Program zasadnutia RVR dňa 20. 6. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 20. 6. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 480/SKL/2018 zo dňa 21. 3. 2018
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 15/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Kinet Inštal s.r.o.

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 496/SO/2018                    
(na vysielanie programu Tyran zo dňa 2. 4. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: TD/109

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 583/SO/2018                    
(na vysielanie programu Sám so strýkom Buckom zo dňa 22. 4. 2018)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 539/SO/2018                    
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 3.4.2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 608/SO/2018                
(na vysielanie programu K veci zo dňa 26. 4. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: RD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 568/SO/2018                
(na vysielanie programu Otvorené nebo zo dňa 15. 4. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/1  

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 493/SO2018                 
(na vysielanie programu Hokej – Tipsport liga zo dňa 29. 3. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                   číslo licencie: TD/2

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 649/SO/2018                
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 15. 4. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/1  

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 582/SO/2018                    
(na vysielanie programu Tango a Cash zo dňa 28., 30 a 31. 3. 2018)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 488/SO/2018                    
(na vysielanie programu Policajti v akcii zo dňa 27. 3. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39, TD/15

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 578/SO/2018                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 4. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/1  

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 576/SO/2018                
(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 17. 4. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/2  

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 581/SO/2018                
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 17. 4. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/2  

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 569/SO/2018                    
(na vysielanie programu Dobrodružstvá bielej koaly zo dňa 14. 4. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39, TD/15

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 621/SO/2018                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 30. 4. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 622/SO/2018                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 1. 5. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 503/SO/2018                    
(na vysielanie programu Nikdy ťa neopustím zo dňa 5. a 6. 4. 2018)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 559/SO/2018                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 10. 4. 2018)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

20/ SK č.: 383/SKO/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 9/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reportéri/ 11.12. 2017 / Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

21/ SK č.: 598/SKO/2018 zo dňa 18. 4. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 257/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: v čase od 00:00 hod do 24:00  hod./31.1.2018 /Rádio Antena Rock
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                         číslo licencie: R/88

22/ SK č.: 546/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 168/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. n)  zákona č. 308/2000 Z. z. a vyhlášky MK SR č. 468/2013 Z. z.)
Monitorované vysielanie/hlasitosť/deň/programová služba: reklamný blok od cca 20:43:49 do 20:52:28 hod./ 18.1.2018 / WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: TD/109

23/ SK č.: 451/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1804/SO/2017, č. 1793/SO/2017)    
(vo veci možného porušenia  § 18b ods. 2, § 18aa ods. 1  písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c)   zákona č. 308/2000 Z. z. o. i. v súvislosti s možným porušením vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Nekonečná láska/ 20.12.2017/TV DOMA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

24/ SK č.: 550/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 205/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Život je boj/ 28.1.2018 /JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

25/ SK č.: 450/SKO/2018  zo dňa 12.3.2018
            543/SKO/2018  zo dňa 4.4.2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1795/SO/2017, č. 31/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Smrtonosná pasca 4.0, Smrtonosná pasca:Opäť v akcii/18. 12. 2017, 5.1. a 7.1.2018/JOJ PLUS, JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/219; TD/16, T/39, TD/15
    
26/ SK č.: 482/SKO/2018  zo dňa 21.3.2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 141/SO/2018)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS/14. 1. 2018/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1
        
27/ SK č.: 544/SKO/2018 zo dňa 4. 4. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 259/SO/2018)    
(vo veci možného porušenia  § 39 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: SENEC.TV-SPRAVODAJSTVO 27.11.2017/ 6.2. 2018 /http:///www.senec.tv
ÚK: TV Senec, s.r.o.                             

 

NEVEREJNÉ

28/ SK č.: 686/SKL/2018 zo dňa 22. 5. 2018
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                                číslo licencie: R/121, RD/20

29/ SK č.: 752/SKL/2018 zo dňa 31. 5. 2018
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                                číslo licencie: R/121, RD/20
ÚP: 11:30 hod.

30/ SK č.: 672/SKL/2018 zo dňa 17. 5. 2018
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: KISS rádio s.r.o.                    číslo licencie: R/126

31/ Oznámenie o prevádzkovaní služby mojenmnv.sk, nmnvlive.sk, nmnv.travel, onlinetelka.sk, mesta.sk, dedina.sk, revomind.com, revomind.sk, youtube.com, facebook.com,
Oznámenie č. 612/AMS/2018
Poskytovateľ: RevoMind.com s.r.o                    

32/ Oznámenie o prevádzkovaní služby otta (https://sleduj.otta.sk)
Oznámenie č. 500/AMS/2018
Poskytovateľ: TOWERCOM, a.s.                    

33/ Oznámenie o prevádzkovaní služby tv.sita.sk
Oznámenie č. 685/AMS/2018
Poskytovateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra                     

34/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

11:30 hod.     752/SKL/2018    C.S.M. group s.r.o.


 
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                          
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak