Program zasadnutia RVR dňa 11. 10. 2017

 Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 11. 10. 2017 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č. 778/SKL/2017 zo dňa 10. 5. 2017
Doplnenie : Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 524/SL/2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                         číslo licencie: R/121

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1143/SO/2017                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17.8.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1144/SO/2017                     
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 14.8.2017)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                          číslo licencie: TD/14

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1093/SO/2017                
(na vysielanie programu X Factor zo dňa 5.8.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1206/SO/2017                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 02.09.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1095/SO/2017                    
(na vysielanie reklamy McDonald´s zo dňa  6. 8. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39 TD/15

8/ SK č.: 823/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 406/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: History/26.2.2017/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

9/ SK č.: 896/SKO/2017 zo dňa 7. 6. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 570/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reportéri/3.4.2017/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

10/ SK č.: 977/SKO/2017 zo dňa 21. 6. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 594/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Hlavné Správy/23.2.2017/Humenská televízia
ÚK: 1. Humenská, a.s.                              číslo licencie: TD/161


NEVEREJNÉ

11/ SK č.: 1204/SKL/2017 zo dňa 7. 9. 2017
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, k.s.                    číslo licencie: R/112, RD/27

12/ SK č.: 1248/SKL/2017 zo dňa 19. 9. 2017
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: Best FM  Media spol. s r.o.                    číslo licencie: R/101, RD/23

13/ SK č.: 1197/SKL/2017 zo dňa 6. 9. 2017
Oznámenie o zmene licencií na  televízne  vysielanie
ÚK: TV LUX s.r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/207, TD/94

14/ SK č.: 1235/SKL/2017 zo dňa 18. 9. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: FILLECK, s.r.o.                    číslo licencie: TKR/356

15/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.obecne-noviny.sk
Oznámenie č. 1088/AMS/2017
Vysielateľ: INPROST, spol. s r.o.                    

16/ Rôzne


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak