Program zasadnutia RVR dňa 21. 3. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 21. 3. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 1813/SKO/2017 zo dňa 20. 12. 2017
Doplnenie: Správa č. 1326/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/dni/programová služba : 24. 9. 2017 a 22. 10. 2017/HEMEU
ÚK: K T R, s.r.o.                             číslo licencie: T/154

3/ SK č.: 1547/SKL/2017 zo dňa 22. 11. 2017
(Sťažnosť č. 1195/SL/2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: INICIATÍVA s.r.o.                     číslo licencie : R/131    

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 22/SO/2018                    
(na vysielanie programu Alain Delon, jedinečný príbeh zo dňa 3. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/2

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 29/SO/2018                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 5.1.2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                      číslo licencie: RD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 11/SO/2018                    
(na vysielanie programu Špecialisti zo dňa 29. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41; TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 17/SO/2018                    
(na vysielanie reklamy na Stopkašeľ sirup Dr. Weiss a  Stopkašeľ sirup Dr. Weiss detský zo dňa 17. 11. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41; TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 167/SO/2018                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                             číslo licencie: TD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 197/SO/2018                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 18. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                              číslo licencie: TD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 140/SO/2018                
(na vysielanie programu Naši zo dňa 13. 1. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o                          číslo licencie: T39; TD/15
11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 15/SO/2018 a 151/SO/2018                    
(na televízne vysielanie v Novákoch zo dní 13. 11., 18. 11., 24. 11., 25. 11., 29. 12.
a 31. 12. 2017 )
Vysielateľ: Kinet Instal s.r.o.                        číslo licencie: bez licencie

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 64/SO/2018                    
(na vysielanie programu 41- ročný panic zo dňa 8. 1. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                            číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 171/SO/2018                    
(na vysielanie programu Strašidelný dom zo dňa 21. 1. 2018)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                            číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 142/SO/2018                    
(na vysielanie programu Silná zostava zo dňa 15. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                              číslo licencie: TD/2

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 10/SO/2018                    
(na vysielanie programu Sám doma 2: Stratený v New Yorku zo dňa 24. 12. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                            číslo licencie: T/39, TD/15

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 23/SO/2018                
(na vysielanie programu Milenec zo dňa 3.1.2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                      číslo licencie: TD/2

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 311/SO/2018                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 13.2.2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                      číslo licencie: RD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 141/SO/2018                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 14. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                              číslo licencie: TD/1

19/ SK č.: 1558/SKO/2017 zo dňa 22. 11. 2017
Doplnenie: Správa č. 1393/M/2017 a sťažnosti č. 1427, 1431, 1436/SO/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 13 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani  a  § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.   v spojení s § 17  zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Téma dňa/Hlavné správy/24.10. až 28.10., 30.10., 31.10.2017/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                            číslo licencie: TD/14
ÚP: 10.00 hod.

20/ SK č.: 1441/SKO/2017 zo dňa 25. 10. 2017
Doplnenie: Správa č. 1328/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/dni/programová služba: programy sprevádzané hlasovým komentovaním/jún 2017/Jednotka, Dvojka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1; TD/2

21/ SK č.: 1768/SKO/2017 zo dňa 6. 12. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1273/SO/2017, 1292/SO/2017 a 1308/SO/2017)        
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Take me out/30.9.2017 o cca 15:17 hod./JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

22/ SK č.: 123/SKL/2018 zo dňa 16.1.2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Kinet Inštal s.r.o., Prievidza                    

23/ SK č.: 332/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                     číslo licencie: TD/77

24/ SK č.: 333/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                     číslo licencie: TD/80

25/ SK č.: 334/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                     číslo licencie: TD/86

26/ SK č.: 335/SKL/2018 zo dňa 21. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                     číslo licencie: TD/83

27/ SK č.: 190/SKL/2018 zo dňa 23. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Regio TV, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/314

28/ SK č.: 252/SKL/2018 zo dňa 1. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/342

29/ SK č.: 396/SKL/2018 zo dňa 2. 3. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote        číslo registrácie: TKR/100

30/ SK č.: 361/SKL/2018 zo dňa 23. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: FILLECK, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/356

31/ Rôzne

Ústne pojednávanie:


10:00 hod. - C.E.N. s.r.o. (1558/SKO/2017)

 
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak