Program zasadnutia RVR dňa 24. 10. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 24. 10. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Sťažnosť č.  962/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                         číslo licencie : R/91

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 967/SO/2018                    
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 31. 7. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                           číslo licencie: TD/1

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1055/SO/2018                    
(na vysielanie programu Veľká oriešková lúpež 2 zo dňa 25. 8. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1087/SO/2018                    
(na vysielanie programu Mafstory zo dňa 8. 9. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/219, TD/16

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1006/SO/2018                    
(na vysielanie zo dňa 16. 8. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/219, TD/16

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1070/SO/2018                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 8. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1062/SO/2018                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 29. 8. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                           číslo licencie: TD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1048, 1049, 1050/SO/2018                
(na vysielanie programu Teleráno z 6. 7. 2018 a Televízne noviny z 6. a 11. 7. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1051/SO/2018                
(na vysielanie programu Reflex z 19. 7. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1011/SO/2018                    
(na vysielanie programu Noviny z dní 13. a 17. 8. 2018 )
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                  číslo licencie: T/39, TD/15

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 990/M/2018
(monitorované dni: 6. 8. 2018, 8. 8. 2018, 10. 8. 2018)
Vysielateľ: Púchovská kultúra, s.r.o.                    číslo licencie: TD/187

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1083/M/2018
(monitorované dni: 11. 9. 2018)
Vysielateľ: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                             číslo licencie: TD/129

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 886/M/2018
(monitorované dni: 25. 6. 2018)
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s.                     číslo licencie: TD/24

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 855/M/2018
(monitorované dni: 18. 6. 2018)
Vysielateľ: TV PIEŠŤANY production, s.r.o.                   číslo licencie: TD/158

16/ SK č.: 917/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 613/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: záznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Nováky/ 13. 4. 2018, 14. 4. 2018, 20. 4. 2018, 21. 4. 2018, 4. 5. 2018 a 5. 5. 2018 / Kinet TV
ÚK: Kinet Inštal s.r.o.                            číslo licencie: TD/195

17/ SK č.: 828/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 649/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Občan za dverami/ Nová Dubnica – starý prístup II./15. 4. 2018/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/1

18/ SK č.: 915/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 505/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Humenská radnica informuje/ 22. 2. 2018 a 4. 3. 2018/Humenská televízia
ÚK: 1. Humenská, a.s.                             číslo licencie: TD/161

19/ SK č.: 918/SKO/2018  zo dňa 4. 7. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 541/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: SuperStar /8. 4. 2018/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

20/ SK č.: 782/SKO/2018 zo dňa 6.6. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 540/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 2, § 39a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: ACB MMA 84: Toledo vs. Vegh /
7. 4. 2018/JOJ PLUS
ÚK:  MAC TV s.r.o.    číslo licencie: T/219, TD/16

            
NEVEREJNÉ

21/ SK č.: 1153/SKL/2018 zo dňa 1.10. 2018
Oznámenie o zmene licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: TV KOŠICE: DNES s.r.o.                     číslo licencie: TD/56

22/ SK č.: 1162/SKL/2018 zo dňa 3.10. 2018
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Šírava, s.r.o.                         číslo licencie: R/134

23/ SK č.: 1107/SKL/2018 zo dňa 12.9. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.                     číslo licencie: TKR/324

24/ Rôzne


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                          
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak