Program zasadnutia RVR dňa 13. 9. 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 13. 9. 2017 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 922/SL/2017 zo dňa 17. 6. 2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                         číslo registrácie: R/126

3/ SK č. 776/SKL/2017 zo dňa 10. 5. 2017
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 521/SL/2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                     číslo licencie: R/101

4/ / Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1041/SO/2017                
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 8. a 9. 7. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s r. o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 969/SO/2017                    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 26. 6. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 974/SO/2017                    
(na vysielanie programov RANNÉ SPRÁVY RTVS zo dňa 30. 5. 2017 a SPRÁVY RTVS zo dňa
1. 6. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1018/SO/2017                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 7. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 966/SO/2017                
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 19. 5. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s r. o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1085/SO/2017                
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 3. 8. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1048/SO/2017                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 17. 7. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: RD/1

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1047/SO/2017                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 13. 7. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: RD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1053/SO/2017                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 7. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: RD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1036/SO/2017                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 7. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/41, T/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1067/SO/2017                    
(na vysielanie programu Kobra 11 – Koniec sveta zo dňa 21. 7. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/41, T/17

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 613/M/2017
(monitorované dni: 15. 2. 2017 - NCIS: Los Angeles)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/47

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 790/M/2017
(monitorované dni: 14. 2. 2017 - Mentalista )
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41; TD/17

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 934/M/2017
(monitorované dni: 13. 2. 2017 – Zakázaná láska)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                      číslo licencie: TD/7

18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 803/M/2017
(monitorované dni: 17. 2. 2017; Lampióniky)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 960/M/2017
(monitorované dni: 17. 2. 2017; Diagnóza vražda)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1131/M/2017
(monitorované dni: 5. 6. 2017 – Divoké kone; 14. 6. 2017 – Súdna sieň, Panelák)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15, T/219,TD/16

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 942/M/2017
(monitorované dni: 22. 5. 2017 – 28. 5. 2017)
Vysielateľ: RADIO ROCK, s.r.o.                    číslo licencie:R/110

22/ SK č.: 780/SKO/2017 zo dňa 10. 5. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 421/SO/2017, 422/SO/2017, 423/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Televízne noviny/24. 2. 2017/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

23/ SK č.: 781/SKO/2014 zo dňa 10. 5. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 421/SO/2017, 422/SO/2017, 423/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS//24. 2. 2017/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1

24/ SK č.: 710/SKO/2017 zo dňa 25. 4. 2017, 782/SKO/2017 zo dňa 10. 5. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 237/SO/2017, 362/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: 112/5. 2. 2017, 19.2.2017/DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/47

25/ SK č.: 779/SKO/2017  zo dňa 10. 5. 2017               
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 438/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ako som prežil/3. 3. 2017/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39/, TD/15


NEVEREJNÉ

26/ SK č.: 1142/SKL/2017 zo dňa 18. 8. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: Mediaworks s.r.o.             

27/ SK č.: 949/SKL/2017 zo dňa 22. 6. 2017
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: BILION s.r.o.             

28/ Oznámenie o prevádzkovaní služby TABLET TV
Oznámenie č. 1017/AMS/2017
Vysielateľ: TERAZ MEDIA a.s.                    

29/ Oznámenie o prevádzkovaní služby medias media
Oznámenie č. 1019/AMS/2017
Vysielateľ: Medias media, s.r.o.                    

30/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.sppk.sk
Oznámenie č. 1090/AMS/2017
Vysielateľ: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora                

31/ Rôzne


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak