Program zasadnutia RVR v dňoch 22. a 23. 5. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
v dňoch 22. a 23. 5. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

22. 5. 2018, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania:

2.1 Žiadateľ: INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Bratislava
SK: 528/SKL/2018      
vo veci pridelenia frekvencie: 94,9 MHz Bratislava Devínska
ÚP: 10:00 hod.                                
 
2.2. Žiadateľ: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
SK: 530/SKL/2018, 531/SKL/2018, 534/SKL/2018,
vo veci pridelenia frekvencie: 104,4  MHz Michalovce, 91,1 MHz Rimavská Sobota,
95,9 MHz Snina                            
ÚP: 10:20 hod.

2.3. Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
SK: 533/SKL/2018, 534/SKL/2018, 535/SKL/2018, 536/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie:  89,0 MHz Rožňava, 95,9 MHz Snina, 97,8 MHz Medzilaborce,
97,8 MHz Stropkov
ÚP: 10:40 hod.                                

2.4. Žiadateľ: D.EXPRES, k.s., Bratislava
SK: 535/SKL/2018, 536/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie:  97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov
ÚP: 11:00 hod.                                

2.5. Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
SK: 506/SKL/2018, 507/SKL/2018, 508/SKL/2018, 509/SKL/2018, 510/SKL/2018, 511/SKL/2018, 512/SKL/2018, 513/SKL/2018, 514/SKL/2018, 515/SKL/2018, 516/SKL/2018, 517/SKL/2018, 518/SKL/2018, 519/SKL/2018, 520/SKL/2018, 521/SKL/2018, 522/SKL/2018, 523/SKL/2018, 524/SKL/2018, 525/SKL/2018, 526/SKL/2018, 527/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie:  87,7 MHz Banská Bystrica, 87,8 MHz Nitra, 88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom, 98,6 MHz Košice, 98,5 MHz Tornaľa, 99,6 MHz Brezno, 99,6 MHz Lučenec, 99,4 MHz Rožňava, 104,2 MHz Levice, 104,5 MHz Štúrovo, 106,6 MHz Bratislava,
96,3 MHz Liptovský Mikuláš, 89,7 MHz Námestovo, 92,5 MHz Nová Baňa, 103,6 MHz Poprad, 93,8 MHz Rimavská Sobota, 101,3 MHz Ružomberok, 98,1 MHz Spišská Nová Ves,
107,7 MHz Stará Ľubovňa, 92,4 MHz Trstená, 106,9 MHz Žilina, 91,9 MHz Zlaté Moravce
ÚP: 11:20 hod.                               

2.6. Žiadateľ: Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica
SK: 532/SKL/2018, 535/SKL/2018, 536/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie:  93,7 MHz Nové Mesto nad Váhom, 97,8 MHz Medzilaborce,
97,8 MHz Stropkov
ÚP: 11:40 hod.                                
 
2.7. Žiadateľ: INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica
SK: 533/SKL/2018, 534/SKL/2018,  535/SKL/2018,  536/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie:  89,0 MHz Rožňava, 95,9 MHz Snina, 97,8 MHz Medzilaborce,
97,8 MHz Stropkov
ÚP: 12:00 hod.                                

2.8. Žiadateľ: Šírava, s.r.o., Michalovce
SK:  529/SKL/2018, 534/SKL/2018, 535/SKL/2018, 536/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 89,7 MHz Michalovce, 95,9 MHz Snina, 97,8 MHz Michalovce,
97,8 MHz Stropkov
ÚP: 12:20 hod.                                

2.9. Žiadateľ: Marek Petráš, Košice
SK: 535/SKL/2018, 536/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov
ÚP: 12:40 hod.                                

3/ SK č.: 1548/SKL/2017 zo dňa 22. 11. 2017
Doplnenie: Sťažnosť č. 1196/SL/2017
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                     číslo licencie: R/106
                          
Prehľad ústnych pojednávaní dňa 22. 5. 2018 – výberové konanie
 
10:00 hod.         INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Bratislava
10:20 hod.         C.S.M. group s.r.o., Bratislava
10:40 hod.         GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
11:00 hod.         D.EXPRES, k.s., Bratislava
11:20 hod.        TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
11:40 hod.            Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica
12:00 hod.        INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica
12:20 hod.        Šírava, s.r.o., Michalovce
12:40 hod.        Marek Petráš, Košice23. 5. 2018, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK:  506/SKL/2018, 507/SKL/2018, 508/SKL/2018, 509/SKL/2018, 510/SKL/2018, 511/SKL/2018, 512/SKL/2018, 513/SKL/2018, 514/SKL/2018, 515/SKL/2018, 516/SKL/2018, 517/SKL/2018, 518/SKL/2018, 519/SKL/2018, 520/SKL/2018, 521/SKL/2018, 522/SKL/2018, 523/SKL/2018, 524/SKL/2018, 525/SKL/2018, 526/SKL/2018, 527/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencií: 87,7 MHz Banská Bystrica, 87,8 MHz Nitra, 88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom, 98,6 MHz Košice, 98,5 MHz Tornaľa,  99,6 MHz Brezno, 99,6 MHz Lučenec, 99,4 MHz Rožňava, 104,2 MHz Levice, 104,5 MHz Štúrovo, 106,6 MHz Bratislava, 96,3 MHz Liptovský Mikuláš, 89,7 MHz Námestovo, 92,5 MHz Nová Baňa, 103,6 MHz Poprad, 93,8 MHz Rimavská Sobota, 101,3 MHz Ružomberok, 98,1 MHz Spišská Nová Ves, 107,7 MHz Stará Ľubovňa, 92,4 MHz Trstená, 106,9 MHz Žilina, 91,9 MHz Zlaté Moravce
ÚK:  TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava            

3/ Výberové konanie
SK: 528/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 94,9 MHz Bratislava Devínska
ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Bratislava            

4/ Výberové konanie
SK: 529/SKL/2018
Vo veci pridelenia frekvencie: 89,7 MHz Michalovce
ÚK: Šírava, s.r.o., Michalovce                            
         
5/ Výberové konanie
SK: 530/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 104,4 MHz Michalovce
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava                    
 
6/ Výberové konanie
SK: 531/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 91,1MHz Rimavská Sobota
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava                    

7/ Výberové konanie
SK: 532/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 93,7 MHz Nové Mesto nad Váhom
ÚK: Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica                

8/ Výberové konanie
SK: 533/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 89,0 MHz Rožňava
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
        INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica                

9/ Výberové konanie
SK: 534/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 95,9 MHz Snina
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
        C.S.M. group s.r.o., Bratislava
        INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica
        Šírava, s.r.o., Michalovce                        

10/ Výberové konanie
SK: 535/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 97,8 MHz Medzilaborce
ÚK: Marek Petráš, Košice
        D.EXPRES, k.s., Bratislava
        GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
        Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica
        INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica
       Šírava, s.r.o., Michalovce                            

11/ Výberové konanie
SK: 536/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 97,8 MHz Stropkov
ÚK: Marek Petráš, Košice
        D.EXPRES, k.s., Bratislava
        GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
        Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica
        INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica
        Šírava, s.r.o., Michalovce                        

12/ Výberové konanie
SK: 661/SKL/2018
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Žarnovica            

13/ SK č.: 336-PLO/O-5415/2010 zo dňa 9. 11. 2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                         číslo registrácie: TKR/255

14/ SK č.: 454/SKO/2018 zo dňa 12. 3. 2018
Doplnenie: Sťažnosť č. 250/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.                            číslo licencie: TD/151

15/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 373/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Marek Petráš                            číslo licencie: R/93, RD/28

16/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 355/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.                         číslo licencie: R/123

17/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 484/SL/2018
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                         číslo licencie: TKR/239

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 391/SO/2018                    
(na vysielanie programu Zámena manželiek  zo dňa 28. 2.2018)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 406/SO/2018                    
(na vysielanie reklamy na Študentskú pečať zo dňa 5. 3. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 413/SO/2018                    
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 2.3.2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 425/SO/2018                    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 6.3. a 9.3.2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15
    
22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 375/SO/2018                    
(na vysielanie programu ZOH hokej finále: Rusko – Nemecko zo dňa 25. 2. 2018.)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/1

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 377/SO/2018                    
(na vysielanie programu ZOH hokej finále: Rusko – Nemecko zo dňa 25. 2. 2018.)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/1

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 420/SO/2018                    
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 11.03.2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/1  

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 421/SO/2018                    
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 10.03.2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: RD/1

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 369/SO/2018                
(na vysielanie programu Odplata zo dňa 25. 2. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/219, TD/16

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 418/SO/2018                    
(na vysielanie programu Šport zo dňa 6.3.2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 408/SO/2018                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 6.3.2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                             číslo licencie: TD/1

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 415/SO/2018                    
(na vysielanie programu Tlačová konferencia I. Matoviča (OĽANO_NOVA) zo dňa 6.3.2018)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                         číslo licencie: TD/14

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 392/SO/2018                    
(na vysielanie programu Policajti v akcii zo dňa 28. 2. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 404/SO/2018                    
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 4. 3.2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/1  

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 414/SO/2018                    
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 6. 3. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                 číslo licencie: TD/2  

33/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2018
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

34/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 1. štvrťrok 2018
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb

35/SK č.: 244/SKO/2018 zo dňa 24. 1. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1433/SO/2017)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Posledný jednorožec/ 1.11. 2017/ Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

36/ SK č.: 247/SKO/2018 zo dňa 24. 1. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1450/SO/2017, č. 1585/SO/2017)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. d), g) a l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: INFO kanál Belá nad Cirochou/ 12. 10 a 21. 11. 2017/INFO Kanál
ÚK: BELNET SNINA, s.r.o.                         číslo licencie: TD/95

37/ SK č.: 248/SKO/2018 zo dňa 24. 1. 2018
Doplnenie: Správa  č.1216/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1450/SO/2017, č. 1585/SO/2017)    
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam /deň/programová služba: 11. 9. 2017 v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod./TV Reduta
ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.                                číslo licencie: TD/60

38/ SK č.: 1812/SKO/2017 zo dňa 20. 12. 2017
Doplnenie: Správa  č.1322/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba:  v čase od 15:00 hod do 20:00  hod dňa 6.10. a 10.10. 2017/ Televízia Prešov
ÚK: ENERGY Real, s.r.o.                         číslo licencie: TD/49

39/ SK č.: 294/SKO/2018 zo dňa 7. 2. 2018
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio KISS–nedoručil Rade do 15 kalendárnych dní  po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch - vyhodnotenie SHD za mesiac október 2017
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: KISS Rádio  s.r.o.                             číslo licencie: R/126

40/ SK č.: 292/SKO/2018 zo dňa 7. 2. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1755/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Tri sestry/8.12.2017/TV DOMA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/7
 
41/ SK č.: 387/SKO/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1577/SO/2017, 258/SL/2018)
(vo veci možného porušenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h)  zákona č. 308/2000 Z. z., § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba:  03. 11. 2017 – 04. 11. 2017 a 24. 11. 2017/PuTV
ÚK: Púchovská kultúra, s.r.o.                         číslo licencie: TD/187
               

NEVEREJNÉ

42/ SK č.: 574/SKL/2018 zo dňa 18. 4. 2018
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: AVIS s.r.o., Nitra                    

43/ SK č.: 288/SKL/2018 zo dňa 12. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.                     číslo registrácie: T/237

44/ SK č.: 472/SKL/2018 zo dňa 26. 3. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom, s.r.o.         číslo licencie: TD/76

45/ SK č.: 436/SKL/2018 zo dňa 16. 3. 2018
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV KOŠICE: DNES  s.r.o.         číslo licencie: TD/56

46/ SK č.: 216/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: OBEC SAT s.r.o., Kochanovce                    číslo registrácie: TKR/232

47/ SK č.: 268/SKL/2018 zo dňa 5. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TES Media, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/290

48/ SK č.: 233/SKL/2018 zo dňa 31. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                     číslo registrácie: TKR/257

49/ RôznePhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak