Program zasadnutia RVR dňa 20. 12. 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 20. 12. 2017 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 1424/SKI/2017 zo dňa 2. 11. 2017
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Radio ON s.r.o.                             číslo licencie: R/99

3/ SK č.: 1573/SKI/2017 zo dňa 1. 12. 2017
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.                             číslo licencie: R/90

4/ SK č.: 1578/SKI/2017 zo dňa 4. 12. 2017
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.                     číslo licencie: R/117

5/ SK č.: 1574/SKI/2017 zo dňa 1. 12. 2017
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                     číslo licencie: R/101, RD/23

6/ SK č.: 1657/SKI/2017 zo dňa 7. 12. 2017
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: GES Slovakia,  s.r.o.                         číslo licencie: R/88

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1435/SO/2017                
(na vysielanie programu Góly – body - sekundy zo dňa 1. 11. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1434/SO/2017                    
(na vysielanie programovej služby RiK zo dňa 18. 9. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: TD/144

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1272/SO/2017                    
(na vysielanie upútavky Prometheus zo dňa 24. 9. 2017)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/219, TD/16

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1430/SO/2017                    
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 29.10.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1461/SO/2017                
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 6.11.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol, s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1415/SO/2017                    
(na vysielanie programu Super Karaoke zo dňa 11. 10. a 25. 10. 2017; upútavky 25. 10. 2017)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1429/SO/2017                
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 16. 10. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1399/SO/2017 a 1400/SO/2017                    
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 16. 10. a 17. 10. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1413/SO/2017            
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa  24. 10. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1408/SO/2017            
(na vysielanie programu Noviny zo dňa  19. 10. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1318/M/2017
(monitorované dni: 3. a 10.10.2017 )
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.                číslo licencie: TD/112

18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1322/M/2017
(monitorované dni: 6. a 10.10.2017)
Vysielateľ: ENERGY Real, s.r.o.                    číslo licencie: TD/49

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1294/M/2017
(monitorované dni:2. 10. 2017)
Vysielateľ: Rádio One Rock, s. r.o.                          číslo licencie: R/106

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1301/M/2017
(monitorované dni: 1. 10. 2017)
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.                 číslo licencie: T/218

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1326/M/2017
(monitorované dni: 24. 9. 2017 a 22. 10. 2017)
Vysielateľ: KTR s.r.o.                                                 číslo licencie: T/154

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1321/M/2017
(monitorované dni: 18. 9. 2017 a 25. 9. 2017)
Vysielateľ: MARTICO s.r.o.                                             číslo licencie: T/225

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1287/M/2017
(monitorované dni: 28. 9. 2017)
Vysielateľ: T-services, s.r.o.                                    číslo licencie: T/238

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1340/M/2017
(monitorované dni: 10. 10. 2017)
Vysielateľ: TV LUX, s.r.o.                                          číslo licencie: T/207; TD/94

25/ SK č.: 1026/SKO/2017 zo dňa 4. 7. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 814/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Shrek/17. 4. 2017/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

26/ SK č.: 1177/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 903/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Sobotné dialógy/10.6.2017/Rádio Slovensko, Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1, TD/1

27/ SK č.: 278-PLO/O-3497/2013 zo dňa  2.7. 2013
Doplnenie: Správa č. 713/24/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/ programová služba:  programy sprevádzané hlasovým komentovaním pre nevidiacich/od 1.2.2013 do 28.2.2013/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15,

28/ SK č.: 1181/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby  Rádio KISS - podiel slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac apríl, máj, jún 2017
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                         číslo licencie: R/126

29/ SK č.: 1182/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rádio Frontinus - podiel slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac apríl a  jún 2017
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: FRONTINUS s.r.o.                        číslo licencie: R/115

30/ SK č.: 1262/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017
Doplnenie: Správa č. 613/M/2017, č. 790/M/2017, č. 934/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 18aa ods. 1 písm. a), § 18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c),    zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zakázaná láska/Mentalista/NCIS: Los Angeles/ 13.2.2017, 14.2.2017, 15.2.2017 /DOMA, TV MARKÍZA, DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47, TD/7
31/ SK č.: 1178/SKO/2017 zo dňa 30. 8. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RÁDIO YES  - nevyhradil 20% vysielaniu nových  slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2017 (máj 2017)
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: BP Media, s.r.o.                             číslo licencie: R/102

32/ SK č.: 1027/SKO/2017 zo dňa 4. 7. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 699/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny o 12/Jazzový sviatok na Slovensku/ 28.4.2017/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15
ÚP 10:00 hod.


NEVEREJNÉ

33/ SK č.: 1256/SKL/2017 zo dňa 22. 9. 2017
Žiadosť o  registráciu retransmisie
ÚK: KMG Europe, s.r.o., Dvory nad Žitavou                    

34/ SK č.: 1405/SKL/2017 zo dňa 23. 10. 2017
Žiadosť o odňatie  licencie na televízne vysielanie
ÚK: NITRANET, s.r.o.                      číslo licencie: T/241

35/ SK č.: 1336/SKL/2017 zo dňa 12. 10. 2017
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: NITRANET, s.r.o., Nitra                 

36/ SK č.: 1494/SKL/2017 zo dňa 16. 11. 2017
Oznámenie o zmene  licencie na televízne vysielanie
ÚK: Life TV s.r.o.                     číslo licencie: TD/165

37/ SK č.: 137/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017
Žiadosť  o zmenu  licencie na televízne vysielanie
ÚK: TV KOŠICE: DNES s.r.o.                     číslo licencie: TD/56

38/ SK č.: 1362/SKL/2017 zo dňa 6.10. 2017
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. R/87, RD/18, možné porušenie  § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 31 ods. 2 písm. a)  a b) zákona č. 220/2007 Z. z.
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.                    číslo licencie: R/87, RD/18
       Pavol Breiner
       Rastislav Lehotský s. r. o.
       NOMES, s.r.o.

39/ SK č.: 1465/SKL/2017 zo dňa 10. 11. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KATES s.r.o., Považská Bystrica                    číslo licencie: TKR/41

40/ Oznámenie o prevádzkovaní služby zenskyweb.sk
Oznámenie č. 1314/AMS/2017
Vysielateľ: STAR Production, s.r.o.                    

41/ Rôzne

Ústne pojednávanie:

10:00 hod.    1027/SKO/2017    MAC TV s.r.o.

  
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak