Program zasadnutia RVR dňa 18. 4. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 18. 4. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Doplnenie: Sťažnosť č. 276/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: EM – KOM, s.r.o., Halič                         číslo licencie: TKR/303

3/ SK č.: 1488/SKL/2017 zo dňa 8. 11. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(1313/AMS/2017 – názov služby: JOJ Family (htp://jojfamily.blesk.cz/)
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Slovenská produkčná, a.s.                    

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Doplnenie: Sťažnosť č. 202/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                     číslo licencie: R/106

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Doplnenie: Sťažnosť č. 203/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                         číslo licencie: R/91

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 227/SO/2018                    
(na vysielanie Rádio Anténa Rock zo dňa 25. 1. 2018)
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                        číslo licencie: R/88

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 257/SO/2018                    
(na vysielanie skladby Prievidza v Rádio Anténa Rock zo dňa 31. 1. 2018)
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                     číslo licencie: R/88

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 376/SO/2018                
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 26.2.2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 198/SO/2018                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 378/SO/2018                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 22. 2. 2018)
Vysielateľ: RTVS                                číslo licencie: na základe zákona RD/1

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 207/SO/2018                 
(na vysielanie programu Na rovinu zo dňa 13. 10. 2017)
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s.r.o.                     číslo licencie: TD/159

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 280/SO/2018                
(na vysielanie programu Novoročný príhovor Milana Jambora starostu Devínskej Novej Vsi zo dňa
3. 1. a 5. 1. 2018)
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/54

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 278/SO/2018                
(na vysielanie programu Z mesta do mesta zo dňa 7. 2. 2018)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/2

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 243/SO/2018                    
(na vysielanie z dní 29. 1. a 2. 2. 2018)
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o. Piešťany                    číslo licencie: TD/151

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 318/SO/2018                
(na vysielanie programu reklama PSS zo dňa 17. 2. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 289/SO/2018                
(na vysielanie programu MENEJ ALEBO VIAC? Daniel Levicky Archleb – Michal Havran)
Poskytovateľ: N Press s. r. o.                         číslo licencie:

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 20/M/2018
(monitorované dni: 22.1. 2018)
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o.                    číslo licencie: TD/188

18/ SK č.: 1811/SKO/2017 zo dňa 20. 12. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1429/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reportéri -Truc akcia?/16. 10. 2017/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

19/ SK č.: 246/SKO/2018 zo dňa 24. 1. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1481/SO/2017)    
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/príspevok o A. Babišovi/ 20.10. 2017/ Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1
 
20/ SK č.: 1810/SKO/2017 zo dňa 20. 12. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1428/SO/2017)    
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: v čase od 9:00 hod do 11:00 hod dňa 25. 9. 2017/ RiK
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: TD/144

21/ SK č.: 1814/SKO/2017 zo dňa 20. 12. 2017
Doplnenie: Správa č. 1321/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: v čase od 10:00 hod do 14:00 hod dňa18. 9. a 25 .9. 2017/ MARTICO INFO
ÚK: MARTICO, s.r.o.                             číslo licencie: T/225

22/ SK č.: 1179/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017
                 128/SKO/2018 zo dňa 10.1.2018
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RADIO WOW – nevyhradil v rozhlasovej programovej službe najmenej 20 % SHD za mesiac máj 2017 / neposkytol Rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti Rady údaje podľa ustanovenia § 28c ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 a § 28c ods. 2 zákona č. 308/2000  Z. z.)
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                         číslo licencie: R/113

23/ SK č.: 1180/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017
                 249/SKO/2018 zo dňa 24.1.2018
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio GO DeeJay – nevyhradil v rozhlasovej programovej službe najmenej 20 % SHD za mesiac máj 2017 / neposkytol Rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti Rady údaje podľa ustanovenia § 28c ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 a § 28c ods. 2 zákona č. 308/2000  Z. z.)
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media                    číslo licencie: R/89


NEVEREJNÉ

24/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Doplnenie: Sťažnosť č. 403/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007  Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o.                     číslo licencie: TD/159

25/ SK č.: 255/SKL/2018 zo dňa 1. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.                        íslo registrácie: R/100

26/ SK č.: 470/SKL/2018 zo dňa 21. 3. 2018
Žiadosť o zmenu licencií na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                       číslo licencie: TD/15, TD/16, TD/109, TD/144, TD/148

27/ SK č.: 189/SKL/2018 zo dňa 23. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o.                        číslo registrácie: TKR/306
 
28/ SK č.: 44/SKL/2018 zo dňa 9. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Družstvo BELSAT                        číslo registrácie: TKR/233

29/ SK č.: 471/SKL/2018 zo dňa 26. 3. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/316

30/ SK č.: 238/SKL/2018 zo dňa 31.1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: VARES, s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/107

31/ Rôzne

 


PhDr. Marta Danielová                                     
predsedníčka Rady                                                    
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak