Program zasadnutia RVR dňa 24. 1. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 24. 1. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 3/SKI/2018 zo dňa 27. 12. 2017
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                    číslo licencie: RD/13

3/ SK č.: 4/SKI/2018 zo dňa 27. 12. 2017
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                    číslo licencie: RD/3

4/ SK č.: 1257/SKL/2017 zo dňa 13. 9. 2017
                 1440/SKL/2017 zo dňa 25. 10. 2017
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 922/SL/2017,  č. 1200/SL/2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: KISS rádio s.r.o.                            číslo licencie: R/126

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1414/SO/2017                    
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 18.10.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1433/SO/2017                
(na vysielanie programu Posledný jednorožec zo dňa 1. 11. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1456/SO/2017                
(na vysielanie programu Lovec zločincov zo dňa 4. 11. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1756/SO/2017                
(na vysielanie programu Posledný dom naľavo zo dňa 10.12.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1449/SO/2017                    
(na vysielanie programu 50 odtieňov sivej zo dňa 5. 11. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1560/SO/2017                
(na vysielanie programu Apokalypsa Stalin zo dňa 28. a 29. 11. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/2

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1481/SO/2017                
(na vysielanie programu Správy RTVS  zo dňa 20. 10. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1559/SO/2017                    
(na vysielanie zo dňa 25. 11. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1489/SO/2017                    
(na vysielanie programu Chart show zo dňa 15. 11. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1584/SO/2017                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 12. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                  číslo licencie: TD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1658/SO/2017                
(na vysielanie programu Duel zo dňa 7. 12. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1450/SO/2017, 1585/SO/2017                
(na vysielanie prenosu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Belej na Cirochou zo dňa 12. 10. 2017 a 21. 11. 2017)
Vysielateľ: BELNET SNINA, s.r.o.                       číslo licencie: TD/95

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1470/M/2017
(monitorované dni: 07.11.2017 a 14.11.2017)
Vysielateľ: Púchovská kultúra, s.r.o.                    číslo licencie: TD/187

18/ SK č.: 1483/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017
Doplnenie: Správa  č. 1199/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 3 písm. g),   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Magazín Prešovského samosprávneho kraja / 3. 9. 2017; 24. 9. 2017/ Obecné televízne vysielanie
ÚK: TV Štrba, s.r.o.                            číslo licencie: TD/135

19/ SK č.: 1549/SKO/2017 zo dňa 22. 11. 2017
Doplnenie: Správa  č. 1216/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. g),   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 11. 9. 2017 v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod./TV Reduta
ÚK : BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.                                 číslo licencie: TD/60

20/ SK č.: 1417/SKO/2017 zo dňa 11. 10. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1093/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: X Factor/ 5.8.2017 o cca 08,10 hod./JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

21/ SK č.: 1485/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017
Doplnenie: Správa č. 1218/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia 1. ) § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z., 2. ) § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 4. 9. 2017 a 5. 9. 2017 v čase od 18:00 do 23:00 hod/Bardejovská televízia BTV
ÚK:  Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.                  číslo licencie: TD/100

22/ SK č.: 1486/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017
Doplnenie: Správa č. 1215/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia 1. ) § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z., 2. ) § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. )
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: celodenný záznam z dní 7.9.2017 a 8.9.2017/ TV Poprad
ÚK:  TV Poprad, s.r.o.                              číslo licencie: TD/48

23/ SK č.: 1260/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1036/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Najnebezpečnejšie letiská/14.7.2017/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

24/ SK č.: 1176/SKO/2017 zo dňa 30.  8. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 924/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba:  Správy / Univerzitná nemocnica ponúka novú službu /14. 6. 2017/Televízia Turiec (TVT)
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o.    číslo licencie: T/73; TD/132

25/ SK č.: 1180/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio Go DeeJay  - za mesiac máj 2017 nevyhradil 20% vysielaniu nových slovenských hudobných diel
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media                    číslo licencie: R/89


NEVEREJNÉ

26/ SK č.: 41/SKL/2018 zo dňa 9. 1. 2018
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Radoslav Haring – „PANORÁMA PRODUCTION“, Žarnovica

27/ SK č.: 1501/SKL/2017 zo dňa 22. 11. 2017
                 1797/SKL/2017 zo dňa 20. 12. 2017
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Hlohovská televízia, s.r.o.                     číslo licencie: TD/102

28/ SK č.: 40/SKL/2018 zo dňa 8. 1. 2018
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Miroslav Maco – MULTICHANNEL, Krakovany         číslo licencie: TKR/307

29/ Rôzne


 
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak