHz Rožňava, 89,1 MHz Lučenec
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
       MIRJAM s.r.o., Komárno      
 
10/ Výberové konanie
SK č.: 1243/SKL/2018, 1244/SKL/2018, 1245/SKL/2018, 1246/SKL/2018, 1247/SKL/2018, 1248/SKL/2018, 1249/SKL/2018, 1250/SKL/2018, 1251/SKL/2018, 1252/SKL/2018, 1253/SKL/2018, 1254/SKL/2018, 1255/SKL/2018, 1256/SKL/2018, 1257/SKL/2018, 1258/SKL/2018  
vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom, 94,8 MHz Košice, 95,1 MHz Považská Bystrica, 95,9 MHz Snina, 97,3 MHz Piešťany, 97,6 MHz Banská Bystrica, 97,6 MHz Bratislava –Devínska, 98,1 MHz Čadca, 98,7 MHz Martin, 98,7 MHz Žilina, 98,8 MHz Ružomberok, 100,3 MHz Bratislava, 100,3 MHz Trenčín, 102,4 MHz Rimavská Sobota, 105,2 MHz Prešov, 107,3 MHz Poprad
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava     
 
11/ SK č.: 693/SKL/2018 zo dňa 23. 5. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 355/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.      číslo licencie: R/123  
 
12/ SK č.: 779/SKL/2018 zo dňa 6. 6. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 474/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: NITRANET, s.r.o.       číslo licencie: TKR/178
      
13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1151/SO/2018    
(na vysielanie programu Mafstory zo dňa 29. 9. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16
      
14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1145/SO/2018    
(na vysielanie programu Bez obalu zo dňa 23. 9. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: RD/1
      
15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1095/SO/2018
(na vysielanie programu Ministri zo dňa 11. 9. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15
      
16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1159/SO/2018    
(na vysielanie reklamného spotu Möbelix zo dňa 30. 9. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17
      
17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1183/SO/2018    
(na vysielanie reklamného spotu Möbelix zo dňa 7. 10. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15
      
18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1187/SO/2018    
(na vysielanie programu Televízne noviny – Rujný jeleň na tanieri  zo dňa 6. 10. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17
 
19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1085/SO/2018   
(na vysielanie programu Neserte nám pestúnku zo dňa 5. 9. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16
      
20/ SK č.: 923/SKL/2018 zo dňa 4. 7. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 575/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: celodenné vysielanie/ 16., 20 a 21. 4. 2018/Rádio WOW
ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113
      
21/ SK č.: 1076/SKO/2018 zo dňa 28. 8. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 754/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ahoj Slovensko/ 1.6. 2018/ Dvojka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2
       
22/ SK č.: 925/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 674/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  §18a písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/mesiac/programová služba: Programy sprevádzané titulkami pre osoby so sluchový postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich/máj 2018/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14
       
NEVEREJNÉ
 
23/ SK č.: 1291/SKL/2018 zo dňa 24. 10. 2018
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Quartex group, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/53
     
24/ SK č.: 1301/SKL/2018 zo dňa 25. 10. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.   číslo licencie: TD/115
     
25/ SK č.: 1218/SKL/2018 zo dňa 16. 10. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o.
    
26/ SK č.: 1219/SKL/2018 zo dňa 9. 10. 2018
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného
podielu držiteľa licencie č. R/126
ÚK: KISS rádio s.r.o.       číslo licencie: R/126                                   
      EuroClearing Association Praha s.r.o
      DENTRA s.r.o.
      Rochambeau, s.r.o.
      KOŠICE:DNES RIGHT, družstvo
      Daniel J. Kratky Consulting House (Czech republic), s.r.o.    
      
27/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod.         C.E.N. s.r.o., Bratislava     (925/SKO/2018)
 
 
 
 
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak