Program zasadnutia RVR dňa 4. 7. 2018

 Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 4. 7. 2018 o 9:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 382/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 1580/SL/2017
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                         číslo licencie: R/91

3/ SK č.: 124/SKL/2018 zo dňa 10. 1. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 202/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                     číslo licencie: R/106

4/ SK č.: 755/SKL/2018 zo dňa 31. 5. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 755/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio Rebeca,  s.r.o.                         číslo licencie: R/123

5/ SK č.: 207/SKI/2016 zo dňa 12. 2. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: D.EXPRES, k.s.                            číslo licencie: R/112

6/ / Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 687/SO/2018
(na vysielanie programu Na rovinu zo dňa 6. 10. 2017)
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s r.o,                              číslo licencie: TD/159

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 627/SO/2018                
(na vysielanie upútavky na Televízne noviny zo dňa 2. 5. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 614/SO/2018                
(na vysielanie programu Krimi a Ranné noviny zo dňa 28. 3. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 615/SO/2018                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 3. 2018 a Teleráno zo dňa 28. 3. 2018)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 617/SO/2018, 618/SO/2018                
(na vysielanie programu Rádiožurnál, Správy RTVS a Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku zo dňa 27. 3. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: RD/1, TD/1

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 616/SO/2018                    
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 27.,28.3.2018)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 678/SO/2018                
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 20. 5. 2018)
Vysielateľ: RTVS                                                 číslo licencie: na základe zákona, TD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 664/SO/2018                
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 14. 5. 2018)
Vysielateľ: RTVS                               číslo licencie: na základe zákona, RD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 671/SO/2018                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 5. 2018)
Vysielateľ: RTVS                               číslo licencie: na základe zákona, TD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 675/SO/2018                
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 15. 4. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 505/SO/2018                    
(na vysielanie Humenskej televízie zo dňa 22.2.2018 a 4.3.2018)
Vysielateľ: 1. Humenská, a.s.                          číslo licencie: TD/161

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 584/SO/2018                
(na vysielanie programu Talk show Z. Martinákovej zo dňa 20. 4. 2018)
Vysielateľ: C.S.M. group s.r.o.                                           číslo licencie: R/121, RD/20

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 633/SO/2018                
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 5. 5. 2018)
Vysielateľ: RTVS                                                 číslo licencie: na základe zákona, RD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 679/SO/2018                
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 17. 5. 2018)
Vysielateľ: RTVS                                                 číslo licencie: na základe zákona, RD/1

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 692/SO/2018                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 5. 2018)
Vysielateľ: RTVS                               číslo licencie: na základe zákona, TD/1

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 634/SO/2018                    
(na vysielanie programu V politike zo dňa 6. 5. 2018)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 625/SO/2018                
(na vysielanie programu Kontakty zo dňa 2. 5. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: RD/1

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 613/SO/2018 a 668/SO/218                
(na vysielanie zo dní 29. a 30. 12. 2017, 4., 13., 14., 20., 21. a 24. 4. 2018, 4. a 5. 5. 2018)
Vysielateľ: Kinet Inštal s.r.o.                        číslo licencie: TD/195

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 623/SO/2018                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 1. 5. 2018)
Vysielateľ: RTVS                             číslo licencie: na základe zákona, RD/1, RD/2

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 579/SO/2018                
(na vysielanie programu 41-ročný panic zo dňa 8.1.2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 740/SO/2018                    
(na vysielanie programu Sám sebe lekárom zo dňa 20.5.2018)
Vysielateľ: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť            

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 541/SO/2018                    
(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 8. 4. 2018)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 680/SO/2018                
(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 20. 5. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 620/SO/2018                    
(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 29. 4. 2018)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 631/SO/2018                
(na vysielanie reklamy Black Fox zo dňa 29. 4. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 592/SO/2018                    
(na vysielanie programu Semafor zo dňa 24. 4. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39, TD/15

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 691/SO/2018                
(na vysielanie programu Most špiónov zo dňa 27. 5. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 624/SO/2018                
(na vysielanie programu Shrek 2 zo dňa 30. 3. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

34/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 676/SO/2018                
(na vysielanie programu Únos cez internet zo dňa 18. 5. 2018/hlasitosť)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

35/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 669/SO/2018                
(na vysielanie z dní 17., 24. 4. a 1. 5. 2018)
Vysielateľ: Západoslovenská televízia s. r.o.                číslo licencie: TD/150

36/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 571/SO/2018                
(na vysielanie programu Rodinné záležitosti zo dňa 16. 4. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

37/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 575/SO/2018                
(na vysielanie programu celodenné vysielanie zo dňa 16., 20., 21. 4. 2018)
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.                                            číslo licencie: R/113

38/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 619/SO/2018                
(na vysielanie programu Čo ja viem zo dňa 27. 4. 2018)
Vysielateľ: RTVS                                                 číslo licencie: na základe zákona, TD/1

39/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 626/SO/2018                
(na vysielanie programu Spektrum zo dňa 2. 5. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: RD/1

40/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 674/SO/2018                    
(na vysielanie programov sprevádzaných titulkami pre nepočujúcich)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

41/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 677/SO/2018
(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 20. 5. 2018)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                                  číslo licencie: R/115

42/ Kontrolný monitoring
Správa č. 267/M/2018
(monitorované dni: 4. 2. 2018 )
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                                  číslo licencie: R/115

43/ Kontrolný monitoring
Správa č. 593/M/2018
(monitorované dni: 24. a 26. 4. 2018)
Vysielateľ: Decora, s.r.o.                               číslo licencie: T/229

44/ Kontrolný monitoring
Správa č. 606/M/2018
(monitorovaný deň: 30. 4. 2018)
Vysielateľ: IN TV, s.r.o.                               číslo licencie: T/181, TD/13

45/ Kontrolný monitoring
Správa č. 435/M/2018
(monitorované dni:16.3.2018)
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.                         číslo licencie: TD/36

46/ SK č.: 384/SKO/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 8/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b)    zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zápisník jednej lásky/26.12.2017/TV DOMA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie:TD/7

47/ SK č.: 444/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 26/SO/2018 a 90/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mimoriadne správy o 12:00, Mimoriadne správy o 16:00/4.11.2017/Jednotka, http://www.rtvs.sk
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona, poskytovateľ AVMS        číslo licencie: TD/1, AVMS

48/ SK č.: 545/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 260/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Braňo Závodský  naživo/30.1. 2018/EXPRES
ÚK: D.EXPRES, k.s.                             číslo licencie: R/112, RD/27
ÚP: 10:00 hod.

49/ SK č.:  479/SKL/2018 zo dňa 21. 3. 2018    
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 167/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS / 11. 1. 2018/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

50/ SK č.: 481/SKO/2018 zo dňa 21. 3. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 171/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Strašidelný dom / 21.1.2018 / JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

51/ SK č.: 547/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 354/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba:  v čase od 11:00 hod do 14:00  hod./19.2.2018/ Západoslovenská televízia
ÚK: Západoslovenská televízia,  s.r.o.                     číslo licencie: TD/150
 
52/ SK č.: 549/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 205/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zúbková víla 2/28. 1. 2018/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/39, TD/15

53/ SK č.: 443/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 100/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Magická mriežka/ 11.1.2018/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

54/ SK č.: 603/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 318/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Kuchyňa/ 17.2.2018/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

55/ SK č.: 452/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018
Doplnenie: Správa č. 33/M/2018  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 39 ods. 1 s odkazom na § 33 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: v čase od cca 18:55 hod do 22:04 hod.22.12.2017/ v čase od cca 18:55 hod do 23:04 hod.25.12.2017/ v čase od cca 18:55 hod do 00:04 hod. 31.12.2017/ TV DOMA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/7

56/ SK č.: 600/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 403/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o.                     číslo licencie: TD/159

57/ SK č.:  599/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018    
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 207/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Na rovinu / 13. 10. 2017/Považie
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o.                     číslo licencie: TD/159


NEVEREJNÉ

58/ SK č.: 604/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 403/SL/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o.                     číslo licencie: TD/159
       
59/ SK č.: 757/SKL/2018 zo dňa 4. 6. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o., Považská Bystrica

60/ SK č.: 760/SKL/2018 zo dňa 6. 6. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: CE MEDIA s.r.o., Nitra

61/ SK č.: 787/SKL/2018 zo dňa 13. 6. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ASTEON Trade, s.r.o., Bratislava

62/ SK č.: 769/SKL/2018 zo dňa 8. 6. 2018
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: CRYSTAL TRADE s.r.o., Bratislava                 

63/ SK č.: 702/SKL/2018 zo dňa 30. 5. 2018
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: TV KOŠICE:DNES s.r.o.                                číslo licencie: TD/56

64/ SK č.: 802/SKL/2018 zo dňa 18. 6. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: 3M media, s.r.o.                                    číslo licencie: TD/123

65/ SK č.: 2/SKL/2018 zo dňa 27. 12. 2017
Oznámenie o zmene licencie na televízne  vysielanie
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                 číslo licencie: T/182    

66/ Oznámenie o prevádzkovaní služby RÁDIO HUMAN (www.radiohuman.sk)
Oznámenie č. 701/AMS/2018
Poskytovateľ: HUMAN INSIDE s.r.o.                    

67/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod.    545/SKO/2018    D.EXPRES, k.s.

 
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                          
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak