Program zasadnutia RVR dňa 2. 5. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 2. 5. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 1488/SKL/2017 zo dňa 8. 11. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(1313/AMS/2017 – názov služby: JOJ Family (htp://jojfamily.blesk.cz/)
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Slovenská produkčná,  a.s.                    

3/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 405/SO/2018 a 409/SO/2018                    
(na vysielanie reklamy Möbelix z dní 4., 5. a 6. 3. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/219, TD/16, T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 368/SO/2018                    
(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 25. 2. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 427/SO/2018                
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 12. 3. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 310/SO/2018                    
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 11. 2. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                             číslo licencie: TD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 353/SO/2018                
(na vysielanie programu Štúdio TA3 zo dňa 19. 2. 2018)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

8/ Kontrolný monitoring
Správa č.19/M/2018
(monitorované dni: 5.1.2018)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.                číslo licencie: T/86

9/ SK č.: 262-PLO/O-3207/2013 zo dňa  18. 6. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1581/143-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny /Postav dom, zasaď strom a ...
(... najprv si vybavuj papiere)/ 16. 3. 2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

10/ SK č.: 125/SKO/2018 zo dňa 10. 1. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1622/SO/2017)    
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Hemendex, Infoexpres plus, Infoflash/5. 12. 2017/ EXPRES
ÚK: D.EXPRES, k.s.                             číslo licencie: R/112, RD/27

11/ SK č.: 126/SKO/2018 zo dňa 10. 1. 2018
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1428/SO/2017)    
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/hlasitosť/deň/programová služba: reklamné bloky /28. 10. 2017 o cca  21:35:46 - 21:43:54 a o cca 23:34:08 - 23:42:00 hod./JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: T/219, TD/16

12/ SK č.: 245/SKO/2018 zo dňa 24. 1. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1449/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Päťdesiat  odtieňov sivej/5. 11. 2017/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/39, TD/15

                    
NEVEREJNÉ

13/ SK č.: 564/SKL/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ENERGY REAL s.r.o.                     číslo registrácie: TD/49

14/ SK č.: 562/SKL/2018 zo dňa 13. 4. 2018
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Miroslav Maco - MULTICHANNEL                číslo registrácie: TKR/307

15/ SK č.: 242/SKL/2018 zo dňa 31. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.                    číslo registrácie: TKR/150

16/ SK č.: 224/SKL/2018 zo dňa 31. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.                     číslo registrácie: TKR/102

17/ SK č.: 232/SKL/2018 zo dňa 31. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: O2 Slovakia, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/357

18/ Predmet: zánik licencie zo zákona
Účastník konania: REGIONMEDIA, s.r.o.

 19/ Rôzne

 
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                    
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak