Program zasadnutia RVR dňa 6. 12. 2017

 Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 6. 12. 2017 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 1254/SL/2017
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.                     číslo licencie: R/90

3/ SK č.: 975/SKO/2017 zo dňa 21. 6. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 628/SL/2017)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Regio TV,  s.r.o.                             číslo licencie: TKR/314

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1383/SO/2017                
(na vysielanie programu Horúce strely zo dňa 15.10.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/219, TD/16

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1291/SO/2017                    
(na vysielanie reklamy na Möbelix zo dňa 29. 9. a 4. 10. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1277/SO/2017                    
(na vysielanie programu Topstar zo dňa 21. 9. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39; TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1310/SO/2017            
(na vysielanie reklamného šotu Prima banky zo dňa 6. 10. 2017
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1327/SO/2017                
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 09.10.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1324/SO/2017                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 28.9.2017 a 9.10.2017 a Správy RTVS zo dňa 22.9.2017, 29.9.2017 a 9.10.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1311/SO/2017                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 06.10. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1334/SO/2017                
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 25.9.2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1305/SO/2017                
(na vysielanie programu NOVINY zo dňa 19.9.2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1273/SO/2017, 1292/SO/2017 a 1308/SO/2017            
(na vysielanie reklamných šotov Heureka zo dňa 24. 9.; 30. 9. a 4. 10. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                  číslo licencie: T/39, TD/15, TD/109

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1293/M/2017
(monitorované dni: 2.10.2017)
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.                                 číslo licencie: R/90, RD/21

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1325/M/2017  
(monitorované dni: 4. 10. 2017 )
Vysielateľ: Gúta TV s.r.o.                                 číslo licencie: TD/184

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1220/M/2017
(monitorované dni: 8. 9. 2017)
Vysielateľ: Rádio Šport s.r.o.                        číslo licencie: R/97, RD/15

17/ SK č.: 1022/SKO/2017 zo dňa 4. 7. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 650/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Hangadó(Zvuk-art)/18. 4. 2017/Rádio Patria
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/5

18/ SK č.: 1262/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017
Doplnenie: Správa č. 613/M/2017, č. 790/M/2017, č. 934/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 18aa ods. 1 písm. a), § 18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c),    zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zakázaná láska/Mentalista/NCIS: Los Angeles/ 13.2.2017, 14.2.2017, 15.2.2017 /DOMA, TV MARKÍZA, DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                          číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47

19/ SK č.: 1027/SKO/2017 zo dňa 4. 7. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 699/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny o 12/Jazzový sviatok na Slovensku/28.4.2017/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15
ÚP 10:00 hod.

20/ SK č.: 1024/SKO/2017 zo dňa 4. 7. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 820/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba:Góly, body, sekundy/29.5.2017/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1


NEVEREJNÉ

21/ SK č.: 1474/SKL/2017 zo dňa 14. 11. 2017
Žiadosť o odňatie  licencie na televízne vysielanie
ÚK: BodvaTel s.r.o.                     číslo licencie: TD/137

22/ SK č.: 494/SKL/2017 zo dňa 16. 3. 2017
Oznámenie o zmene  licencie na televízne vysielanie
ÚK: E L E C T R I S spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/89

23/ SK č.: 1276/SKL/2017 zo dňa 25. 9. 2017
Oznámenie o zmene  licencie na televízne vysielanie
ÚK: Stredoslovenská televízia, s.r.o.                     číslo licencie: TD/181

24/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod. - MAC TV s.r.o. (1027/SKO/2017)


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak