Program zasadnutia RVR dňa 21. 2. 2018

 Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 21. 2. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 1174/SKL/2017 zo dňa 30. 8. 2017
Sťažnosť č. 895/SL/2017
(vo veci možného porušenia  § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.                         číslo licencie: R/123

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Spis č. 1618/I/2017
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona (Rádio Patria)            číslo licencie: RD/5

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 1580/SL/2017
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                         číslo licencie: R/91

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1653/SO/2017                    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 20. 11. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 9/SO/2018                    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 11. 12. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6/SO/2018                
(na vysielanie programu Rádiožurnál a Správy RTVS zo dňa 22. 12. 2017)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                     číslo licencie: RD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 8/SO/2018                    
(na vysielanie programu Zápisník jednej lásky zo dňa 26. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 50/SO/2018                    
(na vysielanie programu Horná Dolná zo dňa 8. 1. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1793/SO/2017                    
(na vysielanie programu Bozkom k hviezdam zo dňa 14. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1583/SO/2017                    
(na vysielanie programu Nekonečná láska zo dňa 5. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1791/SO/2017                
(na vysielanie programu Vianočná žúrka zo dňa 16. 12. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1577/SO/2017                
(na vysielanie programu PuTV zo dňa 03. 11. 2017 – 03. 11. 2017 a 24. 11. 2017)
Vysielateľ: Púchovská kultúra                        číslo licencie: TD/187

14/ SK č.: 1767/SKO/2017 zo dňa 6. 12. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1305/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny/Nechcú dotované bane - Prievidza/18.9.2017/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

15/ SK č.: 1484/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017
Doplnenie: Správa č. 1267/M/2017  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: nedodal súvislý 24-hodinový záznam z dní 18.9.2017 a 22.9.2017/TeleNETtv
ÚK: QUESTHOUSE, a.s.                          číslo licencie: T/200

16/ SK č.: 1550/SKO/2017 zo dňa 22. 11. 2017
Doplnenie: Správa č. 1217/M/2017  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: nedodal záznam z dní 4.9.2017 a 5.9.2017 v čase od 18:00 hod do 22:00 hod/ TV 9
ÚK: NITRANET, s.r.o.                         číslo licencie: T/241

17/ SK č.: 1482/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1166/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rio/27.8.2017/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

18/ SK č.: 1769/SKO/2017 zo dňa 6. 12. 2017
Doplnenie: Správa č. 1220/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Time out/8. 9. 2017/Rádio Šport
ÚK: Rádio Šport s.r.o.                            číslo licencie: R/97, RD/15


NEVEREJNÉ

19/ SK č.: 273/SKL/2018 zo dňa 31. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/324

20/ SK č.: 173/SKL/2018 zo dňa 22. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KABSEN, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/104

21/ SK č.: 130/SKL/2018 zo dňa 17. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo                    číslo registrácie: TKR/131

22/ SK č.: 217/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: AnTechNet, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/320

23/ SK č.: 239/SKL/2018 zo dňa 31. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SANTOV, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/332

24/ SK č.: 253/SKL/2018 zo dňa 1. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV-SKV s.r.o.                      číslo registrácie: TKR/243

25/ SK č.: 231/SKL/2018 zo dňa 5. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ANTIK Telecom  s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/239

26/ SK č.: 251/SKL/2018 zo dňa 1. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné              číslo registrácie: TKR/114

27/ SK č.: 226/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Homayer tv1, spol. s r.o.                    číslo registrácie: TKR/344

28/ SK č.: 223/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: FILLECK, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/356

29/ SK č.: 272/SKL/2018 zo dňa 5. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik                číslo registrácie: TKR/113

30/ SK č.: 283/SKL/2018 zo dňa 8. 2. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/224

31/ SK č.: 229/SKL/2018 zo dňa 30. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/254

32/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.pluska.sk
Oznámenie č. 188/AMS/2018
Vysielateľ: News and Media Holding a.s.                    

33/ Rôzne

 
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak