Rada pre vysielanie a retransmisiu sa zapojila do projektu vzdelávania zamestnancov z prostriedkov EU soc. fondu

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa zapojila do projektu vzdelávania zamestnancov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu

Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“) je finančným nástrojom podporujúcim vytváranie nových a lepších pracovných miest, rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvality a produktivity práce a sociálnu integráciu na trhu práce. Prostredníctvom svojich programov prispieva k zvýšeniu odbornosti ľudí a ich pracovného potenciálu najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou. Prostredníctvom jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava cieľ 3 je poskytovaná pomoc na rozvoj ľudských zdrojov na území Bratislavského kraja s využitím národných zdrojov a zdrojov ESF.

Rada pre vysielanie a retransmisiu ďalej len „RVR“) sa zapojila do realizácie projektu vzdelávania zamestnancov s cieľom zdokonaliť a rozšíriť vedomosti zamestnancov z oblasti počítačovej gramotnosti a získať certifikát European Computer Driving Licence. Tento certifikát deklaruje úspešné absolvovanie medzinárodne stanovených kvalifikačných testov a umožňuje mobilitu a širšie uplatňovanie na trhu práce, zvyšuje motiváciu zamestnancov k využívaniu moderných technológií.

Náklady na získanie uvedeného certifikátu majú krytie z prostriedkov ESF. RVR splnila kritéria oprávnenosti projektu, predložila projektový spis a žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Komisia na výber projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky odporučila pani ministerke práce, soc. vecí a rodiny SR pridelenie nenávratného finančného príspevku pre projekt RVR. Príslušná zmluva  bola podpísaná 24.augusta 2006.

RVR oceňuje možnosť zvyšovania kvality a produktivity práce a rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom ESF a je pripravená pokračovať aj v rámci  ďalších  výziev na predkladanie projektov.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak