Program zasadnutia RVR dňa 22. 11. 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 22. 11. 2017 o 9:30 hod  v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konanie :

1. 1. Žiadateľ: D.EXPRES, k.s.,  Bratislava
 SK: 1333/SKL/2017
 vo veci pridelenia frekvencie:  92,8 MHz Krupina
ÚP: 10:00 hod.                            

1.2. Žiadateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
       SK: 1384/SKL/2017
       vo veci pridelenia frekvencie: 91,4 MHz Dunajská Streda
ÚP: 10:20 hod.                          

Prehľad ústnych pojednávaní dňa 22. 11. 2017 – výberové konanie
 
10:00 hod.     D.EXPRES, k. s., Bratislava
10:20 hod.     Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 1333/SKL/2017
Vo veci pridelenia frekvencie 92,8 MHz Krupina

3/ Výberové konanie
SK: 1384/SKL/2017
vo veci pridelenia frekvencie 91,4 MHz  Dunajská Streda

4/ Výberové konanie
SK: 1385/SKL/2017, SK: 1386/SKL/2017
vo veci pridelenia frekvencií 98,3 MHz Dunajská Streda, 100,6 MHz Levice
    
5/ Výberové konanie
SK: 1387/SKL/2017
vo veci pridelenia frekvencie 97,3 MHz Piešťany

6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 1195/SL/2017
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: INICIATÍVA s.r.o.                     číslo licencie: R/131

7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 1196/SL/2017
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000  Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                     číslo licencie: R/106

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1312/SO/2017                    
(na vysielanie programu Správy RTVS  zo dňa 06.10.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1295/SO/2017                    
(na vysielanie programu Zlaté časy zo dňa 21.9.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1187/SO/2017                
(na vysielanie programu Take me out zo dňa 5. 9. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1296/SO/2017                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 1. 10. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1233/SO/2017                    
(na vysielanie programu Slovenské rody zo dňa 10.9.2017/hlasitosť)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1309/SO/2017                
(na vysielanie programu Take me out)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1216/M/2017
(monitorované dni: 11. 9. 2017)
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.                         číslo licencie: T/138, TD/60

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1183/M/2017
(monitorované dni:4.9.2017)
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.                        číslo licencie: TD/36

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1217/M/2017
(monitorované dni: 4.9. a 5.9. 2017
Vysielateľ: Nitranet s.r.o.                                 číslo licencie: T/241

17/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2017
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

18/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2017
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb

19/ SK č.: 824/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 563/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Táto krajina nie je pre starých/31. 3. 2017/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

20/ SK č.: 898/SKO/2017 zo dňa 7.6. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 573/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Nebezpečné známosti/2. 4. a 3. 4. 2017/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

21/ SK č.: 825/SKO/2015 zo dňa 25. 5. 2017
           1023/SKO/2015 zo dňa 4.7. 2017
           1025/SKO/2015 zo dňa 4.7. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 498/SO/2017, č. 815/SO/2017, č. 752/SO/2017 )
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Špecialista/11. 3. a 13. 3. 2017/ Tango a Cash/2.5.2017/záznam vysielania programu Tango a Cash/2. 5. 2017/záznam vysielania zo dňa 13.5.2017/DAJTO/TV MARKÍZA)
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.                                           číslo licencie: T/41,TD/17, TD/47

22/ SK č.: 1175/SKO/2015 zo dňa 30. 8. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 925/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Labyrint: Útek/18. 6. 2017/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39; TD/15


NEVEREJNÉ

23/Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: ENERGY Real s.r.o. (predtým GAAD REAL, s.r.o.)        číslo licencie: TD/49

24/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: Elements Channel, s.r.o.                      číslo licencie: TD/174

25/ SK č.: 1344/SKL/2017 zo dňa 16. 10. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: ptatelier s.r.o., Skalica

26/ SK č.: 1422/SKL/2017 zo dňa 2. 11. 2017
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: DALNet s.r.o., Michalovce                    

27/SK č.: 1462/SKL/2017 zo dňa 8. 11. 2017
Oznámenie o zmene licencií na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Západoslovenská televízia, s.r.o.                     číslo licencie: TD/150, TD/164

28/ SK č.: 1275/SKL/2017 zo dňa 25. 9. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: KREOS, s.r.o.                     číslo licencie: TD/180

29/ SK č.: 1416/SKL/2017 zo dňa 26. 10. 2017
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina                číslo registrácie: TKR/88

30/ SK č.: 1337/SKL/2017 zo dňa 12. 10. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: NITRANET, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/178

31/ SK č.: 1425/SKL/2017 zo dňa 2. 11. 2017
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: K T R, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/155

32/ Rôzne


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                    
pre vysielanie a retransmisiu                                                                                

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak