Program zasadnutia RVR dňa 12. 3. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 12. 3. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1780/SO/2017                
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 14. 12. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 100/SO/2018                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11. 1. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 91/SO/2018                
(na vysielanie programu www.joj.sk, Noviny TV JOJ (voľby VÚC) zo dňa 4. 11. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: AVMS

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7/SO/2018                
(na vysielanie programu Alvin a Chipmunkovia 3 zo dňa 26. 12. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 89/SO/2018                    
(na vysielanie programu www.pluska.sk, ŽUPNÉ VOĽBY ONLINE Je rozhodnuté  zo dňa 4. 11. 2017 a Cirkev v pozore zo dňa 3. 11. 2017)
Vysielateľ: News and Media Holding, a.s.                číslo licencie: AVMS

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 28/SO/2018                
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 4. 11. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

8/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 27/SO/2018; č. 84/SO/2018; 85/SO/2018 a 86/SO/2018            
(na vysielanie TA3 zo dňa 4. 11. 2017; www.ta3.com zo dňa 4. 11. 2017; www.tvnoviny.sk zo dňa
4. 11. 2017 a www.aktuality.sk zo dňa 4. 11. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.;                                                                  
           MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie: TD/14; AVMS                                     

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 26/SO/2018, 90/SO/2018                
(na vysielanie programov Mimoriadne správy o 12:00 a Mimoriadne správy o 16:00 zo dňa
4. 11. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 87/SO/2018, 88/SO/2018                    
(na články na portáloch www.sme.sk a korzar.sme.sk)
Vysielateľ: Petit Press, a.s.                        číslo licencie: AVMS

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1803/SO/2017                
(na vysielanie programu Dámsky klub zo dňa 21. 12. 2017)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                      číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 30/SO/2018                    
(na vysielanie programu Pýcha a predsudok zo dňa 5. 1. 2018)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 16/SO/2018                    
(na vysielanie programovej služby SENZI zo dňa 10. 12. 2017)

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1795/SO/2017                
(na vysielanie programu Smrtonosná pasca 4.0 zo dňa 18. 12. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: T/219; TD/16

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 21/SO/2018                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                      číslo licencie: RD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 13/SO/2018                
(na vysielanie programu Čítanie z tlače zo dňa 3. 1. 2018)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                      číslo licencie: RD/1

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 12/SO/2018                
(na vysielanie programu Hrbáč Lagardére zo dňa 30. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41, TD/17

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1804/SO/2017                    
(na vysielanie programu Nekonečná láska zo dňa 20. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1801/SO/2017                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 35/M/2018
(monitorované dni: 22., 25. a 31. 12. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 36/M/2018
(monitorované dni: 22., 25. a 31. 12. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 32/M/2018
(monitorované dni: 22., 25. a 31. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 33/M/2018
(monitorované dni: 22., 25. a 31. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 34/M/2018
(monitorované dni: 22., 25. a 31. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie:  TD/47

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 37/M/2018
(monitorované dni: 22., 25. a 31. 12. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/39, TD/15

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 38/M/2018
(monitorované dni: 22., 25. a 31. 12. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/219; TD/16

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 39/M/2018
(monitorované dni: 22., 25. a 31.12.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: TD/109

28/ SK č.: 1261/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1067/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Kobra 11 – Koniec sveta/21. 7. 2017/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

29/ SK č.: 1551/SKO/2017 zo dňa 22. 11. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rádio Frontinus - podiel slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac júl 2017
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: FRONTINUS s.r.o.                         číslo licencie : R/115

30/ SK č.: 1552/SKO/2017 zo dňa 22. 11. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rádio KISS  - podiel slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac júl, august a september 2017
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: KISS rádio s.r.o.                            číslo licencie : R/126

31/ SK č.: 1553/SKO/2017 zo dňa 22. 11. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rádio Modra  - podiel slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac júl, august a september 2017
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: MÉDIA MODRA, s.r.o.                         číslo licencie : R/120

32/ SK č.: 1554/SKO/2017 zo dňa 22. 11. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rádio SiTy - podiel slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac júl 2017
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.                         číslo licencie : R/87

33/ SK č.: 1442/SKO/2017 zo dňa 25. 10. 2017
Doplnenie: Správa č. 1329/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 18a  písm. b), § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: programy sprevádzané hlasovým komentovaním/ Knight Rider: Legenda sa vracia/Dva a pol chlapa VII./3. 6.,  4. 6. 2017, 29. 6., 30. 6. 2017/DAJTO
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, spol.  s r.o.     číslo licencie: TD/47

34/ SK č.: 1443/SKO/2017 zo dňa 25. 10. 2017
Doplnenie: Správa č. 1330/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 18a  písm. b), § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/dni/programová služba: programy sprevádzané hlasovým komentovaním/jún 2017/JOJ, JOJ PLUS, WAU, RiK, ŤUKI
ÚK: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/39; TD/15, T/219;TD/16, TD/109, TD/144, TD/148


NEVEREJNÉ

35/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 250/SL/2018
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.                             číslo licencie: TD/151

36/ SK č.: 1555/SKO/2017 zo dňa 22. 11. 2017
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: ENERGY Real s.r.o. (predtým GAAD REAL, s.r.o.)        číslo licencie: TD/49

37/ SK č.: 1783/SKL/2017 zo dňa 18. 12. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: SPRAVCA SK, s.r.o., Nitra                    

38/ SK č.: 287/SKL/2018 zo dňa 8. 2. 2018
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                      číslo licencie: R/121, RD/20

39/ SK č.: 218/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica                     číslo licencie: TD/67

40/ SK č.: 219/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica                    číslo licencie: TD/68

41/ SK č.: 220/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica                     číslo licencie: TD/69

42/ SK č.: 221/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica                     číslo licencie: TD/70

43/ SK č.: 222/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica                     číslo licencie: TD/71

44/ SK č.: 274/SKL/2018 zo dňa 2. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: 3o media, s.r.o., Habovka                    číslo registrácie: TKR/293

45/ SK č.: 282/SKL/2018 zo dňa 7. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: e-Net, s.r.o., Senec                    číslo registrácie: TKR/346

46/ SK č.: 212/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov                číslo registrácie: TKR/169

47/ SK č.: 236/SKL/2018 zo dňa 31. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/203

48/ SK č.: 241/SKL/2018 zo dňa 31. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KROM-SAT, s.r.o.                    číslo registrácie: TKR/48

49/ SK č.: 299/SKL/2018 zo dňa 16. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov,  s.r.o.                číslo registrácie: TKR/91

50/ SK č.: 273/SKL/2018 zo dňa 5. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: BDTS s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/337

51/ SK č.: 194/SKL/2018 zo dňa 25. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Drahoslav Černušák                    číslo registrácie: TKR/279

52/ SK č.: 230/SKL/2018 zo dňa 31. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava                    číslo registrácie: TKR/348

53/ SK č.: 225/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: HOMAYER TV, s.r.o.                    číslo registrácie: TKR/321

54/ SK č.: 234/SKL/2018 zo dňa 31. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SATRO s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/9

55/ SK č.: 235/SKL/2018 zo dňa 31. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SATRO s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/121

56/ SK č.: 256/SKL/2018 zo dňa 1.2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: MARTICO, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/27

57/ Rôzne


 
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak