Program zasadnutia RVR dňa 10. 10. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 10. 10. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Sťažnosť č. 950/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                         číslo licencie: R/91

3/ SK č.: 596/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018
Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Sťažnosť č. 203/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                         číslo licencie: R/91

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 949/SO/2018                    
(na vysielanie programu Bez obalu zo dňa 22. 7. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1047/SO/2018                
(na vysielanie z dní 5. 8., 12. 8., 19. 8., 24. 8. a 26. 8. 2018)
Vysielateľ: Šírava, s.r.o.                        číslo licencie: R/151

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1061/SO/2018                    
(na vysielanie programu Správy zo dňa 27. 8. 2018)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                                   číslo licencie: TD/14

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1014/SO/2018                    
(na vysielanie programu Ranné správy zo dňa 22. 8. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 956/SO/2018                    
(na vysielanie programu Začarovaní (komunikát ArginMax) zo dňa 15. 7. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/219, TD/16

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 985/SO/2018                
(na vysielanie reklamy Möbelix, Orbit zo dňa 7. 8. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 968/SO/2018                
(na vysielanie programu Slunce, seno, erotika zo dňa 29. 7. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 957/SO/2018, 1007/SO/2018                    
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý (komunikát Clavin Platinum) zo dňa 17. 7. 2018, vysielanie TV JOJ dňa 16. 8. 2018 (komunikát Clavin Platinum)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1013/SO/2018                    
(na vysielanie upút. na vysielanie pri príležitosti okupácie ČSSR ´68  zo dňa 18. 8. 2018)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                                   číslo licencie: TD/14

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1082/M/2018.
(monitorované dni: 11. 9. 2018)
Vysielateľ: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                    číslo licencie: TD/35

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 793/M/2018.
(monitorované dni: 17. 6. 2018)
Vysielateľ: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS            číslo licencie: T/214

15/ SK č.: 831/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 488/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Policajti v akcii/27. 3. 2018/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

16/ SK č.: 780/SKO/2018 zo dňa 6. 6. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 431/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/R. Fico je pripravený podať demisiu/14. 3. 2018/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/1

17/ SK č.: 695/SKO/2018 zo dňa 23. 5. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 413/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Krimi/Odmena môže priniesť účelové dôkazy/2. 3. 2018/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

18/ SK č.: 830/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 582/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Tango a Cash/30. 3. 2018/DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/47

19/ SK č.: 826/SKO/2018  zo dňa 20. 6. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 496/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Tyran/2. 4. 2018/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: TD/109


NEVEREJNÉ

20/ SK č.: 1089/SKL/2018 zo dňa 9. 9. 2018
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, k.s.                         číslo licencie: R/112

21/ Oznámenie o prevádzkovaní služieb spravodajstvo.aktuality.sk, diva.aktuality.sk, najmama.aktuality.sk, referaty.aktuality.sk, www.dobruchut.sk, www.mobilmania.sk, zive.sk, sport.aktuality.sk, sport.sk, noizz.sk
Oznámenie č. 881/AMS/2018
Vysielateľ: Ringier Axel Springer SK, a.s.                            

22/ Rôzne  


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                          
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak