Program zasadnutia RVR dňa 7. 2. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 7. 2. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu





1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 201/SKI/2018 zo dňa 29. 1. 2018
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: C.S.M. group s. r. o.                        číslo licencie: R/121, RD/20

3/ SK č.: 1173/SKL/2017 zo dňa 30. 8. 2017
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 954/SL/2017 zo dňa 21. 6. 2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE,  s.r.o.                         číslo licencie: R/91

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1790/SO/2017                    
(na vysielanie programu Kameňák 5 zo dňa 17. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1652/SO/2017                    
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 15. 10. 2017)
Vysielateľ: RTVS                            číslo licencie: TD/1, AVMS

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1561/SO/2017                    
(na vysielanie programu Prvé TN zo dňa 28. 11. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1766/SO/2017                    
(na vysielanie JOJ zo dňa 13. 12. 2017/hlasitosť)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1498/SO/2017                    
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 9. 11. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1802/SO/2017                    
(na vysielanie reklamy Durex zo dňa 21. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1755/SO/2017                
(na vysielanie programu Tri sestry zo dňa 8. 12. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/7

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1654/SO/2017                
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 20. 11. 2017)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1491/SO/2017                    
(na vysielanie programu Noviny zo dní 19. 9. a 20. 9. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2017
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

14/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 4. štvrťrok 2017
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb

15/ SK č.: 1264/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017
Doplnenie: Správa č. 1131/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona
č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Divoké kone/Panelák/Súdna sieň /5. 6. 2017,
14. 6. 2017/JOJ, JOJ PLUS, WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/39, TD/15, T/219,TD/16, TD/109

16/ SK č.: 1302/SKO/2017 zo dňa 27. 9. 2017
                  1259/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1080/SO/2017, č. 1085/SO/2017 )
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Aféry/28.7.2017, 3.8.2017/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

17/ SK č.: 63/SKL/2018 zo dňa 10. 1. 2018
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: KISS rádio s.r.o.                     číslo licencie: R/126

18/ SK č.: 67/SKL/2018 zo dňa 11. 1. 2018
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ    číslo licencie: TD/131

19/ SK č.: 115/SKL/2018 zo dňa 15. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS                číslo licencie: TKR/209

20/ SK č.: 102/SKL/2018 zo dňa 15. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SiNET CTV s.r.o.                     číslo licencie: TKR/325

21/ Rôzne
    

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu



 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak