Program zasadnutia RVR dňa 6. 6. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 6. 6. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Sťažnosť č. 463/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                         číslo licencie: R/110

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Sťažnosť č. 462/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                         číslo licencie: R/91

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Doplnenie: Sťažnosť č. 474/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: NITRANET, s.r.o.                         číslo licencie: TKR/178

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 467/SO/2018                    
(na vysielanie programu Jumper zo dňa 22. 3. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/219, TD/16

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 419/SO/2018                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 8.3.2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 431/SO/2018                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 14.3.2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 466/SO/2018                    
(na vysielanie programu Druhá šanca zo dňa 22.3.2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                           číslo licencie: TD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 422/SO/2018                
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 12.3.2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 465/SO/2018                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21.3.2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 468/SO/2018                
(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 25.3.2018)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                        číslo licencie: R/115

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 498/SO/2018
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 29.3.2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 542/SO/2018
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 6.4.2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 630/SO2018                
(na vysielanie programu Tlačové besedy zo dňa 15.03.2018)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 494/SO/2018                    
(na vysielanie zo dňa 30.3.2018/hlasitosť)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 438/SO/2018                
(na vysielanie programu OTO 18. ročník zo dňa 17. 3. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 469/SO/2018                    
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 25. 3.2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 460/SO/2018                    
(na vysielanie programu Autosalón zo dňa 18. 3. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 461/SO/2018            
(na vysielanie programu reklamný spot Bake Rolls 21. 3. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: TD/144

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 553/SO/2018                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 3. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 476/SO/2018                
(na vysielanie programu Správy z Raja zo dňa 22. 3. 2018)
Vysielateľ: Raj Production, s. r. o.                     číslo licencie: TD/177

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 487/SO/2018
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 26. 3. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 495/SO/2018                    
(na vysielanie programu Rebelka z dobrej rodiny zo dňa 1. 4. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 540/SO/2018            
(na vysielanie programu ACB MMA 84: Toledo vs. Vegh zo dňa 7. 4. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/39, TD/15

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 433/M/2018
(monitorované dni:16.3.2018)
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.                      číslo licencie: TD/53

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 558/M/2018
(monitorovaný deň: 12.4.2018)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.                                   číslo licencie: R/105, RD/22

27/ SK č.: 385/SKO/2018 zo dňa 21. 2. 2018
                 478/SKO/2018 zo dňa 21. 3. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1583/SO/2017, č. 1793/SO/2017, č. 11/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/štatistika december 2017/programová služba: Bozkom k hviezdam/Nekonečná láska/Špecialisti/14. 12., 5. 12., 29.12.2017/TV DOMA, TV MARKÍZA
ÚK: TV MARKÍZA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/7

28/ SK č.: 386/SKO/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1791/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Vianočná žúrka/16. 12. 2017/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

                                
NEVEREJNÉ

29/ SK č.: 440/SKL/2018 zo dňa 16. 3. 2018
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio WOW s.r.o.         číslo licencie: R/113

30/ SK č.: 442/SKL/2018 zo dňa 19. 3. 2018
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media        číslo licencie: R/89

31/ SK č.: 660/SKL/2018 zo dňa 15. 5. 2018
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.         číslo licencie: R/119, RD/16
32/ SK č.: 652/SKL/2018 zo dňa 10. 5. 2018
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV KOŠICE: DNES s.r.o.         číslo licencie: TD/56

33/ SK č.: 263/SKL/2018 zo dňa 2. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                     číslo registrácie: TKR/255

34/ SK č.: 402/SKL/2018 zo dňa 5. 3. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: GeCom, s.r.o., Michalovce                     číslo registrácie: TKR/302

35/ SK č.: 497/SKL/2018 zo dňa 3. 4. 2018
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného
podielu držiteľa licencie č. TD/56
ÚK: TV KOŠICE: DNES s.r.o.                     číslo licencie: TD/56
        Eva Děkanovská
        Marcel Děkanovský
        KOŠICES DNES: PUBLISHING, družstvo    
        KOŠICE: DNES RIGHT, družstvo        

36/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.radiopokoj.sk
Oznámenie č. 554/AMS/2018
Vysielateľ: CUM MANDATO EIUS, o.z.                    

37/ Rôzne


 
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak