Program zasadnutia RVR dňa 27. 9. 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 13. 9. 2017 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č. 775/SKL/2017 zo dňa 10. 5. 2017
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 523/SL/2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                         číslo registrácie: R/126

3/ SK č. 1021/SKL/2017 zo dňa 4. 7. 2017
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 665/SL/2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                    číslo licencie: R/106

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1073/SO/2017                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 7. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1068/SO/2017                    
(na vysielanie programu NAJ dedinka Slovenska zo dňa 21. 7. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1002/SO/2017                     
(na vysielanie programu Rádiožurnál z dní 6.;7. a 8. 7. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1096/SO/2017                     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 5. 8. 2017
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1071/SO/2017                    
(na vysielanie programu Správy RTVS z dní 5. a 6. 7. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1080/SO/2017                
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 28. 7. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s r. o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

10/ SK č.: 631/SKO/2017 zo dňa 5. 4. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 253/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Návštevníci, Návštevníci  2/1.1.2017/ DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/47

11/ SK č.: 633/SKO/2017 zo dňa  5. 4. 2017
Doplnenie: Správa č. 230/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. d),  § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l),  § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikát/deň/programová služba: KOŠICE: DNES/6.2.2017/NAŠA
ÚK: CREATV spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/56

12/ SK č.: 829/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby  Rádio Anténa Rock - podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac január až marec 2017
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                         číslo licencie: R/88

13/ SK č.: 830/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby  Rádio KISS - podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac január až marec 2017
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                         číslo licencie: R/126

14/ SK č.: 831/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rocková republika  - podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac január až marec 2017
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: C.S.M. group  s.r.o.                         číslo licencie: R/121

15/ SK č.: 832/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby SKY RÁDIO - podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac január až marec 2017
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio Prešov,  s.r.o.                         číslo licencie: R/100

16/ SK č.: 833/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio One - podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 - nedoručil štatistiku za mesiac február
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE,  s.r.o.                         číslo licencie: R/91

17/ SK č.: 834/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio One Rock- podiel slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017  - nedoručil štatistiku za mesiac február
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                     číslo licencie: R/106

18/ SK č.: 826/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 526/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Inkognito/23.3.2017/JOJ
ÚK: MAC TV, s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

19/ SK č.: 828/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017
Doplnenie: Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby RÁDIO YES  - nevyhradil 20% vysielaniu nových  slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2017 (február a marec 2017)
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: BP Media, s.r.o.                             číslo licencie: R/102


NEVEREJNÉ

20/ SK č.: 1164/SKL/2017 zo dňa 31.8. 2017
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MP – Media Production, s.r.o.            

21/ SK č.: 1163/SKL/2017 zo dňa 31. 8. 2017
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                            číslo licencie: R/121, RD/20

22/ SK č.: 1227/SKL/2017 zo dňa 11. 9. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: TV KOŠICE: DNES s.r.o.                         číslo licencie: TD/56

23/ SK č.: 979/SKL/2017 zo dňa 4. 7. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Towercom, a.s.                             číslo licencie: TKR/359

24/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.polnoinfo.sk
Oznámenie č. 1089/AMS/2017
Vysielateľ: Ing. Juraj Huba Poľnoprojekt                    

25/ Rôzne


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak