Program zasadnutia RVR dňa 10. 1. 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 10. 1. 2018 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 3/SKI/2018 zo dňa 27. 12. 2017
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                    číslo licencie: RD/13

3/ SK č.: 4/SKI/2018 zo dňa 27. 12. 2017
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                    číslo licencie: RD/3

4/ SK č.: 5/SKI/2018 zo dňa 27. 12. 2017
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                    číslo licencie: RD/5

5/ SK č.: 1172/SKL/2017 zo dňa 30. 8. 2017
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.                     číslo licencie: R/106

6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 1468/SL/2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.                     číslo licencie: R/106

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1455/SO/2017                
(na vysielanie programu Tridsať prípadov majora Zemana zo dňa 5. 11. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1432/SO/2017                    
(na vysielanie programu V politike zo dňa 29. 10. 2017)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1622/SO/2017                
(na vysielanie programu Hemendex, Infoexpres plus, Infoflash zo dňa 5. 12. 2017)
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.                                   číslo licencie: R/112, RD/27

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1428/SO/2017                    
(na vysielanie programu Avatar zo dňa 28. 10. 2017/hlasitosť)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                  číslo licencie: T/219, TD/16

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1496/SO/2017                    
(na vysielanie programu Hľadá sa dom pre milionárov – New York zo dňa 20. 11. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: T/219, TD/16

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1490/SO/2017                
(na vysielanie upútavky na program Drsniačky zo dňa 18. 11. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1448/SO/2017                    
(na vysielanie programu ...a rána sú tu tiché zo dňa 5. 11. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1475/SO/2017                
(na vysielanie programu Správy zo dňa 2. 11. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                           číslo licencie: TD/14

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1476/SO/2017                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 11. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1447/SO/2017                
(na vysielanie programu Motoring zo dňa 4. 11. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                           číslo licencie: TD/14

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1497/SO/2017                
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 18. 11. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                            číslo licencie: RD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1478/SO/2017                
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 12. 11. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                            číslo licencie: TD/1

19/ SK č.: 1258/SKO/2015 zo dňa 13. 9. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1041/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Noviny TV JOJ/ 9.7.2017 o cca 6,50 hod./JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

20/ SK č.: 1263/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017
Doplnenie: Správa č. 960/M/2017, č. 803/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona
č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením ustanovení  vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Diagnóza vražda/Lampióniky/14.2.2017, 17.2.2017/Jednotka, Dvojka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1, TD/2
 
21/ SK č.: 1179/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RÁDIO WOW - za mesiac máj 2017 nevyhradil 20% vysielaniu nových slovenských hudobných diel
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                            číslo licencie: R/113

22/ SK č.: 1487/SKO/2017 zo dňa 8. 11. 2017
Doplnenie: Správa č. 1221/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: reklamné bloky/7.9. a 8.9.2017/INFO Kanál
ÚK: BELNET SNINA, s.r.o.                         číslo licencie: TD/95


NEVEREJNÉ

23/ SK č.: 1420/SKL/2017 zo dňa 31. 10. 2017
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: Detronics Plus, s.r.o., Zvolen

24/ SK č.: 1473/SKL/2017 zo dňa 14. 11. 2017
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                    číslo licencie: R/113

25/ SK č.: 1805/SKL/2017 zo dňa 22. 12. 2017
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: BILION s.r.o.                     číslo licencie: TKR/365

26/ SK č.: 2/SKL/2018 zo dňa 27. 12. 2017
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                číslo licencie: T/182

27/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.agrobiznis.sk
Oznámenie č. 1418/AMS/2017
Vysielateľ: Slovenský CHOV, s.r.o.                    

28/ Rôzne


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak