Program zasadnutia RVR dňa 4. 4. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 4. 4. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 1556/SKO/2017 zo dňa 22.  11. 2017
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: Elements Channel, s.r.o.                                  číslo licencie: TD/174

3/ SK č.: 129/SKL/2018 zo dňa 10. 1. 2018
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                číslo licencie: T/182

4/ SK č.: 457/SKL/2018 zo dňa 21.3.2018
Žiadosť o odňatie frekvencie 93,9 MHz Michalovce
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona (Rádio Patria)            číslo licencie: RD/5    

5/ SK č.: 381/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Doplnenie:  Spis č. 1618/I/2017
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona (Rádio Patria)            číslo licencie: RD/5    

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 31/SO/2018                    
(na vysielanie programu Smrtonosná pasca: Opäť v akcii zo dňa 5. a 7. 1. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/219,TD/16,  T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 143/SO/2018                    
(na vysielanie programu Dejiny mafie zo dňa 16.1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/2

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 259/SO/2018                    
(na vysielanie SENEC.TV – SPRAVODAJSTVO 27.11.2017 zo dňa 27.11.2017 a SENEC TV –  Nevyplatená mzda alebo falošné obvinenie? zo dňa 12. 12. 2017)
Vysielateľ: TV Senec s.r.o.                                                   AVMS

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 261/SO/2018                
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 28.1.2018 a 29.1.2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                      číslo licencie: TD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 291/SO/2018                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 13.02.2018)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 260/SO/2018                
(na vysielanie programu Braňo Závodský naživo zo dňa 30. 1. 2018)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.                           číslo licencie: R/112, RD/27

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 271/SO/2018                    
(na vysielanie programu Talkshow Zuzany Martinákovej zo dňa 6. 2. 2018)
Vysielateľ: C.S.M. group s.r.o.                                          číslo licencie: R/121, RD/20

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 170/SO/2018                
(na vysielanie programu Rádiožurnál (SRo) zo dňa 18.10.2017, Z prvej ruky (SRo) zo dňa 19.10.2017 a Filmopolis_FM (Rádio_FM) zo dňa 28.10.2017)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                      číslo licencie: RD/1, RD/4

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 168/SO/2018    
(na vysielanie programu Vtierka Castle zo dňa 18.1.2018/hlasitosť)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: TD/109

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 352/SO/2018                    
(na vysielanie reklamy Matky a dcéry zo dňa 20.2. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 196/SO/2018                    
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 24. 1. 2018)
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 354/SO/2018                    
(na vysielanie zo dňa 19. 2. 2018)
Vysielateľ: Západoslovenská televízia s.r.o.                   číslo licencie: TD/150

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 228/SO/2018                    
(na vysielanie programu Život je boj zo dňa 30. 1. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: T/219,TD/16                

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 205/SO/2018                    
(na vysielanie programu Zúbková víla 2 a rekl. Idelyn Beliema z 28. 1. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: T/39,TD/15                

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 206/SO/2018                    
(na vysielanie programu vKONTEXTE zo dňa 27. 1. 2018)
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.                                                                  číslo licencie: T/207, TD/94                

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 169/SO/2018                    
(na vysielanie programu Dámsky klub z dní 9.-12. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1
22/ SK č.: 1557/SKO/2017 zo dňa 22. 11. 2017
Doplnenie: Správa č. 1397/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 13 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Talkshow Zuzany Martinákovej/17. 10. 2017, 18. 10. 2017, 20. 10. 2017, 24. 10. 2017 až  27.10. 2017 / RÁDIO AKTUAL
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                            číslo licencie: R/121

23/ SK č.: 293/SKO/2018 zo dňa 7. 2. 2018
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rádio Anténa Rock - podiel slovenských hudobných diel za 4. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac november 2017
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                         číslo licencie: R/88

24/ SK č.: 295/SKO/2018 zo dňa 7. 2. 2018
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rádio Piešťany - podiel slovenských hudobných diel za 4. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac november 2017
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: WINTER média, a.s.                        číslo licencie: R/108

25/ SK č.: 127/SKO/2018 zo dňa 10. 1. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1490/SO/2017)        
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Drsniačky/18.11.2017 o cca 16:18 hod./JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

26/ SK č.: 1362/SKL/2017 zo dňa 6.10.2017
SK č.: 1815/SKL/2017 zo dňa 20. 12. 2017
(vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu a vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 54 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 31 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.                   číslo licencie: R/87, RD/18

27/SK č.: 254/SKL/2018 zo dňa 1. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Miklovky TV s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/363

28/ SK č.: 277/SKL/2018 zo dňa 5. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DSI DATA s.r.o.                      číslo registrácie: TKR/282

29/ SK č.: 213/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: S - Team, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/215

30/ SK č.: 214/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/179

31/ SK č.: 101/SKL/2018 zo dňa 15. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SWAN, a.s.                     číslo registrácie: TKR/353

32/ RôznePhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak