Program zasadnutia RVR dňa 8. 11. 2017

  Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 8. 11. 2017 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 1406/SKL/2017 zo dňa 23. 10. 2017
Žiadosť o odňatie frekvencií
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                         číslo licencie: R/126

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1210/SO/2017                    
(na vysielanie programu Naši zo dňa 6.9.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1211/SO/2017                    
(na vysielanie programu Hlavné správy TA3 zo dňa  19.8.2017)
Vysielateľ:  C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1246/SO/2017                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 19.9.2017)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                       číslo licencie: RD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1232/SO/2017                
(na vysielanie programu V politike zo dňa 10.9.2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                          číslo licencie: TD/14

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1247/SO/2017                    
(na vysielanie reklamy Poštová banka dňa 19.9.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: TD/109

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1166/SO/2017                    
(na vysielanie programu Rio a upút. na Skyfall zo dňa 27. 8. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1199/M/2017
(monitorované dni: 3.9.2017; 24.9.2017)
Vysielateľ: TV Štrba, s.r.o.                        číslo licencie: TD/135

10/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1267/M/2017
(monitorované dni: 18.9.2017 a 22.9.2017)
Vysielateľ: QUESTHOUSE a.s.                        číslo licencie: T/200

11/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1218/M/2017
(monitorované dni: 4.9.2017 a 5.9.2017 )
Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o.                    číslo licencie: TD/100

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1237/M/2017
(monitorované dni: 11. 9. 2017)
Vysielateľ: Kultúrny dom A. Hlinku, a.s.                číslo licencie: TD/34

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1215/M/2017
(monitorované dni: 7.9.2017 a 8.9.2017)
Vysielateľ: TV Poprad, s.r.o.                          číslo licencie: TD/48

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1221/M/2017
(monitorované dni: 7. 9. 2017 a 8. 9. 2017)
Vysielateľ: BELNET SNINA, s.r.o.                    číslo licencie: TD/95

15/ SK č.: 868/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 561/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Šokujúca zmena/7.6.2015/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: TD/109

16/ SK č.: 827/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017
Doplnenie: Správy č. 215/M/2017 a 216/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona
č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 20 ods. 4 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová sieť: celodenné vysielanie/2.2.2017/RADIO WOW – Go DeeJay
ÚK: Marián Dokupil-Doko Media                    číslo licencie: R/89
         Rádio WOW s.r.o.                                                                          číslo licencie: R/113

NEVEREJNÉ

17/ SK č.: 1332/SKL/2017 zo dňa 11. 10. 2017
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: EUROPA 2, a.s.                    číslo licencie: R/105, RD/22

18/ SK č.: 1331/SKL/2017 zo dňa 11. 10. 2017
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                     číslo licencie: T/210

19/ Správa č. 1313/AMS/2017
Služba: JOJ Family
Poskytovateľ: Slovenská produkčná a.s.            

20/ Rôzne


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak