Program zasadnutia RVR dňa 26. 9. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 26. 9. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Sťažnosť č.  970/SL/2018, 971/SL/2018, 1020/SL/2018, 1021/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                                  číslo licencie : R/91
        RADIO ONE ROCK, s.r.o.                     číslo licencie: R/106
        RADIO ROCK, s.r.o.                              číslo licencie: R/110

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 851/SO/2018                    
(na vysielanie programu Parker zo dňa 29. 6. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/47

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 941/SO/2018                    
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 17. 7. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 865/SO/2018                    
(na vysielanie programu MS 2018 – Brazília – Mexiko zo dňa 2. 7. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/2

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 944/SO/2018                
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 26. 6. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 940/SO/2018                    
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 16. 7. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39; TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 960/SO/2018                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 26. 7. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 955/SO/2018                    
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 25. 7. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/219, TD/16

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 947/SO/2018                    
(na vysielanie z dní 26. 6., 3. 7., 13. 7. a 23. 7. 2018)
Vysielateľ: Kinet Inštal s.r.o.                        číslo licencie: TD/195

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 872/SO/2018, 964/SO/2018                
(na vysielanie reklamy Dermacol z dní 7. 7., 28. 7., 29. 7. a 16. 8. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                číslo licencie: T/39, TD/15,    
                                                                                                                                            T/219, TD/16
12/ SK č.: 344-PLO/O-4634/2009 zo dňa  3. 11. 2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3788/156-2009
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16  písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurnál/Jazykový zákon/1. 9. 2009/ Rádio Slovensko
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

13/ SK č.: 781/SKO/2018 zo dňa 6. 6. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 468/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/ 25. 3. 2018/Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS s.r.o.                         číslo licencie: R/115
ÚP: 10:00 hod.

14/ SK č.: 926/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018
Doplnenie: Správa  č. 267/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/ 4. 2. 2018/Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS s.r.o.                         číslo licencie: R/115
ÚP: 10:20 hod.

15/ SK č.: 780/SKO/2018 zo dňa 6. 6. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 431/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/R. Fico je pripravený podať demisiu/ 14. 3. 2018/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/1

            
NEVEREJNÉ

16/ SK č.: 1072/SKL/2018 zo dňa 31. 8. 2018
Oznámenie o zmene licencií  na televízne vysielanie
ÚK: TV LUX s.r.o.                         číslo licencie: T/207, TD/94

17/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.tvdk.sk a www.respublika.sk/?id=18
Oznámenie č. 992/AMS/2018
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.                            

18/ Oznámenie o prevádzkovaní služby https://kukitv.sk
Oznámenie č. 1067/AMS/2018
Vysielateľ: SMART Comp. a. s., organizačná zložka zahraničnej osoby

19/ Rôzne  

Ústne pojednávanie:

10:00 hod.     FRONTINUS s.r.o.    (781/SKO/2018    )
10:20 hod.     FRONTINUS s.r.o.    (926/SKO/2018    )


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                          
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak