Program zasadnutia RVR dňa 25. 10. 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 25. 10. 2017 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 1200/SL/2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS  s.r.o.                        číslo licencie: R/126

3/ SK č.: 708/SKL/2017 zo dňa 25. 4. 2017
               777/SKL/2017 zo dňa 10.5.2017
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 451/SL/2017,  č. 1074/SL/2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                         číslo licencie: R/110

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1153/SO/2017                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 22.8.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1244/SO/2017, 1271/SO/2017                    
(na vysielanie programu Panfilovci – 28 hrdinov zo dňa 15.9.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1162/SO/2017                
(na vysielanie programu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 30. 8. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1279/SO/2017                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 25.9.2017)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                    číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1147/SO/2017            
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 20.8.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1157/SO/2017                
(na vysielanie programu Bez obalu zo dňa 6.8.2017)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                      číslo licencie: RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1186/SO/2017                
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 3. 9. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

11/ Kontrolný monitoring
Správa č.1184/M/2017
(monitorované dni: 5.9.2017)
Vysielateľ: Media Company s.r.o.                    číslo licencie: TD/159

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1198/M/2017
(monitorovaný deň: 3.9.2017)
Vysielateľ: KABELOVKA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/107

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1213/M/2017
(monitorovaný deň: 11.9.2017)
Vysielateľ: Best FM Media, spol. s r.o.                    číslo licencie: R/101

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1214/M/2017
(monitorované dni: 5. a 12.9.2017)
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.            číslo licencie: T/43 a TD/19

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1328/M/2017
(monitorované dni: programy sprevádzané hlasovým komentovaním; jún 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1; TD/2

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1329/M/2017
(monitorované dni: programy sprevádzané hlasovým komentovaním; jún 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17
                                    číslo licencie: TD/7
                                    číslo licencie: TD/47

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1330/M/2017
(monitorované dni: programy sprevádzané hlasovým komentovaním; jún 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15
                                                                   číslo licencie: T/219;TD/16
                                                                   číslo licencie: TD/109
                                                                   číslo licencie: TD/144
                                                                   číslo licencie: TD/148

18/ SK č.: 711/SKO/2017 zo dňa 25. 4. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 325/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Hriešny tanec/ 12.2.2017/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

19/ SK č.: 897/SKO/2017 zo dňa 7. 6. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 636/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/V pečienkach v škôlke našli salmonelu/Hygienici našli ďalšie tony mäsa z Brazílie/11. a 13.4.2017/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

20/ SK č.: 976/SKO/2017 zo dňa 21. 6. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 738/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Téma dňa/Derniéra Igora Matoviča/ 9.5.2017/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                             číslo licencie: TD/14


NEVEREJNÉ

21/ SK č.: 1290/SKL/2017 zo dňa 2. 10. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ján Gregor                    číslo licencie: TKR/134

22/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.agrofilm.sk / www.nppc.sk
Oznámenie č. 1274/AMS/2017
Vysielateľ: Národné poľnohospodárske a potravinové centrum                

23/ Rôzne


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiuAktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak